/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/30/#ubuntu-tr.txt

* BosSkurt is away ())01:42
=== BosSkurt is now known as bosSkurt
* cihann selamlar09:35
Kartagisselam cihann09:39
cihannselam Kartagis09:39
cihannhe zaten selam demişim dimi :P09:39
cihannkafa gitti09:39
=== bosSkurt is now known as BosSkurt
* BosSkurt is away ())12:43
=== BosSkurt is now known as bosSkurt
=== tulliana is now known as tulliana_uzakta
Kartagishttp://www.turk.internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=3191414:18
Kartagisheh14:18
Kartagismysql geçen hafta mysql injection ile hacklenmiş14:19
Kartagismysql.com*14:19
winglessKartagis: siteyi PHP ile yazmışlar, fazlasıyla hakediyorlar bence14:40
Kartagisne ile yazmalılardı?14:46
winglessPHP dışında birçok dil olabilir14:51
winglessSQL injection açıklarının çoğu PHP'de SQL işlemlerinin saçma sapan bir şekilde yapılması yüzünden oluşuyor14:52
zubaksa17:33

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!