/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/04/07/#ubuntu-nl-mwanzo-klas.txt

leoquanthi  niekie18:21
leoquantik heb me eens  ingelezen in ca cert, maar ik begrijp niet welk voordeel ik zou kunnen hebben om erin te participeren, het is een soort web of trust systeem?18:23
niekieleoquant: het is een certificerende authoriteit gebaseerd op web-of-trust inderdaad.20:41
exaltje mag hier niet praten niekie20:42
exaltvan leoquant20:42
niekieexalt: waarom stelt hij mij hier dan een vraag? :)20:44
leoquantniekie bedankt20:45
leoquantexalt20:45
exaltja leoquant :p20:45
leoquanttuurlijk wel ツ20:45
leoquanten web of trust was ooit een idee van thawte sec.?20:46
niekieHet web-of-trust idee bestaat volgens mij al een hele tijd, maar ik heb daar mij niet zo in verdiept.20:47
niekieZie ook PGP/GnuPG. :)20:47
leoquantmaar wanneer jij iemand certificeert is die partij te vertrouwen20:48
leoquantwant jij bent een assurer en bent door een aantal processen gegaan20:49
leoquantik neem aan in het zakelijkle circuit? op juist opensource?20:51

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!