/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/04/06/#ubuntu-dk.txt

=== uvirtbot` is now known as uvirtbot
Humle91Ìû14:22
Humle91Ìû14:34
[dmp]så er der jo data, emails, opsætning.. alt muilgt andet, som måske virker fint14:53
[dmp]oops14:53
[dmp]sorry14:53
MikeDKhttp://www.skype.com/intl/da/get-skype/on-your-computer/linux/19:01

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!