/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/04/13/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

leoquanthttp://www.ubuntu-nl.org/ubuntunl/vacatures  ik dacht dat er teams  waren die wel versterking wensen. of is deze pagina niet meer relevant.15:29
DooitzedeJongniet meer relevant15:30
RawChidleoquant, die pagina is nu wel raar15:40
RawChidWaar moet je naartoe mailen dan...15:41
leoquantyeah...15:41
RawChidHet idee was om alles via Launchpad te doen. En dat elk team via daar bereikbaar is enzo15:41
RawChidMaar een mooi overzicht van teams op de site is niet verkeerd15:42
RawChidMet dan links naar de betreffende LP pagina15:42
leoquantja, eens15:42
Ceesja, eens :)15:44
leoquanthet lijkt mij dat er meer bekendheid  en informatie moet komen over/van teams die wel wat extra krachten kunnen gebruiken15:44
RawChidZoiets als dit: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/15:47
RawChidleoquant, en dat mensen op die manier makkelijk kunnen zien hoe zij kunnen bijdragen. Heb nog vaak het idee dat dat onduidelijk is.15:47
leoquantRawChid, of we maken domweg een thema maand waarin bijv. documentatie centraal staat, met duidelijk informatie via het forum, workshops hier, etc15:49
leoquantsoms moet je werven, het is niet deftig ik weet het.15:49
leoquantde ideale situatie is dat het vanzelf gaat15:50
leoquantmaar dat is volgens mij niet de oplossing15:51
RawChidEens dat het niet vanzelf gaat.15:59
RawChidMaar dan nog mag het wel duidelijk zijn hoe je kunt bijdragen15:59
leoquantRawChid, agenda aangepast en de punten geagendeerd dus.16:08
leoquant(wat mwanzo betreft)16:09
leoquantDe hele website moet naast support/supportverwijzingen, ook sterk linken naar bijdragen aan.16:11
leoquanthet bekende community verhaal.16:11
RawChidic16:11
leoquant(imho)16:11
RawChidIk snap wat je bedoelt.16:12
RawChidAlleen je agendapunt klinkt anders16:12
leoquantverder hoop ik echt dat mwanzo doorgroeit en jij dank voor je evaluatiepunt op de agenda16:12
RawChidJouw punt is om leden binnen mwanzo te laten doorstromen. Dat is iets anders dan mensen aantrekken16:12
RawChidimho16:12
leoquantja inderdaad, daarom kwam ik erna met de website opzet16:13
leoquantdie duidelijker moet linken naar bijdragen16:13
leoquantmwanzo is nog te klein om een rol te spelen16:14
DooitzedeJongWat is het mailadres van leoquant16:37
DooitzedeJong?16:38
RawChid@ubuntu.com16:38
meetingologyRawChid: Error: "ubuntu.com" is not a valid command.16:38
DooitzedeJongoke16:38
RawChidAnders ff op LP kiekn16:39
DooitzedeJongja16:45
DooitzedeJongRawChid youve got mail17:11
DooitzedeJongWeet iemand van jullie iets over http verkeer vanaf thuis via een vps openbaar maken?17:21
StefandeVriesgoedeavond17:38
CasWHallo Stefan17:39
DooitzedeJongHallo17:39
StefandeVriesNiks gaande?17:44
DooitzedeJongnee17:45
RawChidHey DooitzedeJong, ik las het net18:02
RawChidGoed bezig18:02
DooitzedeJongmooi zo18:02
RawChidIk snap je vraag over http en vps trouwens niet18:05
RawChidWat bedoel je met HTTP verkeer openbaar maken...18:06
DooitzedeJongHet doorsturen naar de vps die het verdeeld18:06
DooitzedeJongdie het doorstuurt naar clients18:06
RawChidAh, soort broadcasten18:07
DooitzedeJongja18:07
RawChidIs dat voor je stream?18:07
DooitzedeJongja18:07
DooitzedeJongdie http18:07
RawChidDuidelijk18:07
leoquantFOAD, ping18:07
leoquanthallo iedereen18:08
CasWHallo leoquant18:08
DooitzedeJongwelkom leoquant18:08
leoquanthoi CasW18:08
StefandeVrieshoihoi leoquant18:09
leoquantStefandeVries, de pianoboer gister gebeld18:09
leoquantde piano komt half mei!18:09
leoquantboe...18:09
StefandeVriesEindelijk! =)18:09
DooitzedeJongWeet jij een oplossing RawChid?18:09
leoquantja maanden weg18:09
StefandeVriesAlle onderdelen voor onze vleugel zijn gearriveerd, dus de reparatie kan beginnen18:10
leoquantsucces!18:10
StefandeVriesIk zal het m'n vader en oom wensen =)18:10
leoquant18:10
StefandeVriesVerwachte eidndatum: overmorgen :P18:12
DooitzedeJongRawChid, hij stuurt enkel de audio door18:12
leoquantDooitzedeJong, wat ga je doen met die stream? vanuit burgum?18:15
DooitzedeJongja18:15
DooitzedeJongAls ik nou enkel http verkeer door kon sturen was het klaar geweest18:16
DooitzedeJongWant de fout zit hem niet in het verkeer maar in vlc18:16
leoquanthoren "we" jullie dan ofzo?18:16
DooitzedeJongja18:16
DooitzedeJongen zien18:16
leoquantok18:17
DooitzedeJongmaar jij komt toch ook leoquant18:17
leoquantja, voorlopig nog steeds DooitzedeJong18:17
DooitzedeJongmooi zo18:17
leoquanthelaas ツ18:17
DooitzedeJonghaha18:17
leoquantlol18:17
leoquantalleen mijn vriend, die in de buurt woont, moet nog bericht dat ik langs kom18:18
DooitzedeJongoke :P18:18
leoquantanders is het te ver voor me18:18
DooitzedeJongja18:18
leoquantmaargoe, mooie plannen18:19
DooitzedeJongAlleen kan ik niks vinden over broadcasten van http18:19
DooitzedeJonglordnoid weet jij daar iets van?18:19
DooitzedeJongnah ik denk dat het niet gaat lukken18:25
StefandeVriesleoquant, ping!19:21
leoquantpong!19:22
leoquantwat ik kan voor je doen StefandeVries ?19:22
StefandeVriesdat stukje dat DooitzedeJong en ik afzonderlijk moeten schrijven, wat stellen we ons daar bij voor?19:22
leoquantStefandeVries, jij misschien ingaan op de workshops, en de voortgang en toegankelijk ervan19:23
leoquantdooitze misschien burgum?19:24
leoquanteven kijken19:25
StefandeVriesklinkt als een plan19:26
leoquantmisschien kunnen we CasW vragen om een uitgewerkte .pdf te presenteren via het prikbord19:27
CasWAls jullie even wachten, morgen kan ik een les klaar hebben19:27
leoquantdan wordt er nog even doorgegaan op python19:27
leoquantCasW,  alle tijd hoor!19:28
leoquantje hoeft helemaal niets19:28
leoquantmaar het zou kunnen19:28
leoquantCasW, zo in een periode van 4 weken zouden 2/3 stukjes geplaatst kunnen worden via het prikbord19:30
leoquantalle tijd dus...:)19:30
CasWOké, gelukkig ;)19:30
leoquantdie van StefandeVries dooitze en als jij wil een derde19:30
leoquantdan worden de verhalen dus wat toegespitst en technischer...19:32
leoquantbrb19:32
leoquantdraadloos brrr20:00
CasWIk ken iemand, en die heeft zijn vaste PC draadloos, met een extern, niet-volgens-de-specificaties-e WiFi-USB-stick...20:02
leoquantkunst is het20:02
leoquantik ga weer eens20:03
leoquantdoeg!20:03
UndiFineDwat is dat usb ham radio ?20:20
FOADUm, pong.20:28
=== erkan^ is now known as zippo^
=== zippo^ is now known as erkan^

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!