/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/04/16/#ubuntu-cat.txt

jordisayolbon dia a tothom08:23
=== pespin is now known as pespin|away
rafael_carrerasui, quin èxit avui... :-)21:00
josepgallart1bona nit21:00
rafael_carrerasbon vespre a tothom21:00
lluisananit21:01
rafael_carreras#########################################21:02
rafael_carrerasbé, som poquets però comencem21:02
rafael_carrerasel primer punt és el seguiment de la Festa Natty21:02
rafael_carrerasel compte pel dinar està anunciat21:02
rafael_carrerasles samarretes encarregades21:03
rafael_carrerasi la nota de premsa pendent21:03
rafael_carreraspassem al segon punt?21:03
josepgallart1jajaja21:03
lluisaendavant21:03
rafael_carrerasel segon punt és la proposta de Lloret de Mar per la festa Ocelot21:04
rafael_carrerases van presentar fa temps per fer-ne una però no van guanyar21:04
lluisaAl novembre 201121:04
rafael_carrerasaixò21:04
josepgallart111.1021:05
lluisahi ha d'altres candidats ja?21:05
rafael_carrerasel sisco proposava d'adjudicar-los directament la propera festa21:05
lluisahi estic d'acord21:05
rafael_carrerasal principi em va semblar bé, però ara ja no21:05
josepgallart1per mi endavant21:05
rafael_carrerashehe21:05
lluisa?21:05
lluisaperquè ara ja no et sembla bé?21:06
rafael_carrerasjo esperaria a fer el que fem habitualment, anunciar propoestes de candidatures i elegir21:06
rafael_carrerasmés que res, perquè no sabem si hi haurà més propostes21:06
lluisaclar, és una mica aviat, el que es podria és establir un límit abans de cada festa21:07
rafael_carrerassi no deixem que n'hi hagi, no n'hi podrà haver21:07
rafael_carreraslluisa: exacte21:07
josepgallart1ara tenim una proposta de lloret??21:08
rafael_carrerasjosepgallart1: sí, me la va explicar el papapep21:08
josepgallart1ok21:08
rafael_carrerasper la propera d¡octubre21:08
lluisaquè us sembla tres mesos abans de cada festa? En aquell moment caldria decidir entre els possibles candidats21:08
josepgallart1es un bon marge, em sembla be21:09
rafael_carreraslluisa: em sembla que ha de ser abans dels tres mesos, ho tenim establert a l'agenda21:09
lluisaah no ho sabia21:09
rafael_carrerashttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/NattyNarwhal/Agenda21:10
lluisathanx21:10
rafael_carrerasaixí ho fem sempre igual i no cal pensar-hi massa :-)21:10
josepgallart1millor21:11
rafael_carrerasbé, deu minuts, dos punts21:11
rafael_carrerasanem pel tercer?21:11
lluisase'ls hi pot comunicar així als candidats21:11
rafael_carreraslluisa: sí, farem els anuncis corresponents21:11
rafael_carrerashola wagafo21:11
wagafoHola a tothom21:12
josepgallart1hola wagafo21:12
rafael_carrerasel que no vingui a la reunió és un futbolero21:12
lluisahola, estava desxifrant wagafo21:12
rafael_carreraslluisa: :-) a mi em va costar molt21:12
josepgallart1:P21:13
lluisa:-) llunusa21:13
rafael_carrerasracagu21:13
rafael_carrerasfatal21:14
lluisasí, no sé21:14
wagafono qualsevol...21:14
rafael_carrerashehe21:14
rafael_carrerasva, tercer punt21:14
rafael_carrerasFesta Install Les Corts21:14
rafael_carrerasOrganització, difusió21:14
lluisaSí, l'he proposat jo, com ho veieu?21:15
rafael_carrerasmolt bé21:15
josepgallart1perfecta lluisa21:15
rafael_carreraspotser caldria alguna xerrada més, però no és obligatori21:15
lluisasóc la única apuntada per la install? :-P21:15
rafael_carreraslluisa: jo hi aniré, a veure si m'hi apunto21:16
wagafoJo marxo la mateixa nit de viatge, no puc ser-hi21:16
lluisaah21:16
lluisamiraré de militaritzar un becari de la UB21:16
rafael_carrerasmolt bé21:16
josepgallart1jo ara estic amb campanya i no ser si podre baixar fins el ultim dia21:16
lluisaenviaré un mail a la llista i els que se sentin culpables de no haver vingut que s'apuntin a la install21:17
rafael_carrerascom més millor, perquè a barcelona hi viu molta gent21:17
josepgallart1jajaja bona idea21:18
rafael_carrerasi potser se'ns presenta una allau de gent21:18
lluisasi faig campanya a la UB, en vindran segur, a menys que estiguin tots a la platja...21:18
rafael_carrerasclar, el que no voldria és que gent que aniria a les Borges no hi anés perquè hi ha una festa a bcn21:18
lluisano, és clar21:19
rafael_carrerasperò clar, així és com ha anat :-)21:19
lluisaper això s'ha de presentar com una install més, i sí, és com ha anat21:19
rafael_carrerassí sí21:19
rafael_carrerassabeu que al Marcelo el conec de Caliu i de fer taiji?21:20
rafael_carrerasnomés em faltava veure'l d'ubuntaire21:21
rafael_carrerastan debianita com era... :-)21:21
wagafoJo crec que la festa de Les Borges té suficientment atractiu per les xerrades a part de l'install21:21
rafael_carreraswagafo: SÍ, COMPLETAMENT D'ACORD21:21
lluisajo també he convertit a una debianita21:21
rafael_carrerasperò pels crits21:21
rafael_carrerasperdó21:21
rafael_carrerasui, avui he begut cava21:22
rafael_carrerasigual es nota21:22
rafael_carrerasbé, alguna cosa més?21:23
lluisaSí, és clar. Faré difusió d'això de les Corts com una activitat del barri, entre la uni. Creieu que s'ha de fer alguna cosa més?21:23
rafael_carrerassí, pots hackejar la tdt per enviar un missatge durant 24 h per anunciar la festa a tots els canals?21:24
josepgallart1:-D21:24
lluisaés clar, amb la meva PS3 hackejada21:24
rafael_carrerasdoncs ja està21:25
josepgallart1bona festa de setmana santa21:25
lluisadoncs amb el vostre permís me'n vaig a sopar21:25
rafael_carrerasoleole21:25
lluisaigualment!21:25
rafael_carrerasbona nit a tothom!21:26
wagafobones vacances pels que facin...21:26
lluisabona nit!21:26
josepgallart1bona nit21:26
rafael_carreras###############################################21:26

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!