/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/31/#ubuntu-nl.txt

FlipStonEgoeienacht hier :-)00:01
FlipStonEmoest er iemand aanwezig zijn, ik heb een vraag over banshee...00:01
hoekjeik kan u er niet mee helpen00:02
hoekjeben zelf beginner ubuntu00:02
FlipStonEwel goed proggie, maar ik vraag me af hoe dat in godsnaam muziek sorteerd? ik heb mijn muziek in mappen staan in mijn muziekmap, ik voeg die toe, en hij slaat alles dan door elkaar, niet zo prettig :-)00:03
hoekjeken het niet en ben weinig met muziek bezig buiten radio luisteren00:06
OerHeksdan zijn de ID2 of ID3 tags van je muziek niet correct.00:07
OerHeksik gebruik geen banshee, maar de standaard Rhythmbox00:07
FlipStonEhmz vanaf 11.04 banshee standaard... vind dat wel wat raar, dus dat programma zou dan niet kunnen sorteren op bestanden en mappen ipv id2/3?00:08
OerHekscheck de instelling ?00:09
FlipStonEstaat niet veel in... :-) toch nog even rhythmbox proberen... ben er nog niet aan uit, als ik verander moet in mijne conky ook weer aanpassen :-)00:10
OerHekszoek anders naar een ID2/ID3 tag tool00:10
FlipStonEnjah ook weer werk aan :-)00:11
OerHeksik start banshee net, en hij pakt keurig mijn 60 gb muziekjes.00:11
FlipStonEallemaal mooi in zijn eigen map? staan jouw id2/3's dan allemaal goed of zo?00:12
hoekjeik ga slapen00:12
OerHeksja, ik denk dat ik ze goed gecodeerd heb na omzetten van cd00:13
OerHeks320 vbr00:13
OerHeksals je in rhytmbox weer rare indeling krijgt, lijkt het me beter een id tag tool te gebruiken om te corrigeren00:16
FlipStonErhythmbox wel beter indeling...00:23
FlipStonEnog niet helemaal correct maar kom... welke id tag tool gebruik jij?00:23
=== FlipStonE is now known as FlipSton3
=== FlipSton3 is now known as Flip|SLEEP
totimkopfhoi05:17
zmbihi05:22
totimkopfhehe05:35
totimkopfhm07:29
RawChidHey, ik log in op SSH met een key09:27
RawChidOh, never mind09:27
totimkopfhehe09:28
RawChidNa een passwd reset moest ik steeds tijdens inloggen mn pw intypen, maar nu ik opnieuw mn pub key erop heb gezet hoeft het niet meer :)09:28
=== FlipStonE is now known as FlipSton3
silviusiemand online ?12:02
OerHeksnee, iemand is er niet :-)12:03
OerHeksalthans, niet in dit IRC kanaal :P12:03
silviusoke12:04
silviuszeg een vraagje12:04
silviusik begin te begrijpen hoe samba ineen zit maar heb nog problemen met files en mappen12:04
silviusals ik grafisch kijk kan ik niks kopieren of maken12:04
silviusdus als administrator kan je eigenlijk niets12:05
silviusmoet ik daarvoor eerst een eigen acount aanmaken of zo ?12:05
OerHeksdraai je een samba share op je desktop, en wil je mappen maken e.d. ?12:05
silviusik wil gewoon rechten hebben12:06
silviusals ik standaard ubuntu installeer heb ik geen rechten om iets te veranderen12:06
OerHeksdan kan je dat niet doen in je huidige account-rechten, maar dan dien je nautilus op te starten met root rechten > gksudo nautilus12:06
silviuswat is eigenlijk het nut van die administrator ?12:07
OerHeksbeheren. zodat je niks kan veranderen per ongeluk in je gewone account.12:07
OerHeksof bewust, natuurlijk.12:07
silviusja heel leuk maar ik wil dus wel dingen kunnen veranderen :)12:07
zmbisudo does the trick12:08
JanCeh12:08
zmbi:)12:08
silviuskan ik grafisch computer openen onder sudo mode ?12:08
JanCje kan niks veranderen in je eigen account of niks in andere accounts?12:08
silviuswel als ik bovenaan locaties computer open12:09
silviuskan ik geen mappen maken12:09
silviustoch niet op mijn media schijven12:09
silviusals ik erop klikt12:09
JanCnatuurlijk kan je dat wel, alleen niet buiten je persoonlijke map12:09
silviusworden ze automatisch ergens gemount dat wel12:09
trijntjesilvius, computer is geen echte plaats in de computer, daarom kan je daar geen mappen maken12:09
JanCen dingen die je manueel mount moet je gewoon correct mounten12:10
silviuswaar moet ik ze dan mounten ?12:10
zmbiwaar je wilt12:10
zmbials je tenmiinste de rechten ervoor hebt12:11
silviusergens in bastandssysteem12:11
JanCwat is er verkeerd met automatisch mounten?12:11
silviushm ja idd dat is mijn probleem12:12
JanC"dat" ?12:12
silviusik moet ze allemaal mounten12:12
silviusmaar lukt me niet12:12
JanCsilvius: als je nu eerst eens uitlegt wat je probeert te bereiken, en wat er niet gaat zoals je verwacht?12:13
silviusoke12:16
silviusals ik een schijf moet mounten12:16
silviusdan heb ik eerst een map nodig12:16
silviusmaar als ik grafisch een map wil bijmaken dan kan dat niet12:17
JanCeh?12:17
JanCje kan zo veel mappen maken als je wil in je persoonlijke map...12:17
zmbiwaar wil je een map aanmaken12:17
zmbi?12:18
silviusin bestandssysteem12:18
zmbi:)12:18
OerHeksin /mnt/  ?12:18
JanCde vraag is eerder: waarom wil je die niet onder je persoonlijke map ergens, of waarom mount je die niet gewoon via de GUI? ;)12:18
silviusmisschien maakt het idd niet uit waar ik die schijven mount12:19
silviusmaar ik probeer mijn urls gewoon zo kort mogelijk te maken12:19
JanCURLs?12:20
zmbitip: benoem je schijven zo simpel mogelijk12:20
JanCsilvius: wat voor schijven zijn dat?12:20
JanCen waar wil je die voor gebruiken?12:21
silviusik weet dat het simpel is maar alle begin is moeilijk12:21
silviusschijven met films op12:21
silviusik wil niet alleen kunnen lezen ik wil er natuurlijk ook films kunnen bijzetten12:21
silviusmaar laat me maar even sukkelen12:22
silviusik geraak er wel uit12:22
silviusoke12:23
JanCkomen die schijven niet gewoon vanzelf links in nautilus?12:23
silviushet is dus gelukt een schijf te mounten12:23
silviusals ik een twede schijf mount in dezelfde map12:23
silviusdan is de eerste data weer weg12:23
silviusis dat normaal ?12:23
JanCduh12:23
silviusdus ik moet elke schijf in een apparte map mounten12:23
JanCdata is niet weg, maar onzichtbaar12:23
silviusdata is geunmount zeker ?12:24
JanCtenzij je een speciaal union mount / stacked filesystem gebruikt12:24
JanCnee, niet geunmount, gewoon niet zichtbaar12:24
OerHeksgeen rechten.12:24
JanCheeft niks met rechten te maken?12:25
zmbilijkt een beetje op een vraag ie ik gister las12:25
JanCja, ik gaf gisteren ook al een oplossing, en dan moet je idd. manueel dingen gaan aanpassen in fstab en dergelijke12:26
silviusoke maar als ik dus locaties/computer open12:27
silviusen ik heb alle schijven gemount in mijn persoonlijke map/mappen12:27
silviusdan kan ik wel alles veranderen12:27
zmbidus?12:28
silviuszijn ze niet gemount in mijn mappen kan ik alleen lezen12:28
silviusstandaart mount hij de schijven onder /media12:28
silviusen dan kan ik niks veranderen12:28
zmbirechten12:28
JanCheeft niks te maken met waar je ze mount maar met hoe je ze mount12:28
trijntjesilvius, watvoor bestandssysteem staat er op die schijven?12:28
zmbichmod12:28
silviusntfs12:28
JanCuh12:29
silviushoe speel je onder linux eigenlijk dvd s af ?12:36
OerHeksdan heb je een css script nodig, zie > http://wiki.ubuntu-nl.org/Multimedia12:38
OerHekseerst je ubuntu versie kiezen12:38
OerHeksdan punt 212:38
JanCWTF is een "css script"?12:38
OerHeksdat schijnt een Content Scrambling System te zijn, DRM beveiliging ?12:39
zmbigebruik lekker totem of mplayer12:39
JanCje hebt gewoon een library nodig die de CSS encryptie op sommige DVD's kraakt12:39
silviusik zal het anders stellen12:40
OerHeksja dat bedoel ik, JanC12:40
silviusals je een avi opent12:40
silviusdan heb je 1 map12:40
silvius1 film12:40
silvius1 bestand12:40
silviuseen dvd12:40
silviusbestaat uit veel bestanden12:40
silviusin windows open je gewoon de ifo file12:40
OerHeksin linux ook, denk ik ?12:41
JanCja, gewoon de .IFO openen werkt in Totem12:42
silviusja idd vanuit de speler lukt het12:42
silviusvlc player12:43
JanChm, nee, .IFO werkt blijkbaar niet (meer?) in Totem, maar gewoon DVD of .iso werkt alleszins wel12:44
silviusik heb mijn 2e monitor aangezet jammer dat linux daarvoor moet herstarten dat probleem heb je bij windows niet meer12:45
silviusbrb12:45
JanCin Totem kan je gewoon de map openen waarin de VIDEO_TS map staat12:46
JanCeh?12:46
JanCje meot helemaal niet herstarten voor 2e monitor?12:46
zmbihij is al weg12:46
OerHeksik denk dat deze pagina verhelderend kan zijn voor silvius > http://wiki.ubuntu-nl.org/community/WerkenMetDeTerminal12:50
OerHeksmappen, rechten, etc12:50
JanCwat hij/zij wil is wel geen standaardsituatie natuurlijk12:57
zmbiJanC: waar refereer je aan? het ifo verhaal of het samba verhaal12:59
JanCeh, met samba heeft het weingi te maken, lijkt me?12:59
zmbiehm, sorry bedoelde het schijven  verhaal13:00
JanCsilvius: je moet helemaal niet herstarten om een 2e monitor aan te sluiten13:03
silviushij zegt nogthans van wel13:03
silviusmaar het is nog altijd niet gelukt13:03
JanCeh, wie zegt dat?13:03
silviusbij schermen staat duidelijk samsung 1920x108013:03
silviushij herkent hem13:04
silviusmaar werkt neit13:04
silviusniet13:04
OerHeksen wat is de resolutie van je 1e scherm ?13:04
silviusik zeg het net13:05
OerHeks?13:05
silvius1920x108013:05
OerHeksje bedoelt beide schermen gelijk ?13:05
silviusnee ander scherm is euhm13:05
OerHekskijk, dat bedoel ik, lezen ajb13:06
silvius1680x105013:06
silvius?13:06
silviusnu komt er weer op samsung disabled13:06
silviuser komt toch duidelijk op als je het scherm wil aanzetten requires x restart13:07
JanCwelek grafische kaart heb je?13:07
silviusgf8600gs13:07
JanCen welke driver?13:07
zmbivan de xserver hoogstens13:08
JanCda's nvidia?13:08
silviusnvidia 260.19.0613:08
silviusmss is dat het probleem dat ik de pc herstart terwijl dat niet nodig is en enkel de x te herstarten ?13:08
JanCmja, nvivia is altijd erg traag om standaarden zoals switchen tussen monitors en zo te ondersteunen...13:08
JanCwaarschijnlijk daarom dat je X moet herstarten...  :P13:10
OerHekssudo /etc/init.d/gdm restart13:11
silviusoke tis gelukt maar ik heb toch echt moeten herstarten lol13:11
silviushet werkt das t belangrijkste :)13:12
JanCOerHeks: gewoon uitloggen is ook al voldoende natuurlijk13:12
silviusheb sudo reboot x gedaan13:12
OerHeksja dat is ook netjes13:12
JanCOerHeks: gdm herstarten is namelijk niet "netjes"  ;)13:13
inSanity_JanC, net zoals dpkg --force-all? ;)14:31
JanCinSanity_: gdm herstarten geeft de toepassingen in je X-sessie niet (altijd) de kans om "proper" af te sluiten...14:33
inSanity_JanC, nee dat gaat zo snel dat kan onmogelijk idd14:38
fregoeiemiddag, weet er mss iemand hoe ik mijn vlc in vdpau zet?15:34
MonkeyDustwat is vdpau?15:39
OerHeks(Video Decode and Presentation API for Unix)15:42
OerHeksofwel de hardware aansturing van je GPU, verzonnen door nvidia, als ik het goed heb15:43
OerHeksik heb een gforce 7xxx series, daar werkt het niet op.15:45
=== doorntje_laptop_ is now known as doorntje_xubuntu
doorntje_xubuntuipv6'je18:39
CasWMoi?18:39
doorntje_xubuntuha CasW18:39
CasWHa doorntje18:40
doorntje_xubuntuwas die nick nou een spelfout of ligt dat aan mij?18:40
silviusis er een leuk programmatje om dvds te bewerken ?18:48
OerHeksPiTiVI deeveedee kino avidemux cinerella , een goeie start voor alternatieven is http://www.linuxalt.com/18:52
silviusdvd movie backup lijkt me wel iets18:52
silviusmaar ik kan geen dvd speler selecteren18:53
OerHeksbedoel je dat je in dvd movie backup geen dvdspeler kan selecteren ?18:54
OerHeksik ken dat pakket niet.18:55
silviusjawel tis al gelukt denk dat ik een dvd speler om te backuppen moest ingeven18:57
silviusmaar ik wil gewoon dvd s naar mijn hdds schrijven18:57
silviusen stillekes aan mijn harddisken overschakelen naar ext18:57
silviushet nut van raid snap ik eigenlijk echt niet18:58
OerHeksmet raid kan je veel users handelen, of een redundant systeem opbouwen.18:58
silviusja ok maar in mijn geval ..18:59
silviussnelheid voor films op te slaan is niet echt belangrijk18:59
silviusen veiligheid als je 2 schijven kapot hebt ben je ook alles kwijt18:59
silviusenfin19:00
silviusheeft zijn voordelen natuurlijk19:00
silviuswe zien wel later19:00
silviusis ext4 het beste ?19:00
OerHeksgeen idee, ik vind ext4 prima werken.19:01
OerHeksmisschien dat ik ooit overstap op BtrFs.19:02
CasWWaarom?19:02
OerHekso.a. snapshots maken.19:02
OerHeksmaar dan zijn 10 Tb disken normaal.19:03
=== doorntje is now known as doorn
silviustja om dvd s te backuppen heb je eigenlijk geen programma nodig19:23
silviusgewoon kopieren dien boel19:23
OerHeksik zou er wel een iso van trekken19:25
OerHeksdie valt ook prima te mounten.19:26
zmbiSilvius: ext4 is goed genoeg, maar als je bv met een windows computer bij je bestanden wilt komen zou ik toch voor fat of ntfs gaan19:43
zmbipersoonlijk vind ik reiserfs ook erg goed werken19:44
silviustja ext4 en samba moet toch lukken ?19:50
silviusik heb voorlopig nog een win geinstalleerd maar is de bedoeling dat die eraf gaat19:50
silviusik heb alleen een wdtv live die via netwerk op mijn schijven moet kunnen19:50
zmbiwat is wdtv?19:56
OerHekseen mediaplayer apparaatje, h.264, mkv, Mpeg 1, Mpeg 2, Mpeg 4, wmv, xvid20:00
OerHeks100 mbit ethernet.20:00
zmbiah, ok20:02
silviusja idd20:03
silviusom een of andere rede wil die mijn computer niet zien20:03
silviuskheb via samba mijn video map gedeeld20:03
silviusmaar die wil niet voorbij netwerk gaan20:03
silviuskrijg de kans niet om iets in te vullen20:03
silviusunable to optain an ip adres20:05
zmbidns?20:06
zmbilink je direct naar je computer via lan of link je via een router?20:07
silviusonboard netwerkkaart voor internet20:07
silvius2e netwerkkaartje staat rechtstreeks in verbinding met hdtvlive20:07
silviushet probleem zit hem in mijn netwerk20:08
silviusals ik netwerk open20:08
silviuszie ik mijn computer en mijn gedeelde mappen20:08
silviusnormaal moet ik mijn wdtvlive al kunnen zien met de schijf die daarop is aangesloten20:08
zmbikrijgt je wdtv wel een ip adress vanuit je linuxbox//20:10
zmbi?20:10
silviusneen20:11
silviusik zie niks20:11
zmbidan is dat het probleem20:11
silviusen is er een oplossing voor ?20:11
zmbije kunt het op meerdere manieren oplossen20:11
zmbibv met een eigen dns server op je linux box20:12
zmbieen router er tussen gooien die dat voor je regelt20:12
zmbimet statische ip's werken20:13
OerHekslaat je dat ding automatisch dhcp .. idd20:13
silviusrouter wil ik niet hoe minder apparaten hoe beter20:13
zmbietc20:13
silviuswat is de meest logische oplossing ?20:14
zmbijeauto dhcp20:14
zmbi-je20:14
zmbimaar ja, wat is logisch :)20:15
silviusnetwerkverbindingen zijn in orde20:15
silviushij kent mijn netwerkkaart wel20:15
zmbigebruik zelf het liefst een router20:15
silviusnetwerkproxy is niet wat ik nodig heb dacht ik ?20:16
OerHeksmss is het een allow.hosts probleem20:16
zmbikan ook nog, zou het makkelijkst zijn20:16
silviusals ik kijk bij ip informatie20:17
silviusheb ik een ipv6 gekregen20:17
silviusen geen ipv420:17
zmbiop je wdtv bedoel je?20:17
zmbije verbind dus via een lankabel?20:18
zmbidan kan je dit makkelijk wijzigen bij je :20:19
zmbisystem/voorkeuren/netwerkverbindingen20:19
zmbibij het tabblad ipv6 schakel je over naar negeren20:20
zmbien vervolgens stel je ipv4 in20:20
silviusnee ubuntu20:21
zmbiubuntu krijgt een ip vanuit je wdtv?20:22
silviusik weet niet of die wtv life een ipv6 afkan20:22
silviusneen ubuntu krijgt niks of ik zie toch niks20:22
silviusmaar verbindingen zijn ok want win werkt wel20:23
zmbiik snap je niet meer20:23
silviusonder windows werkt het dus de verbindingen zijn ok20:23
zmbije zegt net dat je een ipv6 ip hebt gekregen20:24
OerHeksals je 2 of meer apparaten hebt, die een share aanmaken, dan heeft er 1 voorrang, dit los je op door statische ip's te gebruiken. althans, zo heb ik dit vaker opgelost.20:24
silviusaparaten - netwerkhulpmiddelen20:26
zmbisilvius: kan je zeggen of je met een lan kabel verbinding maakt tussen je wdtv en linuxbox?20:26
silviusethernet interface eth0 heeft een ipv6 en ipv4 adres20:26
silviusja gigabit lan20:26
silviusethernet interface eth1 heeft ipv6 en geen ipv420:26
zmbiok, dan kan je dit wijzigen zoals ik eerder al zei20:26
silviuswat kan ik wijzigen bij netwerkverbindingen toch niet veel ?20:27
zmbialles waar we het over hebben :)20:28
silviusoh ja sorry toch wel20:28
silviusnog 30 minuten en ik heb mijn eerst schijf van 2tb vrij die ik in ext4 kan omzetten20:36
silviusmijn netwerk verbinding is nog steeds niet gelukt ipv6 staat op negeren en ipv4 staat op automatisch dhcp20:38
silviusals ik wil aanloggen komt er altijd na even zoeken verbinding verbroken20:44
zmbiprobeer dan wat oerheks zei20:45
zmbien gebruik statische ip20:45
silviuswaar vind ik dat ?20:47
zmbi:)20:47
zmbiop het tabblad van ipv4 kan je dat helemaal instellen20:47
silviusalleen link local ?20:48
OerHeksen test met de dns, hard van je provider of je gateway.20:48
silviusoch20:48
silviushet werkt20:48
silviusalleen link local moest ik dus aanzetten ipv dhcp20:49
zmbikan ook20:49
zmbiblij voor je dat het gelukt is20:49
silviusdankzij jullie20:50
silviusheb toch al het een en ander bijgeleerd ondanks mijn rare vragen20:50
OerHeksvaak ligt de oplossing in de vraag juist te krijgen.20:51
zmbi:)20:51
zmbizekers20:52
silviushet is me dus gelukt een dvd naar mijn schijf te kopieren en de map te delen met mijn media player20:53
silviusben nu mijn film die ik net gekopierd hebt af te spelen20:53
zmbiwelke film?20:53
silviusgoh stargate20:54
silviuswerkt nog niet helemaal20:54
ayyildizteam??20:56
OerHekshallo ayyildizteam20:58
ayyildizteamhallo20:58
ayyildizteamkunnen jullie mijn helpen20:58
ayyildizteam..20:58
OerHeksstel je vraag, misschien weet iemand het antwoord :-)20:59
testmisschien, we zijn niet helderziend helaas ;)20:59
OerHeksdat wist ik, test.20:59
ayyildizteamik wil steam--> Counter Strike Source -->> en daarna spele op ubuntu21:00
WLhttp://appdb.winehq.org/appview.php?versionId=373121:01
ayyildizteam,,21:01
ayyildizteam..21:01
OerHeksja, check de wineHQ database21:01
ayyildizteamthnx21:01
WLaub21:02
WL,, ..21:02
hanswof koop een console :-)21:02
OerHekssteam.. ik las wel dit er over > https://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine/HowTo/InstallingSteam21:02
silviusals ik een schijf mount in /home blijft die dat dan onthouden of vergeet die dat als je opnieuw opstart21:02
zmbi/etc/fstab21:02
hanswsilvius, je kan die opnemen in /etc/fstab21:02
ayyildizteamik heb ps3 maar counter strike source is het beste:)21:02
ayyildizteamop pc21:02
zmbi:)21:02
OerHeksvast mounten in fstab idd.21:02
ayyildizteamis altijd leuk met vrienden etcc21:02
hanswzmbi, h5 :-)21:03
WLheeft iemand tips ivm dingen die tegenwoordig goed staan op CV / veel gevraagd worden?21:03
OerHeksha hans21:03
zmbihoi hansw, lekker gewerkt?21:03
silviusdie map fstab heb ik niet21:03
WLandere tips gerelateerd aan werk vinden zijn uiteraard ook welkom21:03
zmbi/etc/fstab21:03
ayyildizteamWL google is21:03
ayyildizteam:)21:03
WL(moest dit te offtopic zijn, let me know)21:04
zmbifstab is een file in /etc21:04
hanswzmbi, ongeveer 2 uur lang, daarna weer nood gedoe, en jij nog een leuke dat gehad?21:04
WLayyildizteam: op wat?21:04
hanswWL, lieg vooral niet over wat je kunt, en heb vertrouwen in jezelf21:04
zmbierg saai, dus ik vermaak me hier een beetje :)21:04
ayyildizteam<WL> heeft iemand tips ivm dingen die tegenwoordig goed staan op CV / veel gevraagd worden?21:05
hanswzmbi, lekker hacken is ook leuk :-)21:05
zmbi:)21:05
OerHeksja wie nu in mijn nas kan komen, is een super hacker. hij staat uit.21:05
hanswmag binnenkort weer een pen test doen op een webapp :-)21:05
WLhansw: ja doe ik ook nooit, vertrouwen in mezelf heb ik natuurlijk wel al lang niet meer (lang werkloos, bijna geen ervaring)21:05
zmbileuk ja!21:05
hanswWL, dat is jammer21:05
silviusok thx smbi21:06
WLmaar ik heb toch niks beters te doen dus ik wil meer gericht dingen bijleren21:06
zmbiis niet moeilijk te leren, als je maar wilt21:06
hanswWL, wat voor soort werk zoek je dan?21:06
zmbiheb je iets in de aanbieding hansw?21:06
OerHeksnou, hang in #Ubuntu en je leert een helehoop bij ( vaak wat je niet moet doen)21:07
hanswals het iets technisch is kun je gaan meehelpen aan een open source project21:07
WLhansw: maakt me weinig uit, zo lang ik het maar kan of het me aangeleerd wordt21:07
WLja dat is idd geen slecht idee21:07
hanswzmbi, voor jouw vermoedelijk wel, maar ik moet eerst nog doorkrijgen dat we meer personeel mogen huren21:07
WLhoeewel ik geen ervaren programmeur ben21:07
hanswzmbi, waar woon jij ?21:07
zmbiGeen papieren hier hansw  :(21:08
hanswzmbi, ik heb niet eens leao :-)21:08
zmbimaar als je wat hebt graag21:08
zmbihaarlem21:08
hanswai, dat is ver reizen21:08
zmbiben niet gebonden :)21:08
hanswhardenberg is een uithoek hoor21:09
zmbiklinkt ver ja:)21:09
WLprobeer maar es in Limburg te zoeken :-p21:09
hanswoch, aachen, maastricht, venlo, luik21:09
OerHeksgut, haarlem, wat leuk21:09
WLnet alsof ze hier nog geen computers hebben :) (Belgisch Limburg althans)21:09
hanswallemaal grote steden in de buurt21:10
* OerHeks is geen echte mug21:10
WLDuits en Frans spreek ik al niet :-p21:10
silviushamai gaat da heel den tijd duren om die schijf om te zetten naar ext4 ???21:10
zmbiik ook niet oerheks :)21:10
ayyildizteamhebben jullie nog tips voor ubuntu .. gebruik hem pas 2 maanden..21:10
hanswWL, we willen ook niet horen wat je niet kunt, wel wat je wel kunt21:10
ayyildizteamals jullie handige tips hebben hoor ik  het graag :)21:10
OerHekszmbi zou je bereid zijn als hier een ubuntu party komt, te helpen ?21:11
hanswayyildizteam, ja, ga het alfabet af op de cli, type a en dan gelijk tab tab21:11
zmbiayyildizteam: lezen21:11
ayyildizteam:P?21:11
ayyildizteamwtf21:11
zmbija hoor!21:11
hanswayyildizteam, vervolgens lees je al die manpages21:11
WLhansw: dat was als antwoord op die steden die je opsomde21:11
ayyildizteamwat is dat..:P21:11
hanswWL, <WL> Duits en Frans spreek ik al niet :-p21:11
ayyildizteamwat is dat..21:11
ayyildizteam:P21:11
WLhansw: dat weas in antwoord op de steden die je opsomde21:12
zmbivertel is meer oerheks?21:12
WLin Luik spreken ze Frans21:12
WLAAchen Duits21:12
hanswWL, en vervolgens schreef je wat je niet kunt :-), ik wil weten wat je wel kunt21:12
hanswWL, Ich lebe in Deutschland21:12
ayyildizteamhansw, wat bedoel je met cli?21:12
hanswayyildizteam, de command line21:12
ayyildizteambedoel je terminal?21:13
hanswja21:13
ayyildizteamzijn dat commando┬┤s21:13
hanswjups21:13
ayyildizteamikdoe byv a en dan tab21:13
ayyildizteamhoe kan ik weten wat elk commando betekent..21:13
OerHeksnou, ik heb geen concreet plan, maar ik zoek wel mensen die ook in haarlem e.o. woonen.21:13
hanswa21:13
hanswDisplay all 175 possibilities? (y or n)21:13
hanswayyildizteam, dan kies je een commando wat je ziet en typt op de volgende regel man <commandonaam>21:14
zmbilijkt me leuk om te helpen21:14
hanswzonder haken21:14
OerHekshttp://wiki.ubuntu-nl.org/community/WerkenMetDeTerminal21:14
hanswen als je echt iets specifieks zoekt dan gebruik je apropos21:15
hansw apropos permissions21:15
hanswaccess (2)           - check real user's permissions for a file21:15
hanswen dan type je man acces 221:15
zmbiOerheks: ik stuur in een private bericht even mijn email door21:16
zmbilaat me maar weten wanneer je verder bent21:17
OerHeks:-)21:17
ayyildizteamapropos permissions21:17
WLhansw: wat basiskennis programmeren, dan denk ik aan simpele text-based programmaatjes, in python C of java, basis kennis netwerken is normaal ook geen probleem, verder wat linux (userspace dan), ik probeer regelmatig allerlei toepassingen uit met linux, maar met CLI ben ik nog niet supervlot21:17
ayyildizteamhansw: erg bedankt voor je tipp:)):21:18
WLhansw: kan ook vrij goed met photoshop werken, en wat valid HTML/CSS e.d. lukt ook wel21:18
hanswWL, zoek een leuk open source project uit en ga kijken of je bugs voor ze kunt oplossen21:18
hanswayyildizteam, veel leesplezier21:18
WLook al ooit cisco spul en windows server (2003 nog) ingesteld op een opleiding21:20
silviuswaw 118 mb/sec voor een 5400 toeren schijfke nie slecht21:20
WLhansw: heb je suggesties ivm open source projecten? (of anderen)21:20
OerHeksstart eens een servertje in elkaar te zetten :-)21:23
WLmensen met een bbox2 hier truwens? kan je eigen spul voor compileren :) , ik heb er onder andere python op21:23
zmbibegin met lfs21:23
zmbileer je meteen alles wat je nodig hebt in het proces21:24
zmbidaarna begin je met een script taal21:25
zmbiof je doet net als mij en begint gelijk aan c/c++21:25
zmbidan raak je daar ook op uitgekeken21:26
zmbien begin je met assemble21:26
WLdat was geen antwoord op mij denk ik he? ff voor de wekerheid :)21:26
OerHeksc/c++ word graag gelezen in je CV ding.21:26
zmbizonder papieren?21:26
zmbilukt niet echt bij mij21:27
WLwat bedoel je met papieren?21:27
OerHeksik denk dat er dan certificaten verwacht worden. of je moet een autodidact zijn ..21:27
zmbidiplomas of certificaten21:27
zmbija, heb het mezelf aangeleerd21:28
zmbiben niet verder dan de basisschool gekomen21:28
WLah ok, "papieren" kwam bij mij over alsof je gewoon illegaal hier was of geen werkvergunning had oid21:28
zmbi:)21:28
WLdamn21:28
WL(@ enkel basisschool)21:29
zmbiafgemaakt dan :)21:30
zmbiik heb een strikdiploma!! ;)21:30
=== exalt is now known as wall
=== wall is now known as Guest2959
=== Guest2959 is now known as exalt
zmbiexalt: persoonlijkheids stoornis?21:32
=== MrChrisDruif is now known as brickwall
exaltzmbi wil je er over praten ?21:33
zmbi:)21:33
WLjaja, lijkt me gewoon erg vervelend om werk te vinden21:33
WLen daar weet ik alles van21:34
zmbije moet niet te kieskeurig zijn :(21:34
brickwallIk zou het niet vervelend vinden om werk te vinden, helemaal niet als het leuk werk zou zijn ;)21:35
hanswik zou graag ruilen, mist is wel mijn loon kan houden21:36
WLvinden = zoeken21:36
exalthebben jullie zin om in offtopic te kleppen ?21:36
brickwallOwjah, we zitten hier niet in offtopic...sorry :P21:37
WLhansw: zelfs als ik 3000eur / maand kreeg zou ik nog steeds werk zoeken21:37
WLwat is het offtopic kanaal voor #ubuntu-nl ?21:37
hanswWL, exalt heeft gelijk, dat is offtopic21:37
brickwallWL: #ubuntu-nl-offtopic21:38
zmbiExalt: sorry, maar er komt maar geen vraag door21:38
WLhansw: ja, vandaar dat ik de naam van het offtopic kanaal vroeg21:38
=== brickwall is now known as MrChrisDruif
OerHeks11% binnen van 11.04 beta 121:47
silviusis dat de eindversie al ?21:52
OerHeksis beta een eindversie ?21:54
zmbi+ .04 is nooit een eindversie21:56
OerHeksde xx.04 slaat op de maand.21:56
zmbiah ok21:56
silviushoe maak ik mijn vuilbak leeg ? lol22:41
OerHeksmet rechtermuis22:42
silviuswaar ?22:42
OerHeksop je vuilnisbak22:43
silviusik heb niks meer van plaats op mijn schijf terwijl ik nog 20gb zou moeten hebben22:43
OerHekshoe weet je dat je nog 20gb zou moeten hebben ?22:44
silviusik had daarstraks nog 20gb plaats ik heb een paar dvd s gekopierd en weer verwijderd en nu heb ik 0mb vrij22:45
silviusvuilbak was natuurlijk het eerste dat ik verwijderd had van mn desktop lol22:45
silviushm das leuk22:48
silviusprullenbak legen doet ie niet22:49
OerHekstrash staat ergens in ~/.local/share/Trash/22:49
silviusfailed to delite22:49
silviusdelete22:49
OerHeks877 mb 21,22% binnen van natty beta 123:05
silviusamai zeg kheb via nautilus mijn icoon van mijne vuilbak terug ik druk op leegmaken en den helft hangt hier vast23:07
silviusal ne minut of 10 dat ik niks meer kan openen of sluiten23:08
silviusgrmbl die wil da nie leegmaken23:11
OerHeksje moet meestal bevestigen.23:12
zmbihij herstart zijn computer wel veel :)23:21
OerHeksik vat het niet helemaal.23:22
zmbielke keer als silvius een vraag beantwoord heeft gekregen herstart hij zijn computer volgens mij23:24
zmbiis het gelukt silvius?23:24
silviustja ik zit al een half uur te sukkelen met die prullebak23:25
silviusalles blijft hangen en loopt vast23:25
silviusik herstart23:25
silviusik maak de prullenbak leeg en 2sec later is alles klaar23:25
silviusda herstarten is een nadeel aan ubuntu23:26
zmbiehm,23:26
OerHeksherstart is vrijwel nooit nodig, dat vinden wij zo raar23:26
silviushet probleem is dat ik elke keer als ik herstart de mappen die ik gemount heb kwijt ben23:26
zmbilaatste keer herstart was met een kernel update23:27
silviuswindows draaide bij mij weken aan een stuk zonder te herstarten maar ubuntu amai mijn botten :p23:27
silviusik leer het nog wel :)23:27
silviuszal wel aan mij liggen23:27
zmbiklopt, komt wel23:27
OerHeksoer@Ubuntu:~$ uptime23:27
OerHeks 00:27:05 up 7 days,  3:46,  2 users,  load average: 0.01, 0.06, 0.0623:27
zmbiover die mappen:23:28
zmbinogmaals /etc/fstab23:28
hoekjegoede nacht iedereen23:29
silviusslaapwel hoekje23:29
zmbislaap ze23:29
MrChrisDruif00:28:46 up  3:58,  2 users,  load average: 0.57, 0.61, 0.49 :P23:29
hoekjeben er net23:29
silviussudo mount /dev/sda1 /home/janneman/map23:29
zmbihoi23:29
MrChrisDruifHai hoekje, ik blijf ook niet lang meer :)23:29
silviusu moet een bestandssysteemsoort aangeven23:29
silviuswat doe ik mis ?23:29
zmbistaat er wel een bestandsysteem op?23:30
silviusik wil gewoon die schijf mounten zodat ik ze kan delen23:30
silviushet probleem is dat als ik in samba /dev/sda1 steek dat hij dat niet herkent23:30
zmbikijk eens in fstab en haal er een regel uit23:31
zmbiik bedoel laat 1 regel zien23:31
OerHekser zijn handige tooltjes zoals PySDM, gui voor fstab editten23:31
zmbidoe het altijd manual:)23:32
OerHeksja, dat is de mooiste manier.23:32
OerHeksmaar goed, voor je CLi beheerst ..23:32
OerHeksgeen gekke start > http://wiki.ubuntu-nl.org/community/WerkenMetDeTerminal23:33
OerHekshttp://wiki.ubuntu-nl.org/community/Fstab23:33
zmbisilvius: als je een mooi overzichtje van je schijven wilt hebben,23:34
OerHeksen om het met de hand te doen, engels , https://help.ubuntu.com/community/AutomaticallyMountPartitions23:34
zmbikijk dan in systeem/beheer/Schijfgereedschap23:35
zmbidaar staan al je schijven in23:35
zmbiplus de benaming van  de partities23:35
zmbihierin kun je ook de namen veranderen + mounten23:36
silviuskheb mountmanager geinstalleerd23:36
zmbien?23:37
silviustja ik zie wel het een en ander23:37
silviusmaar wat ik eigenlijk moet doen ?23:38
zmbije wilt als het goed is de juiste partities met films mounten of niet?23:38
silviusik wil de schijven kunnen delen via netwerk23:39
silviusen daarvoor moet ik ze eerst mounten in een home map ?23:40
zmbidit was toch al eens gelukt? of heb je een herinstall gedaan? :)23:40
silviusals ik een map in home aanmaak een regel in samba bijschrijf dan kan ik onmiddelijk op mijn hdtvlife zien dat de map gedeeld is23:40
OerHekselke schijf in een eigen map mounten. waar die ook staat, je /home/ is makkelijk, je hebt gelijk rechten.23:40
silviusja oke dat lukt23:41
silviusmaar als ik mijn pc herstart23:41
silviusben ik dat weer kwijt :)23:41
zmbidus moet je /etc/fstab aanpassen om het permanent te krijgen23:41
OerHeksof een mount manager die je gebruikt, aan opstartende applicaties toevoegen.23:42
OerHeksdat is met pysdm idem als jouw versie.23:42
silviusoke23:44
silviusdan doe ik het manueel met fstab23:44
silviusoke dus sudo gedit /etc/fstab23:45
silviusen watvoor regel moet ik dan schrijven ?23:45
OerHeksdat weten wij niet natuurlijk.23:45
silvius/dev/sdc1 /home/janneman/map23:46
silviuszoiets ?23:46
OerHeksdaarom is die wiki aangemaakt, om de juiste info te bepalen23:46
silviusof moet er nog iets bij ?23:46
zmbibekijk de link die oerheks gaf23:48
silviusja heb ik gedaan23:48
zmbihttps://help.ubuntu.com/community/AutomaticallyMountPartitions23:48
silviusdus heb er ext4 bijgezet23:48
zmbihoe heet je schijf die je moet mounten?23:49
silvius/dev/sdc123:51
silviusals ik opsla zou dat direct in orde moeten zijn of alleen als ik herstart ? :p23:53
silviusin het twede geval doe ik iets verkeer23:53
silviusd23:53
zmbiregel kan bv zijn:23:55
zmbi/dev/sdc1       /home/janneman/map     ext4     defaults 0   223:57

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!