/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/26/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

leoquantMax sendq exceeded09:18
MrChrisDruifHai leoquant09:22
leoquantHallo MrChrisDruif09:27
MrChrisDruifHoe is het leoquant?09:27
leoquantGoed dank u, en u?09:27
leoquant09:28
StefandeVriesmôge..09:29
leoquantMrChrisDruif, SII is nu helemaal apart van speechcontrol?09:29
leoquantmorgen StefandeVries09:29
MrChrisDruifMet mij gaat het ook goed. Voor zover ik heb begrepen is dat inderdaad zo leoquant09:29
MrChrisDruifMogûh StefandeVries09:29
StefandeVriesredelijk druk al hier09:30
leoquantMrChrisDruif, ik heb het van een afstand gevolgd.09:31
* MrChrisDruif was op vakantie :P09:31
leoquanten soms wat bizarre logs gelezen09:31
leoquantgen logs....gwone draadjes09:32
leoquantdevs met apart hoge iq's enzo09:32
leoquant:P09:33
leoquanttoelatingseisen op te mogen/bijdragen aan projecten09:33
leoquantp=m09:34
MrChrisDruifTsja...kga het niet eens proberen...09:39
leoquantnee, ik hoop dat de groep niet verder uiteen valt, "we" begonnen immers met 40/45 vrijwilligers in speechcontrol09:42
MrChrisDruif"we" waren volgens mij steeds verder aan het groeien, mede omdat al die mensen van SII erbij zaten. De die-hard speechcontrol programmeurs etc. waren Jacky en Daniel volgens mij09:45
leoquanten rainct09:47
=== keimpe is now known as UndiFineD
StefandeVriesen daar is onze leider weer15:18
StefandeVrieshallo leoquant =)15:18
leoquanthallo StefandeVries15:18
hannieStefandeVries, hoi, kan ik nog even iets vragen?16:20
StefandeVriesHannie: Heb je even 5 minuutjes? Dan ren ik naar beneden voor een wc-bezoek en een beker melk :)16:21
StefandeVriesEn ben ik daarna all yours16:21
hannietuuurlijk16:21
hannieIk poneer de vraag alvast, voor als je terug bent:16:23
hannieOpdracht les 6 (commandoline) http://paste.ubuntu.com/585893/16:24
hannieHier krijg ik de volgende foutmelding:16:24
hanniehttp://paste.ubuntu.com/585893/16:25
StefandeVriesik zie geen foutmelding ;)16:26
hannieargv[1] is het tweede argument in de lijst, toch?16:26
hannieHeb je hetzelfde programma gestart?16:26
hannieFoutmelding: IndexError: list index out of range16:27
StefandeVriesJa, sys.argv[1] is het tweede argument in de lijst16:27
StefandeVries(de link naar de 'foutmelding' en de opdracht zelf zijn dezelfde)16:27
RawChidWaarschijnlijk heeft de lijst maar 1 element (dus er is geen 2e)16:28
StefandeVriesUhm, hannie, sorry..16:28
StefandeVriessys.argv[1] is het tweede argument op de commandprompt16:28
StefandeVriesof het derde, eigenlijk: python programma.py /home/stefan16:29
StefandeVriessys.argv[1] is hier /home/stefan16:29
hannieja, moet het dan argv[0] zijn?16:29
RawChidNee, dat is de naam van het script16:29
RawChidOh, ik weet trouwens niet wat de opdracht is, dus ik zeg niets16:29
StefandeVrieshannie: na de bestandsnaam van je pythonscript moet je een te scannen directory opgeven16:30
hannieRawChid, meedenken is altijd welkom16:30
hannieStefandeVries, daar moet dus in het script naar gevraagd worden?16:30
StefandeVriesNee, die moet je bij de start van script bij de terminal opgeven16:30
StefandeVriesEven kijken..16:30
StefandeVrieshoe heet het script bij jou?16:31
hannieopdr1CL.py16:31
hannieCL staat voor commandoline16:31
StefandeVriesoké, en wat is de naam van je gebruikersaccount?16:31
RawChidTussendoor, het kan leerzaam zijn om gewoon die lijst te printen. Dus: print sys.argv16:31
hanniehannie16:31
StefandeVriesoké, doe dan eens: python opdr1CL.py /home/hannie16:32
hannieIk denk dat ik er nog de dir met py-bestanden aan moet toevoegen16:33
hanniedoe ik ff16:33
StefandeVriesJa, als er geen .py's in je home staan kan je lang wachten natuurlijk, maar ik weet niet waar je je scripts opslaat :)16:33
hannieStefandeVries, ik heb er nu ...../Les5 aan toegevoegd16:34
hannieen dat is goed16:34
StefandeVrieshet werkt?16:34
hannieJa, dus de gebruiker moet eerst gevraagd worden16:34
hannieom een dir met .py-bestanden op te geven16:35
hanniedan werkt het16:35
StefandeVriesDie geeft de gebruiker zelf op; er wordt niet expliciet om gevraagd. uiteraard kan je dat wel inbouwen16:35
hannieDaarom had ik nog niet goed door wat hier aan de hand was16:35
hannieIn de opdracht moest wel gevraagd worden naar een dir16:36
StefandeVriesimpliciet of expliciet16:37
StefandeVriesdeze methode gebruik de impliciete methode16:37
hannieJa, ik werk te weinig met de prompt :(16:37
hannieArgumenten toevoegen ben ik niet zo gewend, hè16:37
StefandeVrieshet werkt nu toch? =)16:38
hannieMaar beetje bij beetje begint het te dagen16:38
hannieStefandeVries, bedankt dat je deze oen weer hebt geholpen16:38
StefandeVriesAl doende leert men. ;)16:39
hannieIk ga elk onderdeel van dit progje uitpluizen16:39
StefandeVriesGoed zo :)16:40
hannieVoor straks, eet smakelijk16:41
hannieRawChid, geldt ook voor jou16:41
RawChidDank u16:42
RawChidJij ook16:42
StefandeVrieshannie: als je nog hulp nodig hebt hoor ik/horen we het wel16:43
hannieyep16:48
hannieStefandeVries, ik heb nog een vraag over %\16:50
hannieIs dit bedoeld om een regel af te breken zonder een nieuwe regel te beginnen?16:50
hanniedus eigenlijk zonder CRLF16:52
hannieEn sys.argv[1:] Ik heb begrepen dat ":" betekent Alles na het 2e argument16:54
StefandeVriesover sys.argv[1:] klopt16:58
StefandeVriesen wat bedoel je met %/?16:58
RawChidRonnie, ik wil een Excell achtig iets maken met jQuery. Heb je tips?17:01
RawChidKwam jqGrid tegen, maar die kost $50017:01
Ronnieniet uit mijn hoofd17:01
Ronnienog nooit een gebruikt17:01
StefandeVrieshannie, wat bedoel je met %/?17:01
RawChidOf gewoon data grid...17:01
RawChidOke, ik google ff verder17:01
Ronnieoke succes17:02
RawChidMet dit soort dingen vind ik altijd 20 dingen. Maar het is altijd maar de vraag hoe goed ze werken17:02
RawChidEn daar kom je vaak pas achter wanneer je er een tijdje mee werkt :P17:02
hannieToegevoegd aan 1e deel van regel, letterlijk %/17:02
StefandeVriesMag ik het hele script zoals het er nu uitziet eens zien?17:03
hanniekomt er aan17:03
RonnieRawChid: idd17:03
hannieStefandeVries, print 'De argumenten van %s zijn "%s"' % \17:04
hannie(sys.argv[0], string.join(sys.argv[1:]))17:04
hannieEerst natuurlijk import sys, string17:04
RawChidDie \ is om op de volgende regel door te gaan17:05
StefandeVriesJa, end e % zorgt voor string replacement17:05
RawChidVolgens mij is die \ niet verplicht, of wel?17:05
StefandeVriesDaarmee kunnen variabelen buiten de daadwerkelijke string komen te staan om hea overzichtelijk te houden. Ik vind het alleen maar lastig17:05
StefandeVriesRawChid: Dat weet ik eigenlijk niet, ik maak mijn regels nooit zo lang:P17:06
hannieRawChid, moet "%" er ook bij?17:06
hanniedus %/17:06
hannieandere slash17:06
StefandeVriesDie helemaal aan het einde staat?17:07
StefandeVriesDie hoeft er niet bij te staan17:07
hannieDus alleen \ is voldoende17:07
hannieIk kan er natuurlijk ook mee experimenteren17:08
hannieSyntax is reuze belangrijk17:08
StefandeVriesja, voor zover ik het kan zien vanaf hier kan die procent weg17:08
hannieIk probeer het gewoon17:08
RawChidhannie, TIAS17:09
RawChidTry it and See17:09
RawChid:P17:09
hannieRawChid, goed tip. Ik moet gewoon meer uitproberen17:10
StefandeVriesThe proof of the pudding is in the tasting:P17:10
hannie*goede17:10
StefandeVries*eating17:10
hannietasting mag ook17:10
StefandeVriesMaar die vind ik niet zo sterk17:11
hannieTIAS moet mijn lijfspreuk worden ;)17:11
StefandeVriesIk zou zeggen: werk eraan =)17:11
hannieok, ikga weer aan het werk17:12
RawChidAnyone who has never made a mistake has never tried anything new. -- Albert Einstein.17:12
RawChidDat is er 1 van mij ;)17:12
hannieorigineel17:13
StefandeVries"Oderint, dum metuant" - Caligula :P17:14
hannieExperiment resultaat: % weghalen levert foutmelding op17:15
hannieHet moet er dus wel staan17:16
StefandeVriestada17:16
hannieExperiment 2: %\ helemaal weghalen >17:17
hannieTypeError: 'str' object is not callable17:17
Ronniehannie: heb je al nagedacht over UDS?17:19
hannieRonnie, ik heb het aangevraagd. Antwoord volgende week17:20
Ronnieik ga het zo aanvragen, (nog maar 2 dagen te gaan)17:21
hannieRonnie, ik heb mezelf niet echt goed verkocht, dus ik ben benieuwd17:21
hannieRonnie, succes. We houden elkaar op de hoogte17:21
Ronniewelk vliegveld heb je gekozon?17:21
hannieRonnie, ik moet eerst weten of ik gesponsord wordt17:22
DooitzedeJongDat doen ze bij weinig mensen17:22
hanniezo niet, dan gaat het feest niet door17:22
DooitzedeJongKan ik me voorstellen17:22
hannieUDS komt ook nog wel eens naar Amsterdam of Parijs17:23
RawChidAls het in Amsterdam is, heb ik geen sponsering nodig :P17:24
DooitzedeJongIk ook niet17:24
hannieMisschien wel voor verblijf?17:24
RawChidAls de entree niet te duus is ten minste :P17:24
DooitzedeJongAls het nog eens in ZuidAfrika word gehouden, ga ik er zeker heen17:24
RawChidduur*17:24
RawChidhannie, ik zou op en neer kunnen. En een hostel is niet zo duur17:24
hannieJa, of Hawaii lijkt me ook heel aangenaam17:25
RawChidIk heb trouwens ook wel kennissen in Adam17:25
hannieSense is in Brussel geweest17:25
DooitzedeJongen in Orlando17:25
erkan^waarom niet naar Zuid Pool? daar heeft veel pinguïns :p17:25
RawChidDat is ook wel te doen met de trein voor mij17:25
DooitzedeJonghaha ekan^17:26
hannieklopt, da's ook niet verkeerd, alhoewel ik het een vreselijke stad vond17:26
RawChidManneke pis is zo klein he17:26
RawChidDe chocolade variant in de bakker ernaast is 3x zo groot :P17:26
hannieMaar Brussel is wel een stuk mooier dan Orlando17:27
hannieJongens, ik ga, tot de volgende keer17:28
StefandeVriesDoei, hannie :)17:28
Ronnieforum down?17:57
RonnieRawChid, ^17:59
Ronniejohanvd: ^18:00
RawChidHij doet het hier18:06
Ronnieah nu weer wel18:07
leoquantRonnie, ping18:10
Ronniepong18:10
leoquanthttp://screencasts.ubuntu.com/taxonomy/term/8918:10
leoquant"syntax"errors?: gpp -- clearsign yourTextDoc.txt?18:11
leoquanthtps:launchpad.net/codeofconduct18:11
leoquantbovenste is koosher: gpg --decrypt yourTextDoc.txt18:12
Ronniehmm, ik zal eens kijken (in a minute)18:13
leoquantgpg --decrypt en gpg --clearsign lijkt me18:13
Ronnieja, de spatie klopt niet18:14
Ronnieen de code of conduct link ook niet18:14
leoquantnou ja, omdat het verder zo goed in elkaar zit meld ik het even18:15
leoquantRonnie, weet jij of ze channel hebben op irc?18:16
leoquanthet screencast tean?18:16
Ronnieik denk het niet, maar je kunt naar classroom gaan en daar vragen. ik denk dat ze er daar we lraad mee weten18:17
leoquantok18:17
leoquantubuntu-screencasts18:19
leoquantgemeld18:22
FOADho.18:38
FOADGeen les?18:38
Ronnieleoquant: ken jij seahorse-plugins ?18:45
leoquantRonnie, nee.....18:54
leoquantkun je iets over vertellen?18:54
Ronniedat maakt het signen en encrypten/decrypten eenvoudig18:55
leoquantFOAD, nee niet deze avond idd18:55
Ronnieals rechterklik -> betand ontcijferen18:55
Ronnieof rechterklik -> (versleutelen of ondertekenen)18:55
leoquantnautilus geintegreerd?18:55
Ronnieja18:55
leoquantwow18:56
Ronniedus tijdens de workshop helemaal geen terminal nodig18:56
leoquantheb je een link?18:56
leoquantnee18:56
Ronniesudo apt-get seahorse-plugins18:56
leoquantof synaptic?18:56
leoquant18:56
leoquantthx18:56
leoquantRonnie, maar het uploaden pushen van de fingerprint gaat dus via launchpad ipv de terminal?18:57
leoquantwant hoe push het anders naar de server/(s)18:58
Ronniede key naar de servers?18:58
leoquantja18:58
Ronnievia seahorse (wachtwoorden en sleutels)18:59
leoquantklopt dat kan18:59
Ronnieseahorse word ook in dat filmpje behandeld19:00
leoquantok, dan is het erg laagdrempelig, dat filmpje zit opzich erg goed in elkaar19:00
Ronnieja, en zelfs met die -plugins wordt het nog gemakkelijker19:00
leoquantdoor duanedesign ingesproken. wordt net gepingd door hem/haar19:00
leoquantmoment19:01
Ronnie-plugins mag erbij als tip ;)19:01
leoquantuh ik dacht #ubuntu-screencasts ツ19:02
FOADStom zeg.19:02
leoquantwas net even bij hen, gevonden via launchpad uiteraard19:03
leoquantFOAD, ?19:03
leoquantje mag ad-hoc een les geven19:03
leoquantmits zinnig19:03
leoquanten voor geen publiek...19:03
FOADBedankt?19:04
leoquanthad je iets willen doen19:04
leoquantserieuze modus19:04
leoquantje bent van harte uitgenodigd19:04
FOADNou nu niet zo zonder voorbereiding of publiek, nee...19:05
leoquantvolgens mij kan ik je inplannen FOAD19:05
Ronniewe kunnen wel voor publiek zorgen19:05
leoquanten volgens mij weet jij meer van irc dan wie ook hier19:05
leoquantdus....19:05
FOADOch.19:06
FOADIk moet er over nadenken.19:06
leoquantuiteraard, maar ik zou het erg leuk vinden19:06
leoquantleuk=rotwoord19:06
leoquantkijk wij zorgen voor de planning , oproer en publiciteit19:07
leoquant19:07
leoquanten ik weet 1 ding zeker19:07
leoquantwanneer jij les geeft, er een volle "zaal" is.19:08
FOADDenk je?19:08
leoquantsure!19:08
FOADOké...19:09
leoquantbij plankenkoorts neem je Cugel  als je rechterhand19:09
FOADMoet dat. :P19:11
leoquantmag ik nu van mijn eerste vrije zaterdagavond genieten?19:12
* Ronnie gaat ook van de zaterdag avond genieten19:12
Ronniefijne avond nog19:12
leoquantok doeg!19:12

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!