/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/04/06/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

=== UndiFineD is now known as UndiFineD_
=== UndiFineD_ is now known as UndiFineD
UndiFineDleoquant is er weer vroeg bij06:56
leoquantcongrats UndiFineD ! ツ07:02
UndiFineDdank je07:03
leoquantje had/hebt veel support gister07:03
leoquantook/vooral ode wiki, super!07:04
UndiFineDja, heb daar ook nog wel aan moeten werken hoor07:04
UndiFineDzeg maar tot in de meeting07:05
leoquant07:05
leoquantik ga nog even slapen07:06
leoquantdag/later07:06
UndiFineDmattgriffin heb ik meerdere malen moeten aanspreken, nu had ik zijn testimonial niet echt meer nodig, maar het is wel grapzig als er een canonical mederwerker bij staat07:06
=== johan666 is now known as johanvd
leoquantjohanvd ik heb crypt niet meer09:34
leoquantjohanvd?11:01
johanvdleoquant, ?11:01
leoquanthttp://ubuntuforums.org/showthread.php?t=172273511:01
leoquantthe results11:01
johanvdkijk eens aan.11:02
leoquantik hoop op meer scans11:02
johanvdmisschien is een soort 'common results' overzicht handiger? dus een standaard x/k/ubuntu installatie met wat andere pakketten zoals de codecs, java enz11:04
johanvdbijna niemand gebruikt het systeem zonder extra pakketten te installeren of te updaten denk ik :)11:04
leoquantdas waar11:05
leoquanthoe noem je die codecs?11:07
johanvdubuntu-restricted-extras, dus de codecs, mstt fonts, enzovoort?11:08
johanvdgstreamer good, bad en ugly zitten er ook tussen dacht ik11:08
MrChrisDruifJe hebt er nog 1 die ook lekker is, maar die is alleen voor Chromium11:09
MrChrisDruifMoet ik het ff checken?11:09
leoquantMrChrisDruif, wat checken?11:10
MrChrisDruifWat die ene codec is voor chromium11:10
leoquantok11:11
JanCje bedoelt de libffmpeg-fork die ze meeleveren met Chromium?11:12
* JanC heeft een hekel aan de -tig programma's die libffmpeg forks meesleuren11:13
MrChrisDruifJa die11:13
MrChrisDruifNou, niet een fork, maar gewoon van ffmpeg11:13
JanCnu moet elke bug in ffmpeg ook in -tig programma's gefixt worden...11:13
johanvdchromium-codecs-ffmpeg-nonfree heet dat pakket hier, al is er ook een ander die wel vrij is11:14
JanCMrChrisDruif: het is een fork11:14
MrChrisDruifOok goed11:14
MrChrisDruifZolang het maar werkt toch?11:14
leoquantdie nu blijft staan in de 10.4 update ? ツ11:14
JanCMrChrisDruif: zie m'n opmerking eerder11:14
MrChrisDruifJa, tig versie van hetzelfde...maar voor de rest :P11:14
johanvdleoquant, die doet het hier wel, al gebruik ik de chromium-daily PPA11:14
leoquantah11:15
MrChrisDruifOw, ik bedoelde de -extra, niet de nonfree11:15
leoquantkijk ik ben bezig met een wiki over rkhunter, ik wil zoveel mogelijk data11:16
leoquantmisschien is het niet boeiend genoeg11:16
JanCMrChrisDruif: -nonfree is gewoon de oude naam van -extra11:16
MrChrisDruifOw...ook goed11:16
JanCde -nonfree bestaan enkel nog voor de upgrade11:17
johanvdklopt, ik heb ook het -extra pakket11:17
* johanvd zat scheef te kijken in de terminal :)11:17
JanC"""This is a transitional package so chromium-codecs-ffmpeg-nonfree users get chromium-codecs-ffmpeg-extra on upgrade. It can be safely removed."""11:18
leoquantjohanvd wat is link naar die ppa?11:18
leoquanthttps://launchpad.net/~chromium-daily/+archive/ppa?11:19
johanvdhttp://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu11:19
johanvdwat jij zegt dus.11:19
johanvdde link die ik noem komt in je sources.list11:19
leoquantok11:20
johanvdmet lucid main erachter11:20
johanvdoverigens vind ik alle aandacht voor rkhunter en chkrootkit wat teveel11:21
johanvder zijn ook een hoop andere tools die handig zijn voor het in de gaten houden van je systeem, bijv. tiger11:21
johanvden fwanalog voor de logs van je firewall, enz.11:21
JanCwie is er zo erg bezig met die rootkit hunters eigenlijk?  ☺11:28
RawChidDe rootkit hunters? :P11:28
johanvdleoquant, onze eigen rootkit hunter11:29
JanChet probleem met die tools is natuurlijk dat elke goede rootkit zal zorgen dat een "rootkit hunter" die er onder draait niks zal zien  ;)11:29
JanCeen rootkit kan immers alles faken...11:29
RawChidAch, je kunt op zn minst de minder goede rootkits opsporen toch...11:30
JanCik gok dat je meer andere malware & false positives gaat vinden dan rootkits11:30
JanCik heb wel eens een rootkit gevonden op een Windows-machine, en de enige manier waarop je die kon vinden was omdat die de netwerk-stack in de kernel niet vervangen had (je kon dus nog steeds het netwerkverkeer zien dat die veroorzaakt)11:32
JanCfilesystem, procesbeheer, geheugenbeheer, etc. waren allemaal vervangen (of waarschijnlijk eerder gewrapped) door die rootkit...11:34
leoquantjohanvd hoe sign die ppa?11:34
leoquantraar gedoe11:34
leoquant404 errors11:34
johanvdin principe hoef je toch alleen maar ppa:chromium-daily/ppa toe te voegen aan je software sources?11:35
leoquantOphalen van http://ppa.launchpad.net/user/chromium--daily/ubuntu/dists/lucid/main/binary-i386/Packages.gz 404  Not Found is mislukt11:35
johanvdals je dat op de grafische manier doet, dan haalt hij zelf de key erbij11:35
johanvddie link is raar?11:35
johanvdwaar komt "user" vandaan? en waarom staan er 2 koppeltekens in die url?11:36
leoquantah11:36
johanvdsudo add-apt-repository ppa:chromium-daily11:36
johanvddat zou genoeg moeten zijn, verder niks aanrommelen met handmatige wijzigingen11:36
leoquant4E5E17B5: “Launchpad PPA for chromium-daily” niet veranderd11:37
leoquant??11:37
johanvddie key staat ook op de LP pagina11:37
leoquantok staat nu bij de keys11:38
leoquantik ben een warhoofd11:38
leoquantOphalen van http://ppa.launchpad.net/user/chromium--daily/ubuntu/dists/lucid/main/binary-i386/Packages.gz 404  Not Found is mislukt11:39
leoquantblijft11:39
johanvddie url klopt dan ook totaal niet.11:39
johanvdkijk eens in je sources.list, of in de sources.list.d dir11:40
johanvden verwijder die verkeerde regels :)11:40
leoquanthttp://ppa.launchpad.net/user/chromium-daily/ubuntu11:40
johanvddie is niet goed11:41
johanvddeb http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu lucid main11:42
RawChiduitkuisen, is dat hetzelfde als opschonen?13:33
RawChidJanC^13:33
MrChrisDruifRawChid: yup13:37
MrChrisDruifOf uitzoeken13:37
RawChidEn opkuisen is ook correct Belgisch?13:43
MrChrisDruifIk denk het, ben zelf geen Vlaam ;_)13:44
RawChidAmai13:46
leoquant<JanC> ik gok dat je meer andere malware & false positives gaat vinden dan rootkits ja ik ga de false positives bekijken, hopelijk in kaart brengen\13:59
leoquantubuntu-nl forum is niet erg security minded13:59
leoquantubuntuforums wel13:59
RawChidIk wel13:59
leoquantik ben gevraagd dat te doen, en ik heb de opdracht aangenomen14:00
JanCwel, op z'n minst vermijd je daarmee dat mensen in paniek hun PC formatteren   ☺14:00
leoquantvreselijke draadjes kan ik je laten zien JanC ...triest14:01
RawChidJa, gaan ze niet overbodig hun systeem opkuisen :P14:01
DooitzedeJongRawChid, heo moet je een pagina doorschakelen?14:01
RawChidwiki ?14:01
DooitzedeJongja14:02
RawChid#REDIRECT /community/link/naar/pagina14:02
DooitzedeJongoke14:02
DooitzedeJongbedankt14:02
RawChidnp14:02
JanCvoorkomend gedrag aanleren aan de gebruiker is veel belangrijker voor security dan al die tools...14:03
JanCmaar dat is lastig  :-(14:04
RawChidVertel mij wat14:06
RonnieRawChid: nieuwe versie: http://wiki.ubuntu-nl.org/Artwork/Projecten/Overig/Linux-Thema-Dag#Ronnie14:40
RawChidnize14:44
rmanhe mensen,  hoe kan ik als beginnend Java programeur een bijdrage aan Ubuntu leveren?14:56
JanCdat hangt er van af wat je wil bijleren  ;)14:57
JanCvb. als je wil leren packagen: er zijn heel weinig mensen die graag Java-projecten packagen omdat de meeste Java-programma's anti-cross-platform geschreven zijn...  ;)14:59
JanCof je kan proberen te helpen bugs in Java-pakketten te fixen14:59
JanCof je kan een bijkomende taal leren (de meestgebruikte talen zijn C/C++, Python en recent ook Vala)15:00
leoquantof door in een project te stappen, maar c/c++ en python zijn erg populair, veel vraag na15:01
JanCof je kan gewoon beginnen met bugs triëren15:01
leoquant+115:01
leoquantvraag naar bedoel ik15:01
JanCoh ja, Mono/C# wordt ook wel gerbuikt15:01
JanCvb. in Banshee15:02
JanCen Tomboy15:02
RawChidHey rman, welkom hier.15:05
RawChidIk ben ook Java-programmeur en heb ook wel eens rond gekeken hoe ik kon helpen15:05
RawChidIk denk dat het vooral packagen is. Er is een Java team, #ubuntu-java, maar die zijn niet zo actief.15:06
JanCRawChid: die zijn permanent gefrustreert en zoeken dan iets leuks om te doen  ;)15:06
RawChidhttps://wiki.ubuntu.com/JavaTeam/15:07
RawChidOntmoedig die jonge nou niet zo JanC :P15:07
leoquantrman, is u er nog?15:07
JanCop FOSDEM waren er 3 (drie) talks over de problemen met het packagen van Java spullen15:07
JanCwaaronder één van Thierry Carez van het Ubuntu Java Team trouwens15:08
JanCmaar goed, het probleem is dus ook dat er maar weinig mensen zijn die ervaring hebben met Java packagen15:09
RawChidTja, en ik gebruik tijdens het ontwikkelen amper dingen uit de repo's15:10
RawChidInstalleer liever de nieuwste versies met de hand15:10
JanCRawChid: dat is dus één v/d problemen15:11
RawChidOf soms moet ik juist weer oudere versies hebben (Ik werk soms nog aan Java 1.4 apps)15:11
RawChidrman, ik heb nog wel meer suggesties, maar zolang jij stil bent ga ik er verder niet op in :P15:12
JanCRawChid: het feit dat veel Java-projecten niet getest worden met andere versies van libraries dan dewelke toevallig op de PC v/d developer staan maakt het moeilijk op Java libraries te packagen en als dependencies te gebruiken, en dat zorgt er dan weer voor dat Java-pakketten een nachtmerrie worden voor het security-team...15:14
JanCzie ook m'n opmerkign over ffmpeg forks eerder vandaag  ;)15:15
RawChidIk weet het. Daar hebben wij het eerder over gehad.15:17
JanCmaar het zou wel handig zijn als rman reageert idd.  ☺15:21
leoquantjanc over dat revoken van gister even, een uid, dus een revuid van mainkey, wordt dus niet zichtbaar in launchpad. het "verwijderde" emailadres blijft dus staan15:23
leoquantalleen het verwijderen van de mainkey doet alles verwijderen, alle uid's15:24
leoquantik heb het gister nagevraagd15:25
JanCen gaan ze dat fixen?  ;)15:25
leoquantvind jij het een bug?15:26
JanCwel, hangt ervan af15:26
JanCmaar het lijkt me toch wel gewenst dat mensen die die pagina bezoeken zien dat die key revoked is?15:27
leoquantJanC, kijk revoken van key's en uid 's die niet gebruikt worden wordt gestimuleerd door gpg/ubuntu howto's.15:27
leoquantprecies15:27
leoquantrevoken houd het systeem/pgp/gpg clean en schoon15:28
leoquantt15:28
leoquantnah, ik ga nog eens in gesprek met wat mensen15:29
JanCik kan wel begrijpen dat het niet prio #1 is van het LP-team15:29
leoquantlol, nee15:30
leoquanteen overgang naar gpg2 lijkt me ook gewenst nu, ivm met sec. issue's.15:31
leoquantmaar dat terzijde15:31
rmanja sr ik was ff in de tuin.15:31
rmanmaar bedankt voor de vele suggesties15:31
leoquant:P15:31
leoquanthallo DooitzedeJong15:32
leoquantwelkom terug15:32
leoquantrman, je brengt me op een idee15:32
rmanmaar RawChild ik heb je suggesties gelezen hoor15:33
rmanen die van andere ook.15:33
RawChidIn de tuin!? Met dit weer!?15:33
RawChid:P15:33
RawChidOke, geen probleem.15:33
RawChidIk ben nu ff weg, laters15:34
rmanTis prima weer hier15:35
rmanecht waar.15:35
Ronniegrote schande, om met dit weer buiten te gaan zitten15:35
rmanwaar zit jij Raw?15:35
Ronnie;)15:35
=== leoquant is now known as GuyFawkes
erkan^hi meneer Chris18:06
MrChrisDruif1Hai'18:08
=== MrChrisDruif1 is now known as MrChrisDruif
MrChrisDruifHai erkan^18:09
erkan^(-:18:11
StefandeVriesRawChid en UndiFineD: allebei van harte gefeliciteerd! :)18:16
leoquant't was fun gister18:18
leoquantUndiFineD, had zelfs een canonical iemand als referentie :P18:19
erkan^een diploma gehaald? wow nice18:21
StefandeVriesIk wilde erbij zijn maar kreeg last-minute computer trubbels18:22
leoquantwel jammer, maar misschien volgen er wel leden het memberschap pad18:26
leoquantmeer18:26
StefandeVriesNou..eerst een substantiële bijdrage leveren.. =)18:31
MrChrisDruifCanonical iemand?18:34
RawChidCanonical is so overrated18:35
RawChid:P18:35
StefandeVriesDe hele bureaucratie achter Ubuntu eveneens =p18:38
leoquanten mwanzo sucks ook18:38
RawChidHey, nu ga je te ver!18:39
StefandeVriesInderdaad18:39
leoquantlol18:39
MrChrisDruifNou? :P18:39
StefandeVriesDaar moeten ze wat aan doen, aan dat Mwanzogebrabbel..18:39
RawChidJa, je hebt gelijk18:39
RawChid  /part18:39
leoquanto?18:39
RawChidooeps18:39
leoquantlol18:39
leoquantdaar is makkelijk wat aan te doen, aan gebrabbel18:40
StefandeVriesJa. Fire the ring leader :P18:40
leoquantnog 1 opdracht18:41
leoquanthmm wil niet18:41
leoquantkan mezelf niet +q en18:44
leoquantsorry18:44
StefandeVriesach ja18:44
StefandeVriesdan houdenw e je wel ;)18:44
leoquantja...zucht...18:44
RawChidTsk, je kan ook echt niets18:45
RawChidWat kan je wel?18:45
MrChrisDruifGevoiced? Wtf is er aan de hand?18:46
leoquantRawChid, wat je wel siert is dat je nog geen ubuntu cloak hebt18:49
leoquantdat is deftig, het zo lang uit te stellen18:50
StefandeVriesDe integraalrekening is niet eens echt lastig..19:05
UndiFineDdankje StefandeVries19:08
StefandeVriesGing het goed?19:08
UndiFineDja prima19:08

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!