/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/26/#ubuntu-vn.txt

vubuntor181Xin Chào!02:26
n2i!hi02:26
ubot2Chào bạn!02:26
vubuntor181Các anh chị02:26
vubuntor181 Cho em hỏi về Ubuntu chút02:26
n2i!ask02:26
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!02:26
vubuntor181Em đang làm bài báo cáo02:27
vubuntor181 tìm hiểu GTK+ sử dụng Glade02:27
vubuntor181 em đã làm 2 ngày rồi mà vẩn có chút vấn đề02:27
vubuntor181em đã cài đặt glade02:28
n2iuhm02:28
vubuntor181 bằng lệnh sudo apt-get install glade ok roi02:28
vubuntor181 nhung khi su dụng thiết kế giao diện02:28
vubuntor181 thì ko tìm thấy file code02:29
n2i:P02:29
vubuntor181 ^_^02:29
n2iý cậu nghĩ là kiểu như bên VB hay VS ấy?02:29
n2ià?02:29
vubuntor181 vâng em lt bằng .net rồi02:30
vubuntor181 qua nay mong anh chị giúp02:30
n2ikéo thả tạo GUI rồi đúp chuột vào sửa code?02:30
n2ithế này02:30
n2icái đó chỉ là để tạo GUI thôi :D02:30
vubuntor181 vâng02:30
n2icòn code là riêng02:30
vubuntor181 anh hay quá02:31
n2ivà khi tạo xong GUI, tức là file .glade đó02:31
n2isau đó "ém" cái file .glade đó vào code02:31
n2ihay gì?02:31
vubuntor181 em tạo đc file .galde rồi02:31
n2iém thế nào thì tùy từng ngôn ngữ, mình cũng không rõ02:31
vubuntor181 tiếp theo phải làm thế nào02:31
n2ilục đi :D02:31
vubuntor181 oạch02:32
n2ikiểu như import hay include thư viện của nó (glade)02:32
vubuntor181dùng trên terminal hay GUI glade anh02:32
n2irồi dùng các phương thức gọi/sử dụng nội dung của file .glade đó02:32
n2ivubuntor181: cái glade chỉ là tạo GUI thôi02:33
n2itạo xong save thành .glade nhưng thực ra đó chỉ là một file .xml02:33
n2idùng để định nghĩa các widget, đại khái là GUI02:33
n2inghĩa là nếu xài cái file glade đó thì trong code ta không phải làm thêm phần GUI nữa, mà chỉ phải viết những vấn đề khác02:34
n2icác phương thức chẳng hạn02:34
n2ithế nào thì cậu tìm hiểu thêm nhé02:34
* n2i gà lắm, hem giám chém nữa :D02:34
n2inó không phải như bên VB hay VS là loạn xì ngầu một đống file khi tạo một project02:35
vubuntor181^^!02:35
vubuntor181anh cho em hỏi02:36
n2icòn cái này xài nó tách ra GUI là cái glade ấy, còn code thì riêng02:36
vubuntor181 vậy làm sao tạo code02:36
n2ithêm nữa, cũng cái file glade đó thì có thể xài cho nhiều project hoặc cho nhiều ngôn ngữ02:36
n2ivubuntor181: tự viết :D02:36
vubuntor181đúng luôn02:37
n2icài cái devhelp vào02:38
vubuntor181nhưng bây giờ tạo file source như thế nào02:38
n2iý là file code ấy à?02:38
n2itự viết02:38
vubuntor181 tạo file .c bình thường02:38
vubuntor181 rồi viết vào hả anh02:38
n2irồi import (java hay một số <>) hay include (C/C++) các thư viện của gtk/glade vào02:38
n2ivubuntor181: uhm02:38
vubuntor181  ^_^02:39
vubuntor181 vâng cám ơn anh02:39
vubuntor181 em làm thử đây ^_^02:39
n2itức là có 2 cách viết một ct GUI (theo mình biêt, và chỉ ở đây)02:39
vubuntor181Như vậy tên file .c và file .glade có thể đặt 2 tên khác nhau02:41
n2iuhm02:41
vubuntor181 em thích cái này rồi đó :D02:41
vubuntor181àh02:42
n2iquan trọng là khi import/"ém" vào gọi cho đúng tên và đúng nơi nó ở02:42
vubuntor181 nếu dùng file .c02:42
vubuntor181 thì có phải biên dịch gcc gì đó ko anh02:42
vubuntor181 hay chỉ tạo ra file .c và chạy GUI glade02:42
n2icó chứ02:43
vubuntor181 oạch02:43
n2ithực ra cái file glade đó cũng chỉ là một file xml thôi mà02:43
vubuntor181vâng02:43
n2ithích thì tự sửa (quá bằng viết trong code luôn :D)02:43
vubuntor181 à02:44
vubuntor181 như anh nói02:44
vubuntor181 vậy có thể thêm sửa xóa text button trên code02:44
n2icó thể02:46
vubuntor181 mã nguồn python thì duôi file . gì anh02:46
n2i.py02:46
bkphennyTypeError: argument 2 to map() must support iteration (file "/usr/lib/python2.4/urllib.py", line 1117, in quote)02:46
n2ihờ hờ02:46
vubuntor181anh cho e hỏi cái này02:54
vubuntor181GtkBuilder — Build an interface from an XML UI definition02:54
vubuntor181^^!02:56
vubuntor181include <gtk/gtk.h>02:56
vubuntor181thì file này là file co duoi . gì anh02:57
nobawk . gi` ko quan trong.02:57
vubuntor181 vâng02:58
vubuntor181như vậy .text thì file .glade vẫn chạy đc hả anh03:00
nobawkquan trọng là bạn làm gì với cái file đó03:02
vubuntor181 giờ em muốn xây dựng window form trên Glade03:03
vubuntor181 em cài Glade rồi03:03
vubuntor181 như vậy còn thiếu gì ko03:03
nobawkờ thế làm đi03:03
vubuntor181 còn thiếu gói nào nữa ko anh03:04
nobawk-> đọc docs của glade03:04
vubuntor268mình đã cài kernel version linux-image-2.6.32-30-generic, nhưng ubuntu ko boot vẫn boot version .24 (uname -r)?03:06
nobawkupdate grub?03:07
vubuntor268có lẽ vì vậy nên PAE .30 của mình ko boot được03:07
vubuntor268trong grub mình ko thấy version đó03:07
nobawkcài như lào?03:07
vubuntor268synaptic03:07
vubuntor268phải update grub ntn vậy?03:08
nobawkmặc định cài nó tự update rồi mà?03:08
nobawksudo update-grub?03:08
vubuntor268uh03:08
vubuntor268mình update như bạn03:10
vubuntor268nhưng trong grub menu.lst vẫn ko thấy03:10
nobawknó báo gì?03:10
nobawksudo update-grub nó báo gì03:11
nobawk!paste | vubuntor26803:11
ubot2vubuntor268: Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.03:11
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)03:11
vubuntor268http://paste.ubuntu.com/585736/plain/03:11
bksupybotTitle: OpenID transaction in progress (at paste.ubuntu.com)03:11
nobawkcái gì vậy03:12
nobawkgửi lại link đi03:12
vubuntor268uh03:13
vubuntor268http://paste.ubuntu.com/585736/ cái này phải ko bạn?03:14
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)03:14
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor268Paste from Update grub at Fri, 25 Mar 2011 23:15:24 +0100 http://paste.ubuntu.com/585736/ ??03:16
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)03:16
nobawkvubuntor268: uname -a03:16
nobawk!paste | vubuntor26803:16
ubot2vubuntor268: Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.03:16
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)03:16
nobawklàm gì có thấy cái pae nào03:16
=== HP is now known as abc
=== abc is now known as Guest35980
vubuntor268Paste from Kernel Version at Sat, 26 Mar 2011 04:18:24 +0100 http://paste.ubuntu.com/585741/03:18
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)03:18
vubuntor268Paste from menu.lst at Fri, 25 Mar 2011 23:20:06 +0200 http://paste.ubuntu.com/585742/03:20
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)03:20
nobawklúc boot ko có cái gì để chọn?03:21
vubuntor268nó vào thẳng lun, ko có chọn gì cả03:22
nobawkthế chắc cái grub có vấn đề gì đó03:22
nobawkubuntu phiên bản?03:22
vubuntor26810.o403:23
vubuntor268uh mình thấy grub ko cập nhật lại03:23
nobawkcó chỉnh gì cái option của grub ko?03:23
nobawknó found nhưng ko cập nhập có thể do chỉnh option gì đó của grub rồi03:24
nobawk!grub203:24
ubot2http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Grub_203:24
bksupybotTitle: Grub 2 – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)03:24
* nobawk lâu lẩu lầu lâu ko dùng ubuntu :303:24
nobawkgrub2 thì mình chả biết gì :))03:24
vubuntor268;(03:24
nobawkvubuntor268: chắc chỉnh cái gì trong cái cấu hình của grub rồi03:25
nobawkở /etc/default03:25
vubuntor268vậy mình nên chỉnh lại ntn vây nobawk03:26
nobawkh phải xem vấn đề ở đâu rồi mới biết chỉnh lại thế nào :303:27
vubuntor181 anh cho hoi03:28
vubuntor181sudo apt-get install kdevelop build-essential03:28
vubuntor181  Package build-essential has no installation candidate03:28
vubuntor181 như vậy đó03:28
nobawkvubuntor181: vào synaptic thêm repository vào03:29
nobawk!synaptic03:29
ubot2Là trình quản lý các gói phần mềm trong Ubuntu. Bạn có thể cài đặt, gỡ bỏ các phần mềm một cách dễ dàng. Xem chi tiết tại: http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Trình_quản_trị_các_gói_phần_mềm03:29
bksupybotTitle: Synaptic – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)03:29
vubuntor268mình đã tìm dược solution03:33
vubuntor268thanks https://answers.launchpad.net/ubuntu/+question/4806303:33
bksupybotTitle: Question #48063 : Questions : Ubuntu (at answers.launchpad.net)03:33
vubuntor268thanks nobawk03:34
vubuntor181có anh chị nào lập trình trên glade ko03:35
=== anyoneofus|tu is now known as anyoneofus
=== vubuntor798 is now known as GeekComp
GeekCompvubuntor181: ??03:59
vubuntor181 cho em hoi04:00
vubuntor181sudo apt-get install autoconf automake libglib2.0-dev libc6-dev libgtk2.0-dev04:00
vubuntor181Package autoconf has no installation candidate04:00
nobawk!find autoconf04:00
vubuntor181 vậy phải sửa lổi như thế nào04:00
GeekCompdzậy thì hem có gói nào đó04:00
vubuntor181 sac04:00
GeekCompà nhầm04:01
vubuntor181^_^04:01
GeekCompchưa có repo04:01
nobawktích hết vô mấy cái repository04:01
nobawkrồi chạy update04:01
nobawkhỏi nhiều vô đối04:01
vubuntor181anh noi rỏ chút04:01
vubuntor181 em moi xai ubuntu04:01
vubuntor181 ko biet repo o dau :((04:01
GeekCompvubuntor181: bật team lên04:02
nobawk!synaptic | vubuntor18104:03
ubot2vubuntor181: Là trình quản lý các gói phần mềm trong Ubuntu. Bạn có thể cài đặt, gỡ bỏ các phần mềm một cách dễ dàng. Xem chi tiết tại: http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Trình_quản_trị_các_gói_phần_mềm04:03
bksupybotTitle: Synaptic – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)04:03
cmpitg /j slime04:03
nobawk!search software04:03
ubot2Found: emacs, grub04:03
cmpitgOopps, xin lỗi cả nhà, mình nhầm cửa sổ04:03
nobawk:304:03
vubuntor181em vào đc synatic trong admin rồi04:07
vubuntor181 vậy tìm đến mục nào04:07
vubuntor181 rồi check vào repo04:07
GeekComp@.@'04:08
GeekCompđi về thoai04:08
GeekCompmuộn rầu, ăn cơm đã...04:08
vubuntor181zz04:08
vubuntor181 chi em di04:08
vubuntor181 rôi về04:08
nobawksoftware source04:09
vubuntor181 bên mục All ko có mục SW source @@04:11
nobawkcó phải chỗ đó đâu04:11
nobawktìm trong mấy cái menu04:11
* nobawk thôi từ mai part #ubuntu-vn04:12
vubuntor181em dang trong Synatic Package Manager04:12
nobawktrong mấy cái menu nó có phần software source hay repository gì đó04:13
nobawkko chịu tìm ko chịu đọc cứ hỏi hoài :304:13
nobawk.g software source ubuntu04:14
bkphennynobawk: https://help.ubuntu.com/community/Repositories/Ubuntu04:14
bksupybotTitle: Repositories/Ubuntu - Community Ubuntu Documentation (at help.ubuntu.com)04:14
nobawkvubuntor181: đó xem cái link đó04:15
vubuntor181 vang em dang xem04:15
vubuntor982chào04:18
vubuntor459ma cho em hoi cai nay04:18
vubuntor982cho mình hỏi chút04:18
vubuntor459sao em dat IP diem cai GetWay khong dc04:19
vubuntor459no de la 0.0.0.004:19
nobawkđặt như thế nào?04:19
vubuntor982driver wifi con toshiba L645 download ở đây nhỉ04:20
vubuntor459192.168.1.304:20
vubuntor459192.168.13 summak 24.getway 192.168.1.104:20
vubuntor982?04:20
vubuntor982ai biế ko giúp mình với04:20
nobawkvubuntor982: copy nguyên cái lệnh ra đây04:21
nobawkvubuntor459: copy nguyên cái lệnh ra đây04:21
nobawkvubuntor982: driver cho card gì?04:21
nobawk!bg | vubuntor98204:22
ubot2vubuntor982: http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Beginner_Guide04:22
bksupybotTitle: Tài liệu cho người mới dùng Ubuntu – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)04:22
vubuntor982card mạng wifi con toshiba L64504:22
vubuntor982mình đang ở đó04:22
=== rmrf|NA is now known as rmrf
nobawkvubuntor982: vào terminal gõ04:24
nobawkvubuntor982: lspci04:24
nobawk!paste | vubuntor98204:24
ubot2vubuntor982: Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.04:24
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)04:24
vubuntor982card mạng của nó là Broadcom corporation BCM431304:29
vubuntor181 cam on cac anh04:31
vubuntor181 em da? repo dc roi04:31
vubuntor181 ka ka04:31
vubuntor181sudo apt-get install autoconf automake libglib2.0-dev libc6-dev libgtk2.0-dev04:32
vubuntor181 nhung sau down load gi ma mat 2 gio`04:32
vubuntor181 du? vay. @@04:32
nobawkvubuntor982: vào synaptic search broadcom rồi cài gói broadcom-kernel-source gì đó vào04:32
nobawkvubuntor982: ko nhớ chính xác nhưng cứ search broadcom là ra04:32
vubuntor181 sac04:32
nobawkvubuntor982: nếu vẫn ko vào đc, thì làm thêm cái này04:33
nobawk!network-pm04:33
ubot2Để tắt power management của cạc mạng, xem http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Mạng,_mạng_không_dây,_và_các_thiết_bị_mạng04:33
bksupybotTitle: Mạng, mạng không dây, và các thiết bị mạng – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)04:33
vubuntor982alo04:45
vubuntor982mình có driver cho nó rồi04:46
vubuntor982nhưng ko biết cách cài04:46
vubuntor982bạn hướng dẫn mình với04:46
vubuntor982mình đang học ubuntu mà04:46
vubuntor982chưa dùng bao giờ04:46
nobawkdễ nhất là cài = repository04:47
nobawkvubuntor982: cài trong repository thế nào thì đọc beginer guide04:47
nobawkhoặc đọc cái này04:47
nobawk!synaptic04:47
ubot2Là trình quản lý các gói phần mềm trong Ubuntu. Bạn có thể cài đặt, gỡ bỏ các phần mềm một cách dễ dàng. Xem chi tiết tại: http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Trình_quản_trị_các_gói_phần_mềm04:47
bksupybotTitle: Synaptic – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)04:47
vubuntor181sysnatic minh moi cai ne04:48
vubuntor181 cung de thoi ko fuc tap dau ban.04:48
vubuntor181 system > admin > synatic package manager > setting > repo > cho combobox > Main SV > Ok04:49
vubuntor572alo04:57
favadivubuntor572: blo04:58
vubuntor572có ai biết cách cài office 2010 tren ubuntu không, mình thử với wine nhưng chẳng cài dc soft nào cả04:58
* favadi ko biết, sao ko xài openoffice hay libreoffice?04:59
vubuntor572mình dùng không quen, mà cái wine ấy: mình chẳng cài dc soft nào từ thằng ấy cả, không chỉ office thôi đâu]05:00
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|tu
nobawkdùng wine trick hay cái gì gì của wine05:02
nobawknó tự động cài đầy đủ hết mọi thứ05:03
Lokiheerosao vậy05:03
Lokiheeromình cài office 07 với photoshop ngon lành mà05:03
vubuntor572mình dùng bản 1.2.2 dc nhưng không cài đc soft .exe; mình đang tải bản 1.3.16 nhưng không kỳ vọng lắm bởi vì cái bản cũ chẳng cài dc soft nao05:05
vubuntor572office 2003 mình cũng không cài nổi05:06
CoconutCrabtránh wine ra được thì tốt05:06
nobawkdùng wine trick mà cài05:06
nobawk.g wine trick05:06
bkphennynobawk: http://www.facebook.com/wine.trick05:06
bksupybotTitle: Wine Trick | Facebook (at www.facebook.com)05:06
nobawk.g wine trick ubuntu05:07
bkphennynobawk: http://wiki.winehq.org/winetricks05:07
bksupybotTitle: winetricks - The Official Wine Wiki (at wiki.winehq.org)05:07
nobawk.g wine door ubuntu05:07
bkphennynobawk: https://help.ubuntu.com/community/WineDoors05:07
bksupybotTitle: WineDoors - Community Ubuntu Documentation (at help.ubuntu.com)05:07
nobawkvubuntor572: đó dùng cái wine door, nó có sẵn hết rồi05:08
=== vubuntor189 is now known as xiaomei
vubuntor408có ai biết dùng cái thằng wine không05:44
n2itúm lấy, nâng lên, tu một mạch -> done!05:50
vubuntor181anh cho hoi06:12
vubuntor181đang cài đặt06:12
vubuntor181ldconfig deferred processing now taking place06:13
vubuntor181 có thông báo thế này06:13
vubuntor181 là thành công chưa06:13
=== anyoneofus|tu is now known as anyoneofus
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|tu
vubuntor982tôi thấy việc tìm kiếm driver và cài cho nó là cả vấn đề07:10
vubuntor982bạn có hướng dẫn nào cho Hệ điều hành ubuntu không07:11
vubuntor982gửi cho tôi đường link để tôi tham khảo được ko ?07:11
vubuntor181:D07:26
vubuntor181 2 3 ngay tim hieu ve lap trinh glade tren ubuntu07:26
vubuntor181 ma` co`n chua thay j ne`07:26
vubuntor181  Em dang lap trinh tren Glade ubuntu08:02
vubuntor181 co ai lam qua chi em voi08:02
=== CoconutC1ab is now known as CoconutCrab
vubuntor127alo... co ai khong09:06
vubuntor127huong dan tui cach giai nen trong ubuntu di09:06
vubuntor127huong dan tui cach giai nen trong ubuntu di09:08
n2iẹc09:11
n2iđệt, lại nhầm09:11
vubuntor263a oi09:28
vubuntor263cho e hoi?09:28
vubuntor263cai dong nay09:29
vubuntor263<match action="org.freedesktop.hal.storage.mount-removable">     <return result="yes" /> </match>09:29
vubuntor263dung` the nao?09:29
vubuntor263giup em voi09:32
vubuntor263e moi dung09:32
vubuntor263muon sua? file /etc/PolicyKit/PolicyKit.conf thi lam ntn a?09:37
vubuntor263lam the nao de sua file policykit a?09:45
vubuntor031làm thế nào để tính căn trong lập trình c chạy gcc. em sử dụng sqrt nhưng không được10:04
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as LadyYoga
=== LadyYoga is now known as Lokiheero
=== rmrf is now known as rmrf|NA
vubuntor311em cai Kubntu da hon 30 phut ma no van dung o o get invlved and contribuitl ah11:22
vubuntor311em dung che do dung toan bo dia11:22
vubuntor311enties ah11:22
vubuntor311lam on giup em11:25
vubuntor311please11:25
=== rmrf|NA is now known as rmrf
=== rmrf is now known as rmrf|NA
=== rmrf|NA is now known as rmrf
vubuntor352cho em hỏi chút14:51
vubuntor352em đang dùng ubuntu 10.0414:51
vubuntor352bây giờ bị lỗi này14:52
vubuntor352E: tex-common: subprocess installed post-installation script returned error exit status 1E: texlive-binaries: dependency problems - leaving unconfiguredE: winefish: dependency problems - leaving unconfigured14:52
vubuntor352kkhắc phục như nào ah14:52
nobawksudo apt-get install -f?14:56
=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor535sao ma mih cai Free Pascal trong ubuntu16:03
vubuntor535lai ko dc16:03
vubuntor535double click vao file .deb kho hien chu INSTALL16:04
_Tux_vubuntor535: chẳng có lý do gì không được cả16:04
_Tux_chưa kể làm ơn nói rõ lỗi16:04
_Tux_vubuntor535: cài thì vào Ubuntu Software Center hay Synaptics ấy16:04
vubuntor535uh16:05
vubuntor535thi mih vao ubuntu software center ma ko thay hien chu install16:05
vubuntor646alo ạk16:19
vubuntor348có ai ở đó ko ak16:20
vubuntor348cho em hỏi với16:20
_Tux_vubuntor348: hỏi gì ?16:23
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor126giờ này còn hỗ trợ không nhỉ16:59
vubuntor126alo mấy anh ơi16:59
yen-thao??17:00
vubuntor126em cai compizconfig-setting-manager roi ma khong thay ccsm dau ca17:00
vubuntor126trong visual ecffects không có hiện ccsm17:01
yen-thaovubuntor126: system->17:01
vubuntor126không thấy17:01
yen-thaovubuntor126: preferences->compizconfig-setting-manager17:01
vubuntor126lần trước hiện visual ecffects17:02
yen-thaovubuntor126: vào đó cũng không thấy à17:02
vubuntor126uh17:03
yen-thaovubuntor126: :( mình có mà ta17:03
yen-thaovậy bạn thử edit menu  xem có không17:03
vubuntor126vậy mới hỏi17:03
vubuntor126trong system thi co17:04
yen-thaovubuntor126: là sao bạn17:04
yen-thaovubuntor126: vậy có thấy hay không?17:04
vubuntor126ack17:04
vubuntor126trong system co17:05
vubuntor126ma trong visual ecffect khong thay ccsm17:05
NgocNgoanchào mọi người17:05
NgocNgoancho mình hỏi có ai biết hệ phân tán mã nguồn mở nào ko17:06
NgocNgoancó thể chỉ cho mình tên các hệ phân tán đó17:06
NgocNgoanmình đang làm tiểu luận thày giao để tìm hiểu về 1 hệ phân tán bất kì17:06
_Tux_*hệ phân tán* là cái giề17:07
NgocNgoandistributed systems17:07
NgocNgoanliên quan đến mạng máy tính mà17:08
NgocNgoanko ai biết đến 1 hệ phân tán điển hình à17:10
yen-thaohttp://qnuitclub.com/showthread.php?tid=15617:12
bksupybotTitle: Hệ phân tán(Tài liệu tiếng việt) (at qnuitclub.com)17:12
yen-thaoNgocNgoan: có phải cái bạn cần không17:17
NgocNgoan17:18
NgocNgoanđúng là kiến thức dạy trên lớp có nói đến những nguyên lý cơ bản này17:18
NgocNgoannhung mình muốn hỏi 1 hệ phân tán điển hình17:19
NgocNgoanđể viết tiểu luận phân tích các nguyên lý cơ bản mà hệ phân tán đó sử dụng17:19
_Tux_phi vào tường vãi17:23
yen-thaoNgocNgoan: sr cái này mình không rành nên không giup duoc ban.17:25
yen-thaobb all g917:25
vubuntor938Chao moi nguoi17:29
vubuntor938co ai ol cho minh hoi 1 chut17:29
NgocNgoan?17:31
vubuntor938minh dung laptop17:32
vubuntor938a42jc17:32
vubuntor938minh cai ban ubuntu 10.1017:32
vubuntor938sao ko nhan duoc audio nhi17:32
vubuntor938alo17:40
HaDuyTinThe channel is disabled due to copyright claim. <-- minh cài veelte đc rồi nhưng khi xem thì nó báo như thế nghĩa là gì thế ạ. giải quyết thế nào đây ạ. có thể giúp e đc không17:41
vubuntor398con ai o nha ko?17:48
vubuntor398còn ai ở nhà không?17:48
=== rmrf is now known as rmrf|NA
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
ignotuspпп21:56
ignotusphôm này mình vừa kết nạp Đoàn :))21:56
vubuntor625Giup minh cai wordpress tren ubuntu voi ?22:15
vubuntor625Co ai cai dat wordpress tren ubuntu chua? Minh cai ma gap loi ?22:17

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!