/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/30/#ubuntu-nl-mwanzo-klas.txt

RonnieGoede avond allemaal18:30
Ronniewie zijn er allemaal voor de workshop GPGInleiding => Code of Conduct aanwezig?18:30
RonnieIk zal een erg korte introdcutie geven over mezelf...18:31
RonnieIk ben Ronnie, laatste jaar student scheikunde (HBO), Ubuntu is sinds 2006 een grote hobby van me18:32
RonnieIk ben actief op verschillende gebieden binnen Ubuntu-nl en Ubuntu internationaal18:32
RonnieMeer info: https://wiki.ubuntu.com/ronnie.vd.c18:32
RonnieVandaag ga ik dus de workshop Code of Conduct (Ubuntu gedragscode) ondertekenen geven18:33
Ronniezodra je deze gedragscode ondertekend hebt (en je ernaar gedraagt) mag je jezelf Ubuntero noemen18:34
RonnieWat is de CoC18:34
RonnieDe Code of Conduct (CoC) is een gedragscode. Deze gedragscode heeft betrekking op ons gedrag als leden van de Ubuntu-gemeenschap op ieder forum, mailinglijst, wiki, website, Internet Relay Chat (IRC)-kanaal, installatieparty, publieke samenkomst en privé-correspondentie. Ubuntu-bestuursorganen zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de Ubuntu-gemeenschapsraad en zullen bemiddelen bij ieder geschil over het gedrag van een lid van de geme18:34
RonnieKortweg: Wees attent, Wees respectvol, Sta open voor samenwerking, Wanneer we het niet eens worden, zullen we hulp van anderen inschakelen, Wanneer we twijfelen, zullen we hulp vragen, Houd rekening met anderen als u stopt.18:34
Ronnie Lees de volledige gedragscode op:18:34
Ronniehttps://launchpad.net/codeofconduct/1.1 (engels)18:34
Ronniehttp://wiki.ubuntu-nl.org/community/CoC/Gedragscode (vertaling)18:34
RonnieHet onderteken proces bestaat uit een aantal stappen:18:35
Ronnie1. Een persoonlijke GPG sleutel aanmaken18:35
Ronnie2. De sleutel publiekelijk maken18:35
Ronnie3. De sleutel op Launchpad aan je account koppelen18:35
Ronnie4. De gedragscode ondertekenen18:35
RonnieElk van deze stappen zal ik rustig uitleggen18:36
RonnieZijn er Niet-Ubuntu gebruikers aanwezig (Kubuntu, Xubuntu etc)?18:36
RonnieZo te zien kunnen we door18:37
Ronnie=== Stap 1 ===18:37
Ronniega naar: Systeem -> Voorkeuren -> Wachtwoorden en Sleutels18:37
Ronniedit is het programma wat alle sleutels en wachtwoorden bheerd18:37
Ronniehier staan dus de wachtwoorden van je email accounts, draadloos netwerken etc18:38
RonnieOm een nieuwe GPG sleutel aan te maken (wat het precies is leg ik later uit, eerst gaan we de praktijk doen) ga naar: Bestand -> Nieuw18:39
Ronnieoverigens is over het "Wachtwoorden en Sleutels" programma meer info te vinden op deze wiki: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Seahorse#PGP-sleutel18:39
RonnieWe kiezen in het nieuwe dialoog voor GPG-Sleutel18:39
RonniePGP-sleutel*18:40
RonnieVul in het nieuwe scherm je naam, email in. Een commentaar mag ook18:40
RonnieKan tot nu toe iedereen het bijhouden?18:41
Ronnieerkan^: kan je een voorbeeld geven --> commentaar ?18:41
Ronnieik heb zo geen idee, het is pas nuttig als je meerdere verschillende sleultels hebt18:41
Ronnieleeglaten mag gewoon18:41
RonnieKlik nu op Aanmaken18:42
Ronniehet maken van de sleutel kan een tijdje duren18:42
Ronniehannie: Is standaard RSA ok?18:42
Ronnieja RSA 2048 bits is goed18:43
leoquantwachwoord?18:43
Ronnieoh ja...18:43
Ronnieje mag hier een wachtwoord ingeven....18:43
Ronniemet dit wachtwoord wordt je sleutel beveiligd, mocht iemand deze 'gestolen' hebben.18:44
RonnieHet is dus een extra beveiliging18:44
Ronniewil je gebruik maken van de sleutel, dan moet je wel elke keer dat wachtwoord opgeven18:44
RonnieLaat je het wachtwoord leeg, dan zul je de sleutel (privé deel) erg veilig moeten bewaren18:45
Ronnieerkan^: ook geen verloopdatum?18:46
Ronnieverlopdatum is ook niet nodig hier18:46
leoquant<erkan^> hoe zal ik erg veilig bewaren als het wachtwoord is leeg, Ronnie ?18:46
Ronnieje kunt de PGP-sleutel zien als een soort ID-kaart of passpoort (zonder foto)18:47
Ronniewordt die gestolen, dan kan iemand zich als jou voordoen18:48
Ronniezelf kies ik er altijd voor om mijn sleutel met een wachtwoord te beveiligen18:48
Ronnieerkan^: waar kan ik een wachtwoord vinden, Ronnie ?18:49
Ronniedat wachtwoord zul je zelf moeten verzinnen18:49
Ronniehannie: leoquant, hij is bij mij al minuten bezig18:50
Ronniehet kan best een aantal minuten duren18:50
Ronnieerkan^: ja, maar waar moet ik een wachtwoord vinden? ik zie nergens een wachtwoord op "Nieuwe-PGP-sleutel venster", Ronnie18:50
Ronniedie popup komt zodra je op "aanmaken" klikt18:50
leoquant<hannie> Volgens mij stond er in het venster een ander woord dan 'wachtwoord'18:51
Ronnieok, dan gaan we rustig verder18:53
Ronnie=== stap 2 ===18:53
Ronniede sleutel uploaden naar de sleutel server18:53
Ronnieselecteer je sleutel18:54
Ronnie(gewoon eenmaal erop klikken)18:54
RonnieRemote -> Sleutels synchroniseren en publiceren18:54
Ronnieerkan^: een symbool "wijsvinger met kladblok", Ronnie ?18:55
Ronnienee18:55
Ronnievia het menu boven18:55
RonnieRemote -> Sleutels synchroniseren en publiceren (staat een blauwe reload icoon bij)18:56
Ronniein de popup klik op sleutelservers18:56
Ronnieen voeg http://keyserver.ubuntu.com:11371 toe als deze nog niet  aanwezig is18:56
Ronniekies in de dropdown 'sleutels publiceren naar' voor "http://keyserver.ubuntu.com:11371"18:57
Ronnieen klik dan op sluiten18:57
Ronnieiedereen de keyserver toegevoegd?18:58
Ronnieklik dan op synchroniseren18:58
Ronniedan gaan we nu naar Launchpad: https://launchpad.net/people/+me/+editpgpkeys18:59
Ronniehet sleutel programma nog niet sluiten18:59
Ronnie=== stap 3 ===18:59
leoquantRonnie, wacht even18:59
leoquant<erkan^> sorry ik heb net gesynchorniseerd19:00
leoquantleoquant> Ronnie, hoe kan ik een emailadres toevoegen aan launchpad?19:02
Ronnieleoquant: dat is nu toch niet nodig voor deze workshop, de standaard email zou gewoon moeten werken19:03
leoquantok19:03
Ronnieerkan^: ik zie een "Fingerprint" , Ronnie . wat is dat eigenlijk?19:03
Ronniede fingerprint is een unieke code, die bij jou sleutel hoort. met deze code kun je je eigen sleutel terug vinden op de sleutel-server (en kan ook LP jou vinden)19:04
RonnieDe fingerprint gaan we nu opzoeken19:04
Ronniega naar je sleutel programma en dubbelklik op je zojuist aangemaakte sleutel19:05
Ronniega naar tabblad Details19:05
Ronnieen daar zie je de vingerafdruk (2 regels)19:05
Ronniezier eruit als: 691C EF29 D0A8 E96D 559A 9D06 CE7E 44F2 DDFE BAA519:06
Ronnieerkan^: bedoel je Eigenschappen, Ronnie ?19:06
Ronnieja19:06
Ronniedeze code mag je op de launchapd pagina plakken19:07
Ronnieklik daarna op "import key"19:07
Ronnieerkan^: totaal 10 x 5 codes, Ronnie ?19:08
Ronnie10 x 419:08
Ronniezodra je dat hebt gedaan, wordt er een email verstuurd, dus kijk je mail na19:08
Ronnie erkan^: dus ik kopieer hem 1e en 2e regels en ik plak hem in fingerprint, Ronnie ?19:09
Ronnieja19:09
RonnieOk, een deel van de mail zal leesbaar zijn19:10
Ronnieeen ander deel zal er erg raar uitien19:11
RonnieHeeft iedereen de mail binnen?19:11
Ronnieer staat in de mail een deel met '----- BEGIN PGP MESSAGE -----' en '----- END PGP MESSAGE -----'19:13
Ronniekopieer dit deel en open gedit (Toepassingen -> Hulpmiddelen -> Texteditor)19:14
RonnieSla die op als "coc.txt"19:14
Ronniedat deel is inclusief:  '----- BEGIN PGP MESSAGE -----' en '----- END PGP MESSAGE -----'19:14
Ronnieopen dan een terminal19:15
Ronnie'cd' naar de directory waar je het bestand hebt opgeslagen19:15
Ronnieen voer het volgende commando uit:19:16
Ronniegpg --clearsign coc.txt19:16
Ronnieoops19:16
Ronnieverkeerde copy/paste19:16
Ronniegpg --decrypt coc.txt19:16
Ronnie^ dat laatste commando19:16
leoquant<hannie> gpg of pgp?19:17
Ronniegpg (ja, erg verwarrend)19:17
leoquanterkan^> gpg: decrypt_message failed: eof19:17
leoquanterror19:17
Ronnieerkan^: wat is de eerste en laatste regel van dat bestand?19:18
Ronniezodra het decrypten klaar is, open je het bestand coc.txt.asc en open je de link die daar in staat.19:21
Ronnie=== stap 4 ===19:33
Ronniede cod of conduct ondertekenen19:33
Ronniedownload de COC v1.1.19:33
Ronniehttps://launchpad.net/codeofconduct/1.1/+download19:33
Ronniesla het bestand op als "UbuntuCodeofConduct-1.1.txt"19:34
Ronnievoer het volgende commando uit in de terminal:19:35
Ronniegpg --clearsign UbuntuCodeofConduct-1.1.txt19:35
Ronniegeef je wachtwoord op19:36
Ronniehet bestand "UbuntuCodeofConduct-1.1.txt.asc" moet nu aangemaakt zijn19:36
Ronniehannie: In de map Downloads (bij mij) gaan staan?19:36
Ronnieja, als  UbuntuCodeofConduct-1.1.txt in de map Downloads staat19:36
Ronnieopen https://launchpad.net/codeofconduct/1.1/+sign19:36
Ronnieen copy/paste de volledige inhoud van UbuntuCodeofConduct-1.1.txt.asc op die webpagina19:37
Ronnieen druk op continue19:37
Ronnieop de pagina https://launchpad.net/people/+me/ zou dan het volgende moeten staan: "Signed Ubuntu Code of Conduct:                Yes"19:38
Ronnieofwel, je mag je Ubuntero noemen19:38
leoquantdank je wel Ronnie ! tevreden "klanten"20:00
commandolinegoede uitleg idd, Ronnie! En weer een paar Ubuntero's erbij :)20:02
Ronniedank dank dank20:03
=== ChanServ changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo-klas to: Zaterdag 02-04-11 19.30-20.30 workshop Python : #Ubuntu-nl-mwanzo-klas| Info: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop/BasiscursusPython| Leiding: commandoline en stefandevries| Logs op http://irclogs.ubuntu.com |Let ook op eventueel andere workshops| Alle cursisten join ook: #ubuntu-nl-mwanzo, daar kun je vragen stellen aan de workshopleiders.

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!