/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/04/06/#kubuntu-se.txt

x_linkOjojoj19:19
x_linkStor uppdatering för Hardy idag verkar det som =)19:20
x_linkKernerl-uppdatering och allt =)19:20
dagon_:>19:25

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!