/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/04/07/#ubuntu-tr.txt

erthonselam millet08:26
erthondün bir disk aldım ama mbr'nin yazıldığı ilk bölüm 512 bayt yerine 4kb imiş ve minimal ubuntu kurulumunu tamamladıktan sonra açılmadı :)08:27
erthondaha önceden tecrübesi ya da fikri olan var mı?08:27
erthonaçılmadı=boot etmedi*08:37
zubaksa10:19
erthondouble selam zubak10:21
zubakeyv10:21
=== zubak_ is now known as zubak
adil_gnome 3 ü yüklemek için  normal güncelleştirme yöneticisinden güncelleştirme gelmesini mi19:05
adil_beklemem gerekiyor19:05
adil_acaba?19:05

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!