/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/04/16/#ubuntu-vn.txt

=== anyoneofus|tu is now known as anyoneofus
=== rmrf|NA is now known as rmrf
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|tu
=== anyoneofus|tu is now known as anyoneofus
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== rmrf is now known as rmrf|NA
=== rmrf|NA is now known as rmrf
=== rmrf is now known as rmrf|NA
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== rmrf|NA is now known as rmrf
vubuntor605em khong hieu gi ve he dieu hanh ubuntu nho cac anh giup do04:50
vubuntor605em muon cai dat va su dung co nhu windows 2000 ko?04:52
vubuntor279ai chỉ em cái vụ cube desktop với05:03
vubuntor279em cài macbuntu 10.1005:03
vubuntor279không có ai àk05:04
* kid__ hem dùng macbuntu05:04
vubuntor279thế a có biết làm thế nào để có desktop 6 mặt k05:05
* kid__ dùng compiz05:05
vubuntor279a hướng dẫn chi tiết đc k, em mới cài ubuntu hôm wa, mù tịt hoàn toàn05:06
kid__!compiz05:07
ubot2compiz is compiz-fusion05:07
kid__.g cài compiz05:07
bkphennykid__: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=101&t=56605:08
bksupybotTitle: Cài đặt compiz function - Xem chủ đề | Diễn đàn Ubuntu Việt Nam (at forum.ubuntu-vn.org)05:08
kid__vubuntor279: chịu khó search trong diễn đàn ý05:09
kid__có nhiều bài lắm05:09
vubuntor279dạ05:10
vubuntor279em vẫn k thể tạo đc 6 mặt05:16
vubuntor279có a nào chỉ chi tiết e cái đc k05:16
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== rmrf is now known as rmrf|NA
=== rmrf|NA is now known as rmrf
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
QuangNguyen:-D06:19
vubuntor671có ai xài thanh docky không em hỏi xíu06:31
vubuntor671không còn ai àk06:32
_Tux_vubuntor671: uhm, không còn ai06:33
vubuntor671a tux giúp em 2 vấn đề nhé06:33
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|tu
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== anyoneofus|tu is now known as anyoneofus
vubuntor651may anh oi cho em hoi nay ti coi08:35
vubuntor651ma tai khoan user thuong minh nang cap no len la giong root dc khong vay08:36
vubuntor651alo08:38
codai2810vubuntor651: System >> Administrator >> users anh groups >>08:50
vubuntor651roi sao nua ha08:50
vubuntor651root nao o dau kong hien ra sao biet group nao08:50
=== rmrf|NA is now known as rmrf
=== rmrf is now known as Guest36883
codai2810manage group để xem các nhóm user08:51
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor651hihi09:23
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== codai28101 is now known as codai2810
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== xcode is now known as xcode[zZ]
=== Guest36883 is now known as rmrf
=== vubuntor768 is now known as Maverick
Maverickcho mình hỏi cái cách mount file iso trong ubuntu dùng lệnh gì nhỉ10:04
xcode[zZ]mount -o loop [ten file iso] [ten thu muc]10:04
Mavericktên file iso hoặc tên thư mục hay là đường dẫn tới ISO10:05
xcode[zZ]thay  ten = duong dan/ten10:06
_Tux_Maverick: mount -o loop ~/PorN/MariaOlala.iso /media/Dành_Cho_Trẻ_Em10:06
Maverick:))10:07
Maverickà 10.10 có gnome 3 chưa nhỉ10:07
Maverickthấy trên mạng người ta cài được mà mình thì chịu10:07
=== rmrf is now known as rmrf|NA
=== rmrf|NA is now known as rmrf
=== rmrf is now known as rmrf|NA
=== rmrf|NA is now known as rmrf
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor230chao cac ban. Xin cho hoi minh co hai he dieu han tren may ma mac dinh la ubuntu, gio minh muon win 7 la mac dinh co ban nao biet chi giup minh voi11:24
nobawk!grub211:28
ubot2http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Grub_211:28
nobawkđọc cái đó11:28
bksupybotTitle: Grub 2 – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)11:28
=== RedLotus is now known as _FirePhoenix_
=== rmrf is now known as rmrf|NA
=== xcode[zZ] is now known as xcode
=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor933hi12:22
vubuntor786Các anh ơi cho em hỏi làm sao để cài driver trên ubuntu vậy? Sao em nhấp vô file driver không chạy được mà nó còn báo lỗi nữa?12:24
xcodedriver gì thế bạn12:24
vubuntor786driver màn hình, mạng...12:25
xcodemạng thì bạn xem ở12:25
xcodehttp://linuxwireless.org/12:26
bksupybotTitle: Welcome - Linux Wireless (at linuxwireless.org)12:26
vubuntor786uhm cám ơn12:26
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== deptrai is now known as debtrai
=== xcode[zZ] is now known as xcode
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== xcode is now known as xcode|Away
=== xcode|Away is now known as xcode
=== rmrf|NA is now known as rmrf
=== nobawk` is now known as nobawk
=== Tux|Away is now known as _Tux_
_Tux_móa16:25
_Tux_nay mấy band hát như sh!t16:25
_Tux_chẳng được bài mịa nào ra hồn16:25
_Tux_nói chung là thiếu lửa vãi16:25
=== kid__ is now known as kid__MU
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|tu
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== kid__MU is now known as kid__
=== rmrf is now known as rmrf|NA
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== rmrf|NA is now known as rmrf
=== deptrai is now known as debtrai
=== rmrf is now known as rmrf|NA

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!