/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/04/03/#ubuntu-no.txt

Malin_noen som veit om det er mulig å ordne så empathy åpner opp et innkommende samtalevindu? Slik at en slipper å lete i kontaktlista etter kontakten som blinker?22:48
Malin_med åpne mener jeg at den da kommer inn i samme vindu som en eventuellt annen kontakt, men i egen fane22:49
Malin_slik pidgin fungerer22:49
* Kagee så aldri tilbake etter at han begynte med bitlbee22:53
Malin_Kagee, nei, bitlbee er fin den, men syntes det blir litt slitsomt i lengden å ha spesielt msn kun tekst-basert, når noen maser om cam, osc23:16
Malin_*osv23:16
jo-erlendMalin_: jeg lurer på om det kanskje funker hvis du skrur av "vis innkommende meldinger i meldingsmenyen".23:18
Malin_ah, jeg kan prøve23:19
Malin_om det gjør det, kan jeg eventuelt bruke empathy framfor pidgin :)23:19
jo-erlendsier du fra? Sånt er kjekt å vite.23:21
Malin_skal teste det nå :)23:23
Malin_ja.... hm.. det bare blinker enda23:27
jo-erlendhmm. Vel. Si fra hvis du finner ut av det? Jeg skal legge meg. Jeg er stuptrøtt. 23:30
Malin_Det dukker opp i vindu nå23:30
Malin_men problemet er at det også blinker i status-saken helt til man trykker der, selv om man ikke trenger det mer, på nye innkommende vel og merke23:31
Malin_Ah, du får sove godt :)23:31
Malin_nattiklem :)23:31

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!