/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/28/#kubuntu-se.txt

x_linkPhilip5: Där?18:37
x_linkPhilip5: Fasiken vad Kopete dör varje gång jag ska ansluta mot just MSN.18:37
x_linkSIGSEGV får det hela tiden.18:37
Philip5så går det när man kör med gamla grejer18:39
Philip5;)18:39
x_linkPhilip5: Hmmm varför vill kubuntu-desktop tas bort när jag kör "sudo aptitude purge kopete"?18:40
x_linkPhilip5: Visste att du skulle säga det ändå =)18:40
x_linkHar varit såhär sen igår för mig. Fattar inte varfr.18:40
Philip5för att kopete ingår i metapaketet kubuntu-desktop18:40
x_linkAha, så ingenting annat kommer att tas bort?18:40
Philip5jo kopete och metapaketet kubuntu-desktop18:41
x_linkOkej18:41
x_linkMåste jag installera kubuntu-desktop sen igen då?18:41
Philip5beror på om du vill installera kopete igen18:41
x_linkJo18:41
x_linkJag tog bort kopete-otr och sedan kopete, då kom inte det med kubuntu-desktop fram.18:44
Philip5fast att köra purge kopete har inte så stor betydelse mot remove eftersom du ändå får kvar alla din använders konfigfiler för kopete18:47

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!