/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/30/#ubuntu-lt.txt

Aivaraslaba :)10:51
Aivarastelefono erkrane weechatas kaip baisiai atrodo.10:52
psichaslabas vakaras20:11

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!