/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/27/#ubuntu-no.txt

jo-erlendnoen som vet hvordan jeg unngår at webkit stjeler fokus når jeg bruker WebView.open(url)?18:04
jo-erlendæsj, det er Google som gjør det med et teit javascript. Det er jo dønn harry.18:10
Kageeecho '<div><h2 class="trainontime_result">28. mar 04:37 - 06:40' | sed -e 's/^[*.]>2//g'18:46
Kageehvorfor funker ikke dette?18:46
citoyenfordi [] betyr klasse19:12
citoyenprøv nøyaktig samme streng uten []19:12
citoyenda mister du riktignok totallet, antar du helst ville beholdt det :P19:12
citoyenmen det er svar på spørsmålet ditt i alle fall19:12
* citoyen highlighter Kagee litt19:13
citoyen(heter det klasse på norsk forresten? range på engelsk..)19:14
Kageecitoyen: vel, det funka ikke -_-19:24
Kageejeg gjorde som du sa, og droppa [ og ]19:24
Kageeok, nå satte jeg .* i riktig rekkefølge, det hjelp19:25
citoyenah, ja19:26
citoyendet gjorde jeg automatisk da jeg testet her :P19:26
citoyenmin erfaring med regex er at hvis du først har gjort en feil, er det ofte håpløst å debugge, i alle fall hvis regexen er litt lang19:34
citoyenså min metode er som regel å begynne på nytt19:34
citoyenså måten jeg løste spørsmålet ditt på var å forstå hva du prøvde å oppnå, så skrive regexen på nytt fra bunnen av, og så sammenligne min med din19:35
Kageemm19:41
Kageemen pokker da19:41
Kageejeg vil matche på . bortsett fra ^19:41
Kageeerr - bortsett fra >19:41
Kageejeg skal fjerne alt fram til første >19:41
citoyendu vil sitte igjen med ">28. mar 04:37 - 06:40"?19:44
citoyennei vent - du vil ha med h2 også?19:44
citoyenog > som kommer før?19:44
citoyenom det stemmer, prøv s/^.*></>/g19:45
citoyeneh19:45
citoyenom det stemmer, prøv s/^.*></></g19:45
citoyensånn!19:46
citoyenmen det kommer jo litt an på hvordan input ser ut19:48
Kageedet at ( må escapes men ikke [ forvirrer meg litt19:48
citoyen[ må vel også escapes hvis den kommer på en tvetydig plass?19:50
citoyendvs alle andre steder en inni en annen [], iirc19:50
Kageecitoyen: http://pastebin.com/B220BQWz19:52
Kageeresultatet19:52
Kageeoneliner for å bruke med en trigger på en kanal jeg henger på :)19:53
geirhaDu kan la sed gjøre "grepingen"19:56
geirhased '/h2 class.../s|...|...|'19:56
Kagee.... ?19:57
citoyenhusker jeg satt og skrev noen vanvittige regexer for forskjellige tallformater da jeg skrev masteroppgaven19:57
citoyentro om jeg kan finne dem igjen...19:57
geirhai stedet for grep 'h2 class...' | sed 's|...|...|'19:57
citoyen'^((((0+[1-9]|1[0-2])(-|\.)(0+[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1]))|((0+[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])(-|\.)(0+[1-9]|1[0-2])))($|((-|\.)[0-9]{2,4}19:59
citoyen:D19:59
citoyendet er derfra jeg har regelen om "ikke debug, start på nytt" :P20:00
geirhahehe20:00
Kageegeirha: jeg ser ikke helt vordan20:00
Kagee+h20:00
geirhased -n '/h2 class="trainontime_result"/s|^[^"]*[^>]*>\([^<]*\)[^"]*[^>]*>\([^<]*\).*|\1, \2|p'20:01
geirhaGlemte -n og p i stad20:01
Kageeaha20:02
geirhacitoyen: Du er ikke helt på høyde med regexen for å validere en e-postadresse  http://www.ex-parrot.com/~pdw/Mail-RFC822-Address.html 20:02
geirha:P20:02
citoyenhehe, nei20:02
Kageehttp://pastebin.com/RVxbvY85 sed only20:04
Kageecitoyen: takker20:04
citoyennp20:05
geirhalynx -nolist -dump 'http://m.nsb.no/category3887.html?html_type=html_web_4_0&trainontimesearch-departure_station=GJ%C3%98VIK&trainontimesearch-arrival_station=lunner&layout=simple&device_id=google_chrome' | sed -n '/^[^[:blank:]]/{N;N;s/\n\n/, /;p}'20:12
geirhaHar du sjekket om det ikke er noe API du kan bruke? Å trøske gjennom html med grep/sed/awk feiler fort.20:14
Kageeikke egnetlig20:14
Kageejeg tror jeg spør dem på twitter :)20:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!