/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/04/13/#ubuntu-nl-klas.txt

leoquantJanC, zit jij nog in mwanzo-klas?11:41
leoquantomdat ik er niet meer in kom, wou ik vragen of de logbot daar nog actief is.11:42
JanCleoquant: nee, maar als founder kan je jezelf uitnodigen toch?11:44
leoquantik heb het kanaal gedropped en de registratie gecanceled11:46
leoquantdat schijnt zo te horen volgens Freenode policy11:46
leoquanthet kanaal is dus in alle opzichten opgeheven11:46
leoquantna invoeren van een deactivatie code11:50

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!