/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/31/#ubuntu-dk.txt

nikolaj_basher?spørgsmål er der nogle af jer der har oplevet at der kommer nogle mærkelige tegne i mc, â  hele vejen rundt i kanten?11:11
nikolaj_bashermåske er det fordi jeg har ændret mit systemssprog11:25
simonhar du proevet med en anden terminal-emulator?11:27
nikolaj_bashernej men det vil jeg da ogs lige prøve11:27
nikolaj_basher men er helt sikker på det er grunden nu :D11:27
simonok :)11:27
nikolaj_basherhavde bare glemt jeg havde sat den op til dk sprog11:28
elfrannecan man placere en bookmark fra menuen på desktop11:58
=== keld is now known as Kvik_Sverige

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!