/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/04/07/#ubuntu-dk.txt

=== uvirtbot` is now known as uvirtbot
Ubuntubruger0Hej16:42
Ubuntubruger0Jeg har et problem med at få Minecraft loaded. Nogle der kan hjælpe mig?16:42

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!