/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/04/07/#ubuntu-my.txt

pierremexicohola amigos ?00:07
pierremexicohola ?00:19
pierremexicoalguien para ayudarme ?00:20
pierremexicoporfa00:20
bibornmonink..00:53
bibornsape leh tlg saye??00:54
bibornboleh x kita set mac address kita ke 00:00:00:00:00:00??00:54
pierremexicohola01:00
bibornboleh x kita set mac address kita ke 00:00:00:00:00:00??01:00
ApOgEEmorning!02:06
bibornmorning02:08
Basyeersalam and gud morning to all. i just boot my Sabily, with LAN and WIFI connected from different network. just realise both  connected in same time..04:00
ApOgEEaik, mana pegi Basyeer tadi? masuk kejap je?... kata nak stay in the channel?05:00
* ApOgEE banyak sungguh tanda soal aku... ???05:01
ApOgEEwb sweemeng_ 05:01
sweemeng_Leak sini jap05:02
sweemeng_Internet office down05:02
sweemeng_Thanks android 05:03
ApOgEEheheh06:23
orang_letrikhaluuu...07:03
ApOgEEhola orang_letrik 07:04
* ApOgEE kene karen dengan orang_letrik 07:04
* ApOgEE bzzzzzzzttt07:04
orang_letrikhaha..korang kaki ubuntu malaysia ke?07:09
sweemengkaki buntu tu kita la07:19
ApOgEEorang_letrik: taklah... kaki aku lebih kurang sama macam kaki manusia normal dari planet bumi. Kami mempunyai dua kaki dan boleh berjalan menggunakannya.07:25
* sweemeng unfortunately is kaki bangku :-(07:27
ApOgEEsweemeng: i like to play with kakiretot in chemistry lab07:30
sweemengApOgEE, hahahahahahahaha07:30
ApOgEEorang_letrik: ada apa yang boleh saya bantu?07:33
* ApOgEE nak keluar pegi lunch... rupanya sudah pukul 2:35PM07:35
ApOgEEbrb07:36
orang_letriksambung esok...nk tanye. kt malaysia ade jual perkakasan ber'cap' ubuntu tak? jikalau ade, kt mane boleh mendapatkan barangan tersebut.09:59
sweemengorang_letrik, take10:00
sweemengtak de10:00
sweemengit is all trial and error mates10:01
ApOgEEok lah geng... masa untuk pulang ke gagang... see ya11:46
ApOgEElalala15:44
Basyeerhuhu19:18
yuskhanzabasalamualaikum..23:43

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!