/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/28/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

StefandeVriesgoedemorgen09:01
leoquant1 goede dag09:05
StefandeVriesnou, dat moeten we nog bezien =)09:09
StefandeVrieshet schoolexamen natuurkunde ging echt goed, dus de voortekenen voor een goede dag zijn eh..goed :p09:09
StefandeVriesHè, te laat..14:29
StefandeVrieshallo leoquant =)14:29
Ronniehttp://ubuntuone.com/p/jqX/15:22
Ronniehttp://ubuntuone.com/p/jqY/15:22
RonnieRawchid, leoquant, commandoline: Wat vinden jullie ervan?15:22
Ronnieik ben nog bezig met een splitview, waarbij we classroom en -chat naast elkaar kunnen hebben15:23
leoquantCould not locate content blob for object 161a9e2e-5baf-405c-907c-2df6a11d210a15:23
Ronniehttp://ubuntuone.com/p/jqa/15:24
leoquanteerste link doet het: mooi15:24
Ronnie3e link doet het ook niet15:24
leoquantnee de eerste is erg in de nieuwe/moderne ubuntu stijl Ronnie15:25
leoquantvind ik goed/mooi15:25
Ronniehttp://img546.imageshack.us/i/visual2.png/15:26
leoquanthttp://ubuntuone.com/p/jqX/  deze werkt hier15:26
Ronnieja, die andere staat nu op imageshak15:27
leoquantdie bovenste balken gaan middels opschuiven?15:27
leoquantde muis activeert het bedoelde gebied?15:27
Ronnie???15:27
Ronniede tabbladen kunnen naar links/rechts scrollen15:28
leoquantnet als bij: http://loco.ubuntu.com/teams/ubuntu-nl/events15:28
Ronniede sub-nav?15:29
leoquantja15:29
Ronnieyup15:29
leoquantik ben er weg van ツ15:29
commandolineziet er goed uit :)15:29
Ronnieik ben nog niet tevrden over de userlist in- en uitklap teken en de scrollbar teken15:30
Ronnievoor de rest ben ik ook erg tevreden15:30
Ronniekoste me niet meer dan 30 minuten om deze varianten te maken :D15:30
leoquantniet gek Ronnie  scrollbar teken is dat vage v vormige teken?15:31
Ronnieja15:31
Ronniedit deel zou ook als iframe op andere pagina's gebruikt moeten worden15:31
leoquantvind dat juist erg modern15:31
Ronniebij een volledige pagina wil ik er ook nog knoppen bij als "join channel" etc, die diverse functies van IRC toevoegd, zonder gebruik van commando's15:32
* leoquant wou da het forum nieuw vormgeven/klaar is....15:32
leoquantok15:32
Ronniehet is de bedoeling dat het voor gebruikers niet zichtbaar is dat het IRC is, maar gewoon een chat app15:32
leoquantnice15:33
Ronnieja, ik zie het forumthema ook graag komen, maar heb weinig hoop15:33
Ronnieen zolang er geen hulp komt, ga ik er ook geen tijd meer in steken15:33
Ronnieik wil eigenlijk ook de 11.04 scrollbar op de chat webpagina hebben :D15:34
leoquantRonnie, alleen een kar trekken is funest, je hebt groot gelijk15:42
leoquanthet zou een volwaardig team moeten zijn om zoiets in te voeren15:42
RawChidRonnie, dat is je websockets chat app?15:44
RawChidBegint al ergens op te lijken :)15:45
Ronniejaja, het wordt wel iets :P15:52
RonnieRawChid: ideeen voor verbetering?15:53
RawChidNiet echt15:53
RawChidIk weet ook niet wat ede bedoeling is15:53
RawChidJe wilt een betere versie van de huidige webchat maken?15:54
Ronnieja, gewoon erg gebruiksvriendelijk15:54
RawChidMja, ik zit hier op irssi he15:54
Ronniedie is ook gebruiksvriendelijk, maar dan voor een andere doelgroep15:55
leoquantRawChid, dan is verder alles veel gebruiksvriendelijker? ツ15:55
leoquantRonnie, ik vind het kader rond tekst/send te sn=mal15:58
leoquantte snal smap je?15:58
Ronnieja, ik weet niet zeker of ik dat moet gaan veranderen, ik zal eens proberen, maar 1px is standaard voor unfocused input velden15:59
leoquantje zou in sens ook zo'n V tje kunnen maken16:00
leoquantvind jij niet mooi, ik wel16:00
leoquantsens-send16:00
leoquantin vormgeving zit een element van herhaling, ergo is er zowat gelijk aan16:02
RawChidik snap er niets van16:04
leoquantik ook niet16:04
RawChidlol16:04
leoquantRonnie, had het over het v vormig element: <Ronnie> ik ben nog niet tevrden over de userlist in- en uitklap teken en de scrollbar teken16:05
leoquantdat laatste vind ik mooi16:05
Ronnieleoquant: ik ben met iets veel mooiers bezig, even gedult16:06
Ronniemet een d16:06
leoquant16:06
Ronnie't is een begin, maar ben nog niet tevreden. Maar ik moet gaan eten. het is de bedoeling dat die dingen alleen zichbaar zijn als je met je muis binnen bepaalde delen van de webpagina zit: http://img140.imageshack.us/i/visual3.png/16:27
Ronniefeel free to critisize16:28
commandolineleuk idee, hoewel het misschien wel wat lastig is om ze te vinden als je niet weet dat ze bestaan.16:29
commandoline(als ze standaard verborgen zijn)16:29
leoquantjohanvd?17:21
johanvdleoquant, vertel?17:22
leoquant uh hgij hebt onder rkhunter een soort whitelist aangemaakt17:22
leoquantklopt dat?17:23
johanvdals het goed is wel, zal even kijken17:23
leoquantok kan ook via pm als je dat wil17:23
leoquantvragen: heb je die lijst op grond van je ervaringen samengesteld?17:24
leoquantop grond van bestaande false positives17:24
leoquantof zelfs een bestaande whitelist gebruikt?17:25
johanvdik moet even zoeken naar wat ik precies gedaan heb...17:25
leoquantverder heb ik nog een vraag17:25
johanvdin rkhunter heb ik wat dingen toegevoegd, zoals ALLOWHIDDENDIR=/etc/.java17:25
leoquantja die ken ik ook17:26
johanvdik weet alleen niet meer wat standaard is en wat ik zelf heb aangepast :P17:26
leoquantkrijg je nog meldingen?17:27
leoquantwarnings?17:27
leoquantanders zou het zeer leerzaam zijn een check te draaien17:28
leoquanten daarna een rkhunter --propupd, met wederom een check17:28
johanvdvolgens mij wel... zal even runnen17:28
leoquanten eventuele verschillen te bespreken/plaatsen17:28
leoquantdag DooitzedeJong17:30
DooitzedeJongHallo17:30
DooitzedeJongKan niet aanwezig zijn bij de Ubuntu Jam bootcamp ga zo er weer vandoor17:30
johanvdhij is nu druk aan het scannen, maar nog geen enkele warning.17:30
leoquantok johanvd17:30
johanvdwaarschijnlijk helpt het ook niet echt dat minecraft nog open staat op een andere desktop. wordt er niet sneller van :P17:31
leoquantzonder warning heeft rkhunter --propupd ook geen zin uiteraard...:P17:31
leoquantdag jan17:31
leoquantDooitzedeJong, zou jij een rkhunter check kunnen draaien?17:32
leoquanten warnings naar me pm-en17:32
johanvd[18:31:42]   Checking for hidden files and directories       [ Warning ]17:32
johanvd[18:31:42] Warning: Hidden file found: /dev/.blkid.tab: ASCII text17:32
johanvd[18:31:42] Warning: Hidden file found: /dev/.blkid.tab.old: ASCII text17:32
johanvddat is alles17:32
leoquantmooi en nu die andere command johanvd rkhunter --propupd17:33
leoquanten wederom een check17:33
leoquantmet sudo uiteraard17:33
johanvddie draai ik al bij iedere  upgrade of nieuwe installatie van een pakket17:33
johanvdhelemaal automagisch17:33
DooitzedeJongHeb ik iets gemist??17:33
leoquanto? you are great17:33
leoquantmaar toch, probeer eens johanvd17:34
johanvdergens een instelling van apt veranderd, zodat hij na iedere verandering dat commando uitvoert17:34
leoquantknap gedaan17:34
leoquant18:31:42]   Checking for hidden files and directories       [ Warning ] deze warning is notoir17:35
DooitzedeJongIs apt in python geschreven?17:35
DooitzedeJongDan moet het inderdaad niet moeilijk zijn om dat toe te voegen17:35
DooitzedeJongmaar leoquant wat bedoel je met die rkhunter check?17:36
johanvdnee, het is een regeltje extra in /etc/apt/nogwat17:36
DooitzedeJongoh17:36
leoquantjohanvd het is onvoorstelbaar hoeveel paniek rkhunter veroorzaakt op ubuntuforums17:36
johanvdtsja, misschien moeten er nog veel meer waarschuwingen bij dat de meeste gevonden items vals alarm zijn17:37
johanvdkan de logfile zo misschien wel even op pastebin zetten ofzo? hij is nu bezig met de 2e scan17:37
leoquantjohanvd heb je die rkhunter --propupd gedraaid nu? dan zal die eerste warning er niet meer zijn gok ik17:37
johanvdleoquant, ik denk van wel17:37
leoquantwaarom?17:37
johanvddie warning krijg ik namelijk ook iedere dag in de mail :)17:38
leoquantlol17:38
DooitzedeJongik heb niet eens rkhunter op mijn pc staan17:38
leoquantgottegot :P17:38
DooitzedeJongWaar is dat voor nodig?17:38
leoquantje midt niets DooitzedeJong17:38
johanvden een mailregel aanmaken die een mail met exact dezelfde inhoud markeert als zijnde gelezen was sneller gemaakt dan een andere instelling in rkhunter17:38
leoquantd=s17:38
johanvdmaar nu ik er toch mee bezig ben....17:38
leoquantja?17:39
johanvd[18:39:11]   Checking for hidden files and directories       [ Warning ]17:39
johanvd[18:39:11] Warning: Hidden file found: /dev/.blkid.tab: ASCII text17:39
johanvd[18:39:11] Warning: Hidden file found: /dev/.blkid.tab.old: ASCII text17:39
johanvdexact hetzelfde dus17:39
leoquanthmmm :/17:40
johanvdik krijg wel de info: meldingen van de dingen die ik gewhitelist heb, dus dat zit ook wel goed17:40
johanvden dan die 2 warnings. de rest is allemaal ok17:40
leoquantzou je mij die whitelist kunnen opsturen?17:41
leoquantvia pidgin?17:41
leoquantof is dat tricky?17:42
johanvdzal wel even kijken of ik het ergens neer kan zetten. anders mail ik het wel even17:42
DooitzedeJongpaste.ubuntu.com17:43
leoquantdankbaar17:43
leoquantnee liever mail17:43
leoquantik heb nu tien ballen in de lucht17:43
leoquantgeen paste.com toestanden17:44
leoquantdus bedankt johanvd17:44
leoquantop het forum wordt het draadje volkomen genegeerd17:44
leoquantdag jan17:44
johanvdleoquant, ik heb nog even een kleine aanpassing gedaan, en check nu nog een keer.17:45
leoquantoki17:45
johanvdgaat dit goed, dan stuur ik hem via de mail17:45
leoquantprachtig17:45
johanvdhij is onderweg, naar je @ubuntu.com adres17:50
leoquanttop17:51
johanvdis er ook zoveel paniek bij mensen die chkrootkit gebruiken? en mensen die tiger gebruiken?17:52
leoquantnee, is zit vaak bij rkhunter17:53
johanvdvan die 2 krijg ik namelijk ook vrij regelmatig een mailtje ;)17:53
leoquantrk is toch wel bekend om z'n false positives17:54
leoquantmaargoe ik moet testresultaten hebben17:54
leoquantom conclusies te kunnen trekken17:54
leoquant30-4017:55
johanvdleoquant, met "meld" kan je heel makkelijk 2 bestanden vergelijken. misschien een tip om verschillen tussen verschillende configuratiebestanden te zoeken17:57
leoquanthoe gaat dat in z'n werk johanvd?17:59
johanvdmeld "bestand1" "bestand2", of gewoon grafisch die 2 bestanden openen.17:59
johanvddan krijg je ze naast elkaar in beeld en worden de verschillen gemarkeerd18:00
leoquantgesnopen18:00
leoquantmooie tip18:00
johanvd3 bestanden kan ook trouwens, maar daar wordt het wel ingewikkelder van ;)18:00
leoquantmeld wordt in het engels?18:01
leoquantfind?18:01
leoquantweet je dat?18:02
RonnieNieuwe plaatjes in aankomst:18:02
Ronniehttp://img228.imageshack.us/i/plains.png/18:02
Ronniehttp://img857.imageshack.us/i/contacts.png/18:02
Ronniehttp://img62.imageshack.us/i/topicm.png/18:02
johanvdhoe bedoel je, leoquant ?18:02
johanvdhet programma heet meld18:02
leoquanthmm ok ツ18:03
johanvdeven installeren via synaptic/apt-get en hij staat in het programming menu dacht ik18:03
leoquantyep18:03
johanvdin het programming menu, als meld diff viewer18:03
leoquantRonnie, fraai18:04
leoquantStefandeVries, <Ronnie> Nieuwe plaatjes in aankomst:18:04
leoquant<Ronnie> http://img228.imageshack.us/i/plains.png/18:04
leoquant<Ronnie> http://img857.imageshack.us/i/contacts.png/18:04
leoquant<Ronnie> http://img62.imageshack.us/i/topicm.png/18:04
leoquantscroll= "schuifje'geworden18:05
leoquant+ onderstreping channel met rood18:05
StefandeVriesZiet er goed uit18:09
StefandeVriesleoquant: waarvoor zijn die plaatjes?18:20
Ronnieubuntu irc chat en waarschijnlijk ook (met enige aapassing) JFL18:23
StefandeVriesAh, vandaar :)18:24
leoquantStefandeVries, ja sorry, Ronnie  is even bezig met dit thema...18:25
leoquantik vergat de inleiding18:25
StefandeVrieshet is duidelijk, geen probleem =)18:25
leoquantbrb18:26
commandolineStefandeVries: door een topic van RawChid op het forum heb ik vandaag 'Laby' geïnstalleerd (zit in de repo's), is wel leuk om even tijdens de Pythoncursus te noemen.18:27
StefandeVriesja, dat kende ik al18:27
commandolinezeker omdat het bijna alles behandelt wat we tot nu toe hebben besproken, op classes/OOP na.18:27
commandolineok :)18:27
StefandeVriesben een beetje druk met Latijn en wiskunde..18:35
StefandeVriessorry =)18:38
commandolinehier hetzelfde (nou ja, wiskunde dan) :P18:41
StefandeVriesLeren kan vermoeiend zijn18:54
StefandeVriesHallo DooitzedeJong18:58
DooitzedeJongHallo18:59
RawChidRonnie, laatst vroeg ik toch naar een jQuery iets voor tabbellen enzo.21:03
RawChidDeze werkt wel aardig: http://www.datatables.net/21:03
RawChidJe kunt gewoon <table> enzo doen. En dan met 1 regel javacsript maak je er zo'n mooi ding van dat je kunt zoeken enzo21:04

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!