/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/04/07/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

* hajour gaat naar uds in mei05:50
hajour:))05:50
leoquantgoede morgen08:23
StefandeVriesgoedemorgen08:25
leoquanthallo erkan^08:28
erkan^hallo leoquant08:29
erkan^lol leoquant08:32
erkan^alles goed?08:32
leoquantdank je erkan^ prima, behalve boos08:33
StefandeVriesleoquant: oei, wat heb je op je lever?08:34
leoquantStefandeVries, mijn rechterarm gaat naar de Filistijnen08:35
erkan^op je lever? is dat uitdrukking?08:35
leoquantja erkan^08:36
StefandeVriesleoquant: kan je hem niet meer, of slechter gebruiken?08:37
leoquantvia windows loste ik dat op met DNS, een spraakherkenningsprog08:37
leoquantdat gaf mijn lijf/arm rust08:37
erkan^op je lever hebben08:38
erkan^(iets) willen zeggen dat je moeilijk vindt08:38
StefandeVriesleoquant: en die sofware is er (nog) niet voor Linux, neem ik aan?08:38
leoquantStefandeVries, nee. niets dat maar in de buurt komt08:39
StefandeVriesdat is..vergeef me..klote08:39
leoquantmaar alle technologie is er natuurlijk wel. de modernste zijn te vinden in de joint str.fighter achtige toepassingen08:40
erkan^wat is aan het hand met je rechterarm, leoquant ?08:40
leoquantpiloten die opdrachten via spraak en eyeball tracking uitvoeren08:41
leoquant(want men komt handen en voeten te kort)08:41
leoquanterkan^, daar doe ik alles mee===> dus uitkijken voor overbelasting08:43
leoquantzo dat was het.....08:43
leoquantde zon schijnt, ik ga er op uit08:45
leoquanttot later08:45
erkan^dan moet je rustig doen. ik heb regelmatig last van de hyperventitalie08:45
erkan^heerlijk08:45
erkan^schijnse08:45
erkan^:P08:45
leoquantdat is vervelend erkan^ . take care08:46
leoquantlater08:46
erkan^thx08:46
Ronniehajour: super, naar UDS, erg leuk09:13
RawChidWie gaat er naar UDS, Ronnie of hajour?09:17
Ronniehajour: gaat09:17
Ronnieik misschien09:17
RawChidCool09:18
UndiFineDals je misschien gaat dan weet je het zeker sinds gister09:18
Ronnieen hannie ook misschien09:18
Ronniehmm, ik heb nog geen mail ontvangen09:18
UndiFineDwat betreft sponsoring09:18
Ronniedamn in mijn spambox09:19
RonnieThis letter is to inform you that you are currently in the backup queue for sponsorship for the Ubuntu Developer Summit in Budapest.09:19
RawChidHelaarsch09:20
RawChidKomt het toevallig niet de komende jaren een keertje hier in de buurt?09:20
RawChidDan ga ik gewoon zonder sponsering09:20
RawChidWest .de Belgie of NL zijn nog best te doen09:21
Ronnieik denk het niet. volgende is volgens mij ergens in de US09:21
RawChidHmm09:21
UndiFineDklopt, dat hotel beviel ze wel geloof ik09:21
leoquantRonnie, uit welke bron heb je de info?09:27
JanCoh, cool voor hajour  ☺09:27
Ronnieleoquant: ik dacht het ooit van sense gehoord te hebben, maar mijn geheugen laat het soms afweten.09:27
JanCen de volgende na Budapest is weer in Orlando vziw09:28
RawChidEn die daarna? :P09:28
JanCin Europa normaal, maar geen idee waar09:28
leoquantnijmegen waarschijnlijk09:28
JanCals je het zelf wil organiseren, maak een voorstel  ;)09:28
RawChidHaha leoquant, dan kom ik op de fiets09:30
RawChidJanC, dat lijkt me iets te ambitieus. Laten we eerst onze Local Jam afwachten, en een keertje meedoen met zo'n Global Jam..09:31
JanCRawChid: kan natuurlijk ook door een bedrijf en/of unief mee georganiseerd worden09:32
RawChidMja, ik zit nu nog bij de uni, maar zie deze uni niet zo snel zoiets organiseren09:35
RawChidDe non-Windows computers in het studielandschap zijn trouwens Fedora09:35
leoquantbrussel is toch eens gast stad geweest?09:40
RawChidJa09:42
RawChidDaar zou ik zo hengaan09:42
leoquantcongrats hajour09:45
leoquanttrouwens ik heb geen tegenbericht gehad09:45
leoquantlol, ignore is ook een manier....09:45
Ronnieleoquant: heb je je spam mail nagekeken?09:46
leoquantja09:46
Ronniehmm iedereen die een apply heeft gedaan zou een mail ontvangen moeten hebben09:46
leoquantdaarom09:46
Ronniemisschien kun je jcastro eens benaderen09:47
leoquantmaar om daar weer een mailtje tegenaan te gooien09:47
Ronnieeven via IRC09:47
leoquantik keek net ff op de site, daarin werd bevestigd dat ik een request had gedaan09:47
Ronniehet zou zonde zijn als je wel mag komen, maar dit niet weet09:47
leoquanthahaha09:48
Ronnieleoquant: bij mij werd de mail verstuurd naar mijn email adres waarmee ik mijn LP account het aangemaakt, niet die op dit moment 'default' staat09:48
leoquantaha09:49
leoquantvanavond stuur ik een mailtje naar jorge@ubuntu.com09:49
leoquantRonnie, ik denk dat mijn  eisen te complex waren/zijn09:50
leoquantelectr rolstoel/hoog/laagbed/buddy op schiphol/etc09:50
leoquantverder ben ik uiteraard ongeschikt....:P09:51
Ronnieik weet dat nog zo net niet. ik denk dat canonical hoog inzet voor minder valide mensen09:51
leoquantjahoor dat is waar, maar ik doe op dat front weinig, vandaar09:52
leoquant(en anderen heel veel)09:53
leoquantmail onderweg09:59
UndiFineDleoquant, heb jij die meeting met jono gemist ?10:04
UndiFineDin #ubuntu-accessibility10:04
leoquantUndiFineD, ja?10:05
UndiFineDik zoek even10:06
leoquantok10:06
UndiFineDhttps://wiki.ubuntu.com/Accessibility/Meetings/Archive10:07
leoquantrust geen zegen op: server error10:08
leoquantUndiFineD, kun je een conclusie formuleren?10:08
leoquant(The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.)10:09
UndiFineDnee dat heb ik dus ook10:10
UndiFineDdie wiki server word minder en mider10:10
leoquantdat log van februari heb ik10:10
leoquantdaar was ik bij, geen jono bij die meeting10:10
leoquanthttps://wiki.ubuntu.com/Accessibility/Meetings10:11
leoquantheeft op de laatste meeting de tickets uitgedeeld?10:11
leoquantjono10:11
UndiFineDhttp://mootbot.libertus.co.uk/ubuntu-accessibility/2011/ubuntu-accessibility.2011-02-22-20.00.log.txt10:12
UndiFineDnee geen tickets, accessibility voor uds10:12
leoquantensure transportation is accessible/etc10:13
leoquantdat  was/is mijn punt10:14
leoquantbedankt trouwens voor de link10:14
UndiFineDja, zoals je kunt lezen hebben we geprobeerd vanalles te bedenken wat voor iederen mogelijk nodaig zou kunnen zijn10:14
UndiFineDen alles blijkt bespreekbaar10:15
leoquantik had een buddy request gedaan10:15
leoquantalleen kom ik niet uit bed, etc etc10:15
UndiFineDdat zal niet de reden zijn waarop je word afgewezen10:15
leoquantnee hoor, maar ik wil wel een bericht10:16
RawChidRonnie, ken jij ene miek g?13:20
RawChidhttp://twitter.com/search?q=ubuntu%20jam%20nijmegen13:20
RonnieRawChid: nee, niet dat ik weet13:20
RawChidCollege zei net tegen me: "Komt Miek ook?"13:21
RawChidMaar denk 't dus niet.13:21
RawChidOH BTW, ik heb net een paar test PC's geregeld13:21
RawChidKunnen we lekker dingen op installeren13:22
Ronniehmm, kan een vriend zijn van Chaukar, ik zal eens vragen13:22
Ronniedie openiduser is ook een vriend/kennis van chaukar volgens mij13:23
RawChidNee, denk het niet.13:23
Ronniegerhard burger ken ik ook niet rouwens13:23
RawChidDie gast komt uit Nijmegen. Mn collega kent hem, maar ik denk dat hij gewoon reclame voor ons maakte13:23
RawChidGerhard is vrij nieuw bij het vertaalteam13:23
Ronnieoke13:23
RawChidburgerga ofzo op IRC13:23
Ronnieoh, die heb ik wel eens gezien ja13:24
leoquanthi CasW welkom14:58
CasWBedankt leoquant14:58
leoquantals je het team wil joinen zeg je het maar, ik heb je er graag bij:)14:59
CasWJa, oké :p Bedankt14:59
hajouro en bedankt allemaal ik ben net een klein uurtje wakker :)15:06
leoquantRonnie, nog een UDS "standby-er" erbij....net mail gehad15:23
Ronnieoh, spannend, nog even wachten dan15:24
leoquantlol15:27
leoquantDooitzedeJong, hallo15:39
leoquanthallo DooitzedeJong15:48
DooitzedeJongHAllo15:48
DooitzedeJongIk heb twee switches van 24 poorten kunnen regelen voor UGJ15:48
MrChrisDruif...hai15:48
MrChrisDruifGoed bezig DooitzedeJong15:48
DooitzedeJongvoor in Fryslan15:48
leoquantnice DooitzedeJong15:48
DooitzedeJongSysteembeheerder bij ons op school15:49
DooitzedeJonghij zou misschien ook nog wel even komen15:49
leoquantik kom dus he.15:49
RawChidLeuk!15:49
RawChidIk heb een paar PC's weten te regelen15:50
RawChidAlleen nog geen webcam15:50
RawChidMaar misschien dat iemand die wel mee kan nemen15:50
leoquantik las het RawChid , gaat goed komen15:50
CasWIk kan hier wel een webcam meenemen, het is alleen geen goede15:51
RawChidMAar jij gaat naar Friesland toch?15:51
leoquantCasW, gewoon doen/meenemen15:51
CasWJa, ik ga naar Friesland ja15:51
leoquantlaacque kan ook naar fry15:52
leoquanthoogeveen is niet ver15:53
leoquantwe kunnen de mwanzo mailinglist gebruiken15:54
leoquantvoor uitnodigingen binnen het team15:54
leoquanten misschien via IRC in  #ubuntu-nl  JanC ?15:55
RawChidleoquant, ik snap niet precies wat je bedoeld15:57
RawChidFYI, Ik had het aangekondigd op de mailinglijst van ubuntu-nl, en wilde morgen een herinnering sturen.15:58
leoquantmailinglist ubuntu-nl is gelijk aan de mwanzo? dan heeft het geen zin15:59
leoquantverder wanneer je zoiets doet wat veel tijd en effort kost wil je ook gasten16:00
RawChidGrrr, nu we het erover hebben, ik stuur de mail nu wel :P16:01
leoquantdus alle middelen gebruiken voor reclame?16:01
leoquantde planet?16:01
RawChidIk had ook al gelbogd16:01
RawChidgeblogd16:02
leoquanttop!16:02
* leoquant moet ook een blog! :(16:02
leoquanteen boosblog16:02
CasWRawChid, waar staat die blog?16:03
RawChidOp den planet16:03
RawChidjttp://planet.ubuntu-nl.org16:03
RawChidmaar dan beginnend met http://16:03
RawChidhttp://planet.ubuntu-nl.org16:04
leoquanthoeveel kun je er hebben in nymwegen RawChid ?16:04
RawChidMwa, ligt eraan16:04
RawChidMannet of 15 moet wel lukken16:04
RawChidIs op kantoor waar ik werk, en 15 man past in die ene ruimte waar ik wil gaan zitten16:04
RawChidMOcht het echt druk worden zouden we ook nog een andere ruimte kunnen gebruiken, maar dat is minder gezellig16:05
leoquantvolgens mij komt dit helemaal oed, gezien de positieve reacties op 't forum16:05
leoquant15 man zwetend voor de buis/scherm16:05
leoquanto ja maak foto's! goed voor de reapproval...16:06
RawChidJep16:06
RawChidDooitzedeJong, gaat zelfs streamen :P16:06
leoquantja goed he16:07
leoquanten instructies geven heb ik begrepen16:07
RawChidInstructies geven?16:08
leoquantde council zal die hele stream moeten uitzitten!16:08
leoquantlol16:08
leoquantja RawChid hij gaat ook "lessen"...16:09
leoquanttoch DooitzedeJong ?16:09
RawChidIk snap dr niets van.16:09
RawChidLesgeven?16:09
leoquantvolgens mij hebben ze bij dokkum een internet kabel vermoord..ofzo16:09
leoquantDooitzedeJong, ?16:10
RawChidWas dat oude vrouwtje weer bezig met dr schepje16:10
DooitzedeJongIk neem onze camcorder mee16:10
DooitzedeJongen anders een webcam16:10
leoquantjaja16:10
leoquantmaar je gaat toch instructies geven?16:10
RawChidhttp://blog.foreignpolicy.com/posts/2011/04/06/old_georgian_lady_accidentally_knocks_out_armenias_internet16:10
leoquantlol16:10
DooitzedeJongHoe bedoel je?16:10
leoquantja doeg! dat had jezelf bedacht16:11
leoquantmoet ik de logs erbij slepen?16:11
leoquantvirtuele deelnemers zou je instrueren via de cam16:11
leoquantnevermind16:12
FOADHoi.17:43
CasWHallo17:45
leoquantFOAD, welkom in het irc team17:46
FOADDank je wel. :)17:46
Ronnieping RawChid18:00
MrChrisDruifRustig hier18:16
StefandeVriesgoedeavond weer18:35
MrChrisDruifOla18:37
erkan^ik had een dutje :p18:40
StefandeVriesdas ook lekker:P18:42
erkan^ik moet nacht ook slapen18:43
StefandeVriesZo, er zitten een hele boel updates in de repository's...eens zien of Unity dan wel weer wil werken..18:43
RawChidpong Ronnie19:02
RonnieRawChid: weet jij veel over postgresql?19:03
RawChidNouhja, veel19:03
RawChidHeb er wel mee gewerkt19:03
Ronnieik ben nu voor een project bezig met django+mysql, maar we willen over naar postgrsql19:03
Ronnienu heb ik al ondertussen voor elkaar om een database aan te maken19:04
RawChidpgadmin is je vriend19:04
Ronnieja, die heb ik19:04
Ronniemaar postgres is daar de owner van...19:04
RawChidVan die DB?19:04
Ronnievan die nieuw gemaakte db ja19:05
Ronnieals ik een nieuwe gebruiker toevoeg en deze als owner voor de database, en in django de gebruikersnaam verander, kan ik niet meer inloggen19:05
Ronniemet django19:05
Ronnieik kan wel met de niewue gebruiker in pgadmin inloggen19:05
Ronnieenig idee?19:06
RawChidpostgres is een soort admin gebruiker. Ik log in pgadmin altijd in als postgres19:06
RawChidIk kijk ff in mijn commando's bestandje19:06
Ronnieja, voor de dev omgeving maakt het mij ook niets uit, op de echte server liever niet natuurlijk19:06
RawChidCREATE DATABASE dotcms OWNER dotcms;19:06
RawChidZo maak ik een nieuwe DB aan19:06
RawChidPrecies, live wil je gewoon als die user inloggen waarmee je geen DB's kunt droppen enzo :P19:07
Ronnieik heb op dit moment alleen nog maar pgadmin3 gebruikt en wat commando's uit loco_directory install file19:08
Ronniemaar ik kan dus niet met een andere gebruiker dan postgres inloggen19:08
Ronnieheb jij trouwens ook ervaring met bytea fields in postgresql?19:08
RawChidEh, ff recap, wat wil je nu precies?19:09
RawChidIk gebruik ook best vaak psql in mn terminal btw19:09
RawChidbyte field heb ik geen specifieke ervaring mee19:09
RawChidbinaire gegevens in DB's heb ik sowieso weinig ervaring mee op de 1 of andere manier19:10
Ronnieok, ik had de vraag over bytea ook al in django geteld, maar tot nu toe geen antwoord19:10
Ronniemaar de gebruiker...19:10
Ronnieenig idee wat ik fout doe als ik via pgadmin3 een gebruiker aanmaak, deze alle rechten geef en een database aanmaak, waarvan de nieuwe gebruiker de owner is19:11
RawChidDat zou moeten werken19:11
RawChidOh wacht19:11
RawChidlukt het wel via psql?19:11
RawChidpsql -Uronnie -hlocalhost  DBNAME19:11
RawChidZonder die -hlocalhost expliciet aan te geven werkt het volgens mij niet19:12
Ronnieik zal eens proberen19:12
Ronnieja, dat werkt wel19:13
Ronniehmm, nu lukt het ook ineens in django19:14
Ronnieerg vreemd19:14
Ronnieprobleem opgelost denk ik19:14
RawChidhttp://pastebin.com/yzhh9sG819:15
Ronniezal wel ergens een typefoutje gemaakt hebben, maar dan wel 3x19:15
RawChidDie script gebruik ik welles19:15
Ronniehandig!19:15
RawChidhttp://pastebin.com/qqWn2yMR19:16
RawChidHier mijn notities19:16
RawChidWaarom ga je over naar Postgres?19:19
Ronnieeen aantal reden zijn hier genoemd: http://docs.djangoproject.com/en/dev/ref/databases/#mysql-collation19:21
RawChidKun je het samenvatten?19:22
RawChidMySQL voldeed neit aan je eisen ofzo?19:22
Ronnietransactions worden niet goed ondersteund19:22
RawChidAH19:22
Ronnienee, vooral de transactions (handelingen ongedaan maken)19:22
RawChidZit dat ook niet in de ORM van Django? :P19:23
Ronnieja, maar dan moet de db dat wel ondersteunen19:23
RawChidIk denk dat bij grotere systemen Postgres sowieso beter is19:23
Ronnieook bij migraties is dat veel beter, mocht wer iets mis gaan19:23
Ronnieja, dat denk ik ook (van horen lezen)19:23
RawChidIk ken een guru op php/mysql gebied. En hij begon vorig eindelijk een beeetje mijn kant te kiezen :P19:24
RawChidHij de lichtgewichte php, en ik de logge java :P19:24
JanCtransacties in MySQL zijn nogal backend-afhankelijk vooral, dacht ik19:25
JanCen versie-afhankelijk19:25
RawChidWat bedoel je met backend?19:25
RawChidDe storage engine?19:25
RonnieJanC: klopt, InnoDB zou het wel kunnen19:25
JanCRawChid: ja19:25
Ronniemaar niet met de versie die in ubuntu zit19:26
RawChidHeb je geen InnoDB Ronnie?19:26
Ronniedie is alweer te oud had ik begrepen19:26
JanCInnoDB, MariaDB en nog enkele andere storage engines zouden het moeten kunnen ja19:26
Ronnieik weet eigenlijk niet zo goed wat we nu gebruiken19:26
JanCer is nog een andere waarvan de naam me nu ontsnapt19:26
RawChidWel eens van foreign keys gehoord? :P19:26
RawChidOf regelt Django dat allemaal19:27
Ronnienooit echt op gelet, maar volgens mij was het MyISAM19:27
Ronnieen django regelde toch de FK's19:27
RawChidAh, dan kun je ook geen foreign keys aanleggen19:27
RawChidTja, kan ook19:27
* Ronnie moet nog een hoop leren over databases19:28
RawChidMja, bij dingen als Django is het maar de vraag19:29
=== sense_ is now known as sense
RawChidDie neemt juist weer veel Db werk van je over19:29
JanCMyISAM heeft z'n nut vanwege simpelheid en zo, maar als je niet op een embeded device zit en geen performantie-problemen hebt, gebruik je best iets anders  ;)19:29
RawChidMyISAM kan toch ook beter indexeren ofzo?19:30
RawChiddr was iets mee19:30
RawChidBetere perfomance met zoeken ofzo19:30
JanCzal ook wel afhangen van wat/hoe je precies zoekt19:31
JanCwist je overigens dat MS SQL Server & PostgreSQL in een heel ver verleden gemeenschappelijke voorouders hebben?  ;)19:35
JanCnu ja, Postgres is eigenlijk de verbeterde opvolger van Ingres, en MS SQL Server is gebaseerd op Sybase, wat op zich weer op Ingres gebaseerd is19:36
RawChidHehe19:37
RawChidDat wist ik niet19:37
RawChidMooie evolutie19:38
JanCSybase begon ooit als een commerciële versie van Ingres dus19:38
JanCnet als sommige andere bekende databases19:38
JanCInformix ook, dacht ik19:38
RawChidSybase, die maakt(e) default ook een shell user aan19:39
RawChidDaardoor was ooit de server van een klant gehackt :P19:39
JanCje bedoelt een user met /bin/sh of zo als shell?19:40
RawChidIk weet het precieze verhaal niet. Maardat dacht ik wel19:40
JanCer zijn wel meer servers die dat doen...19:41
JanCpostgres ook19:41
RawChidNiet handig als je via SSH kunt inloggen met een dergelijke user19:41
JanCmja, ssh+ww staat hier altijd uit19:42
JanCen sowieso sta ik alleen ssh toe voor bepaalde gebruikers ook19:42
RawChidEn voor servers is dat al helemaal geen overbodige luxe19:42
RawChidHm, even iets anders. Is er een handige manier om je public key op meerdere server te vervangen?19:44
RawChidIk ken ssh-copy-id19:44
RawChidIs daar niet iets voor, voor beheerders ofzo19:44
JanCdingen als puppet en zo?19:44
RawChidIk weet van neits19:45
RawChidIk ben al ant lezen19:45
JanCals je servers bedoelt die niks met elkaar te maken hebben dan zal je het ofwel manueel, ofwel met een scriptje meoten doen, gok ik...19:46
RawChidMja, ik vroeg me een beetje af of daar wat voor was19:46
JanCals je bij een bedrijf dat overal wil vervangen/toevoegen/verwijderen dan kan je elke bestaand systeem om dingen te updaten gebruiken19:47
JanCof een ander authenticatiesysteem gebruiken natuurlijk19:47
RawChidDie eerste zin snap ik niet19:48
RawChid/etc/passwd overschrijven ofzo?19:49
JanChttp://www.percona.com/software/ --> XtraDB is een soort verbeterde InnoDB (zeggen ze toch zelf ;) )19:54
JanCRawChid: nee, de public keys vervangen/updaten en zo19:55
JanCmaar je kan natuurlijk ook dingen als kerberos gebruiken19:55
RawChidJa oke, dat ken ik19:58
JanCRawChid: je kan in feite alles gebruiken waar je PAM-modules voor hebt20:19
JanCnu ja, niet alles, maar toch veel20:20
RawChidMja, daar heb ik niet zoveel verstand van, vroeg me meer af of er tooltjes voor admins ofzo waren die net iets makkelijker zijn dan ssh-copy-id20:21
RawChidEn dan ook revoken ed20:21
RawChidMagoed, neit zo belangrijk20:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!