/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/04/16/#kubuntu-se.txt

dagon_där var yafaray färdigt21:58
Philip5men inte blender själv?21:59
Philip5den nya funkar inte med gamla blender21:59
dagon_nope22:07
dagon_sitter och spamklickar i uppdateringshanteraren :P22:08
dagon_nu så! :D22:15
dagon_det är intressant hur ett program på 15MB kan vara så kraftfullt22:16
Philip5vilket?22:17
dagon_blender22:18
Philip5jo blender ska ju vara klart nu också22:18
Philip5fast min blender är ju inte statisk så den blir mindre än den där specialaren med ocean som du dragit ner22:19
dagon_mjo men ändå :)22:19
dagon_15MB och en massa power22:19
dagon_tack Philip5 <322:19
Philip5vassego22:20
Philip5kanske ska patcha in ocean i den22:20
Philip5utan dess spashsceen22:20
dagon_om du vill22:21
dagon_är mest jag som kommer ha nytta av den22:21
dagon_maxjezy kan inte åstadkomma så mycket med sin puttedator :>22:21
Philip5hehe, nä22:21
Philip5dagon_: så kallar de visst Blender 2.57 för stable :O 22:45
dagon_mjo22:46
dagon_ödlan var sjukt ful22:46
dagon_hmm22:47
dagon_kan man få partikelsimulatorn att följa en textur?22:47
dagon_t.ex. en zebra eller en tiger22:47
dagon_hade ju varit smutt att få den att "fästa" på bara en särskild färg22:47
Philip5kanske går med en mask22:49
dagon_får nog prova en dag22:50
dagon_nu, horisontalläge och kolla film :)22:52
Philip5dagon_: chicken23:31
dagon_äh23:31
dagon_blev inte så mycket ändå23:31
dagon_blev för varmt :P23:31

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!