/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/04/06/#ubuntu-no.txt

=== citoyen_ is now known as citoyen
jo-erlendhehe, dna.no er under "hackerangrep", i følge dn. De blir visst pakket ned av "Angrepet stammer fra et titalls nettadresser som endres med jevne mellomrom." Et titalls! Voldsomt :)13:10
BergeJa?13:13
xtDoS er ikkje alltid DDoS13:14
xtVoldtekt er ikkje alltid gruppevoldtekt.13:14
Bergejo-erlend: Jeg tror jeg kan ta deg ut med én IP-adresse. (-:13:14
jo-erlendhehe, ja, ok. Jeg kjøper den. Det bare virket litt puslete ut fra artikkelen. :)13:15
SakariasGlad vi ikke hoster AP lenger :P14:43
fyksenHvor kan jeg finne info om release "festene"? : )18:45

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!