/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/04/07/#ubuntu-ro.txt

sastefansalutare; ce se poate intampla daca am dat disable la apparmor?16:11
=== Guest86095 is now known as ACucu
DoruHushsalut, 19:14
DoruHushfolosește cineva inkscape in ubuntu lucid?19:15
DoruHushm-ar interesa daca se poate folosi SVG font editor cu succes, ca eu nu reușesc19:15
* Chriisti gnite21:18

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!