/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/04/30/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

StefandeVriesgoedemorgen08:07
leoquantmorguh08:14
leoquanthalf mei komt ie StefandeVries08:14
leoquanter zijn nog probl. met drie bassnaren en de hmers08:15
StefandeVriesMooi, leoquant! :)08:32
StefandeVriesSnaren moeten vervangen worden?08:32
leoquantja allemaal, maar drie snaren bleken moeilijk te doen i samenwerking met de hamers08:34
leoquantdus drie hamers raken drie snaren niet optimaal08:35
StefandeVriesDas vervelend inderdaad. Een net-niet klank08:35
leoquantja, hij probeert dat eruit te halen08:35
StefandeVriesMaar de snaren zijn wel al allemaal vervangen?08:36
leoquantvoor de rest is het goed gegaan, ondanks wisselende teperaturen in de werkplaats08:36
leoquantja allemaal08:36
leoquantnieuwe pinnen/etc08:36
StefandeVriesHet schiet al op (:08:37
leoquantdus erg bnieuwd hoe het zal klinken08:37
StefandeVriesOnze vleugel moet binnenkort weer voor de eerste keer even gestemd worden08:37
StefandeVriesMiddelste octaaf wordt vals08:37
leoquantdoen julllie dat zelf?08:38
StefandeVriesJa08:38
StefandeVriesVader absoluut gehoor, stemapparaat en dan aan de gang08:39
StefandeVriesBen je een uur of 4 kwijt, maar goed, het moet even08:39
leoquantscheelt weer wat geld. wij hebben een "mannetje" hier voor08:39
leoquantbekwaam iemand08:40
StefandeVriesDat mag ook wel :)08:40
leoquanthoi erkan^08:40
leoquantzeker StefandeVries08:40
StefandeVrieshoihoi erkan^08:40
erkan^hey leoquant :)08:40
leoquanteven koffie08:40
erkan^hey StefandeVries08:40
erkan^(-:08:40
leoquanttot zo08:40
StefandeVriestot zo, leoquant08:40
StefandeVrieshallo MrChrisDruif08:47
erkan^hallo MrChrisDruif08:47
MrChrisDruifAloha allemaal :)08:48
MrChrisDruifHoe gaat het hier?08:49
StefandeVriesIk ben druk bezig in Lilypond08:49
StefandeVriesen bij jou?08:50
MrChrisDruifOké, wat aan het schrijven?08:50
erkan^prima effe voorbereiding voor maandag (-:08:50
MrChrisDruifKomt dan zippo erkan^?08:50
erkan^nee op 9 mei (-:08:51
erkan^op maandag ga ik naar België08:51
MrChrisDruifOwkay, leuk :)08:51
StefandeVriesMrChrisDruif: een pianoarrangement voor een vriend, die z'n linkerhand weer moet leren gebruiken08:51
MrChrisDruifIk ben ff snel aan het ontbijten, ga vandaag korpsen begeleiden in Zoetermeer08:52
StefandeVriesleuk :)08:53
MrChrisDruifStefandeVries: Bach is daar toch leuk voor? Leuk klinkende oefeningen voor linkerhand heeft hij gecschreven als ik het goed onthouden had :)08:53
StefandeVriesThéodore Lack ook, en daar heb ik boekjes van. :)08:53
StefandeVriesEn in de tussentijd maak ik er orgelpartijen bij, gewoon, omdat het kan :P08:54
MrChrisDruifEn gelijk heb je Orgeltje :D'08:54
StefandeVries:D08:55
StefandeVrieshele simpele, met een hele noot per 4/4-maat, maar goed. akkoordenleer is handig toe te passen08:56
leoquanthee MrChrisDruif veel plezier met 30 april en het begeleiden van korpsen08:56
MrChrisDruifThanks leoquant :)08:56
leoquantde weergoden zijn je gunstig gezind08:57
MrChrisDruifAltijd als ik korpsen ga begeleiden ;) (afgelopen 2 jaar ook mooi weer geweest, remember? :D)08:58
leoquantgoed zo, het is erg belangrijk voor sfeer/gezelligheid, komt de queen in limburg vandaag?08:59
leoquantik doe zo het tv tje even aan08:59
leoquantwat sfeer proeven09:00
MrChrisDruifAnyhow, ik ga offline...spreek jullie later weer. Aloha! Succes met de cursus vanavond!09:07
StefandeVriesben ikw eer09:14
StefandeVriesleoquant: hoe lang speelde je vrouw ook alweer?09:16
leoquantvanaf heel jong orgel09:18
leoquant8/9 de geloof ik09:19
StefandeVriesMooi hoor09:20
leoquantmuziekschool basisopleiding, of je talent hebt09:20
StefandeVriesDan voelt het alsof ik (te) laat begonnen ben09:20
leoquanten daarna orgel09:20
StefandeVriesIk ben meteen begonnen met zang, de rest is pas daarna gekomen. Kennelijk had ik talent. :P09:21
leoquantach, volgens mij kunt jij meer dan aardig orgel/piano spelen09:21
leoquantjuist09:21
leoquantmaar mijn vrouw is een beetje typisch09:21
StefandeVriesBeetje typisch?09:21
leoquantkopen we een accordeon09:22
leoquanten ze speelt binnen een week van alles09:22
leoquantheel bijzonder te zien09:23
StefandeVriesZe heeft snel gevoel voor een instrument, lijkt wel09:23
leoquantStefandeVries, treed jij nog op vandaag?09:24
leoquantivm met 30 april?09:24
StefandeVriesWe zingen één lied bij de receptie voor gedecoreerden; onze voorzitster is Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden09:24
leoquantleuk dus!09:25
StefandeVriesMja, we zingen een rotlied :P09:26
leoquanthaha09:26
leoquantik ga weer tv-en09:26
StefandeVriesOké, veel plezier09:26
StefandeVriesen tot later09:26
leoquant09:26
StefandeVrieshallo, commandoline10:07
commandolinehoi StefandeVries10:07
StefandeVriesvanavond weer improvisatie?10:08
commandolinenee, dat was ik niet van plan10:08
commandolinenou ja, niet te veel ;)10:08
StefandeVrieswat gaan we behandelen?10:09
commandolinedecorators wil ik even kort belichten10:09
commandolineen dan met name @property, misschien @staticmethod ook nog10:09
commandolinedaarnaast modules10:09
commandolineen dat laatste kan het best aan de hand van van te voren geschreven voorbeelden denk ik10:10
commandolineze hebben de docs als ze er zelf wat mee willen gaan doen10:10
commandolineze moeten vooral weten wat mogelijk is10:10
commandoline(ze = cursisten)10:10
StefandeVriesKlopt, klopt10:11
StefandeVriesGOed, en daarna? Volgende les(sen)?10:11
commandolinedan zijn we klaar, maar toch lijkt één extra les me nog goed:10:11
commandolineeen les met 'hoe nu verder?' zeg maar10:11
StefandeVriesWat ze nu met hun kennis kunnen, ja, dat is wel goed. Misschien wijzen op Pythonprojecten die nog ondersteuning kunnen gebruiken10:12
commandolinelijkt me goed.10:13
commandolinewelke projecten?10:13
commandolineOpenTeacher kan iig, JFL lijkt me mooi maar dan moet iemand de nieuwelingen daar wel begeleiden10:13
StefandeVriesdat moeten we nog uitzoeken, lopen er nog projecten binnen Mwanzo (NL)? Op OpenTeacher en JFL na?10:13
commandolineen mijn Django is niet super...10:14
commandolinenee, niet binnen mwanzo voor zover ik weet10:14
leoquantopenteacher staat los van mwanzo, goede morgen commandoline10:14
StefandeVriesja, ik vulde m'n zin verkeerd aan10:15
leoquantalleen JFL loopt via mwanzo? dacht ik?10:15
commandolineleoquant: klopt, dat weet ik :P. Had ik even overheen gelezen.10:15
commandolineleoquant: klopt10:15
StefandeVriesTaalgevoel gaat naar nul als ik gespeeld heb :P10:15
leoquantJFL kan wel een impuls gebruiken imo10:15
leoquantjullie?10:15
commandolineja, ben ik het mee eens, maar:10:15
leoquant(jullie mening bedoel ik)10:16
commandolineJFL lijkt me mooi maar dan moet iemand de nieuwelingen daar wel begeleiden10:16
commandolinezoals ik al eerder schreef10:16
commandolineen dat moet wel iemand willen doen10:16
leoquantdat lijkt mij een enorme klus commandoline10:16
StefandeVriesDat is het ook10:16
commandolineik weet uit de praktijk dat het in het begin meer tijd neemt dan zelf de betreffende feature schrijven10:16
commandolineop de lange termijn is het natuurlijk wel de moeite waard.10:16
leoquantwe kunnen imo beter ervaring in die ontwikkelgroep brengen10:16
leoquantcommandoline, zeker, een bepaalde basis zou wel moeten staan lijkt me10:17
leoquantJFL IS een enorm goed idee10:17
leoquantmaar heeft wel "diepte", behoeft aardig wat mensen/leden, met een lange progr. adem10:19
leoquantkortom tijd om hier over te praten lijkt me?10:19
StefandeVriesen een goede samenwerking + taakverdeling10:19
StefandeVriesZeker, leoquant10:19
leoquantik zal dooitze eens polsen hierover10:20
leoquantverder vind ik dat openteacher vanuit mwanzo ook steun verdient, wie weet...10:20
StefandeVriesOpenTeacher verdient imho niet alleen stuen uit Mwanzo10:21
leoquantnee10:21
StefandeVriesIk ga nu een saai lied zingen bij de receptie. Tot later :)10:21
leoquantoki ツ10:21
commandolineok, doei StefandeVries10:21
leoquantlater110:21
commandolineleoquant: ik vind dat er wat keuze moet zijn10:22
commandolinedaarnaast is het natuurlijk niet verplicht om door te stromen naar een project, het is alleen een goede oefening10:22
leoquantnatuurlijk commandoline , het moet nit verplicht zijn10:23
leoquantverder is het jullie project10:23
leoquantwie ben ik, om me ermee te bemoeien10:23
commandolineleoquant: iedereen is welkom bij OT, geen probleem.10:23
commandolineen daarbij ken ik de code base waarschijnlijk10:23
commandolineho, foutje, vergeet die laatste zin :P10:24
leoquantjullie zijn de baas, dat project is geweldig vind ik10:24
commandolineik ken OT goed omdat ik het voor een groot deel heb geschreven, dus ik kan ook mensen erbij begeleiden.10:24
leoquant(maar dat meld ik overal al!) :P10:24
leoquantcommandoline, ok geweldig10:24
commandolinedus OT is sowieso een optie10:24
commandolinemaar JFL daarnaast zou mooi zijn.10:24
leoquantyep, als jullie willen, ok ツ10:25
commandolineik wil het wel, het punt is dat ik daar niet de volledige begeleiding bij kan doen10:25
commandolinedaarvoor ken ik django niet goed genoeg.10:25
commandolineik heb trouwens nog een optie:10:25
commandolineDooitze en ik hebben het huiswerk van een paar keer geleden, woordenlijst.py (dat met die Friese vertalingen), uitgebreid, en dat kan nog veel meer.10:26
commandolineook zou er bijv. een GUI bij kunnen.10:26
commandolinelijkt me ook een mooi project, en is vrij simpel, ook een voordeel :)10:27
leoquantwe hadden iemand hier die gtk/gui kan10:27
commandolinedus dan krijgen we OT, woordenlijst.py, en JFL als iemand anders daarbij nog wil ondersteunen.10:27
leoquantnu is ie al een poosje weg10:27
commandolineleoquant: ik ken PyQt4, GTK helaas niet.10:27
leoquantik zoek even bij ubuntu-nl10:28
leoquantmoment10:28
commandolinemaar PyQt4 zou ook kunnen bij dit project.10:28
leoquantcugel kan dat volgens mij10:28
leoquantik zal eens vragen10:29
commandolinetsja, ik vind zowel GTK als PyQt4 prima voor woordenlijst.py10:29
leoquantok10:29
commandolinehet is toch vrijwel Ubuntu-only dus dan maakt het niet veel uit10:29
leoquantverder ga ik nog even denken over mogelijke hulp10:29
leoquantdat meld ik je dan eerst10:30
commandolineleoquant: ok, prima. We hebben er nog twee weken voor10:30
leoquantin #openteacher10:30
commandolinewant ik kan volgende week niet, dan heb ik een optreden10:30
commandolineok, prima.10:30
leoquantgoed10:30
leoquant10:30
leoquantbrb10:30
commandolinehoewel voor OT op zich geen hulp nodig is, dat red ik wel.10:30
commandolineJFL heeft meer prioriteit :)10:30
leoquantyep10:31
leoquantvolk aan de deur10:31
leoquantlatersz10:31
commandolinedoei10:31
StefandeVriesgoedemiddag weer :)12:36
Rachellehoi StefandeVries12:39
StefandeVrieshoi Rachelle. of Huppeltje. ;)12:40
Rachellenou :(12:41
Rachelleben geen huppeltje12:41
StefandeVriesdan houden we het bij Rachelle12:42
StefandeVriesfijne dag tot zover?12:42
StefandeVrieshallo, lordnoid12:43
lordnoidhe StefandeVries12:43
Rachellebuiten dat ik moet werken wel12:43
Rachellehoi lordnoid12:43
lordnoidhoi Rachelle12:43
lordnoidis dit een grap? http://tweakers.net/nieuws/74185/computermodel-identificeert-dubbelzinnige-grappen.html12:44
lordnoidals het 1 april was geweest had ik het niet geloofd :P12:45
StefandeVriesGrappig, dat we denken dat menselijk denken te vertalen is naar pure logica12:46
lordnoidik denk dat het wel te doen is, maar nu niet :P12:47
StefandeVriesprecies :)12:47
lordnoid"Het lijkt me dat dit gebruikt kan worden voor opsporing en filtering van seksistische grappen op o.a. video sites."12:48
lordnoidlol12:48
StefandeVriesCensuur, leuk.. :')12:48
lordnoidjah12:49
lordnoidmaar t hele artikel is toch lachwekkend :P12:49
lordnoidZo concludeerden de onderzoekers dan een zin met het woord 'banaan' erin meer kans heeft om dubbelzinnig bedoeld te zijn dan een zin met het woord 'deur'.12:49
StefandeVrieskrijgen ze geld betaald voor dat onderzoek?13:01
lordnoidja13:02
lordnoiduniversiteit van washington13:03
lordnoidtis nog een heel klein paper ook13:03
lordnoiden daarmee haal je al tweakers :P13:03
StefandeVriesWaar gaat het heen met deze wereld? :P13:03
StefandeVriesben ik weer13:24
StefandeVrieswelkom erkan^13:53
erkan^dank je , StefandeVries (-:13:53
erkan^de batterij van bb gaat vaak snel op13:54
StefandeVriesklopt13:55
erkan^en htc ?13:55
StefandeVries2 dagen hooguit13:55
erkan^wow13:56
StefandeVriesVind je dat veel?13:58
StefandeVriesM'n Nokia 3410 deed het 3 weken:p13:58
erkan^mijn bb is vaak minder dan 1 dag13:59
erkan^omdat ik vaak internet, pingen, etc. gebruik13:59
erkan^ik was bijna vergeten14:01
erkan^roaming = internetverbinding? als ik het uitgeschakeld heb, dan betekent dat geen internet verbindt, StefandeVries ?14:02
StefandeVriesRoaming: gebruik maken van een mobiel netwerk, dat niet verzorgd wordt door jouw provider14:02
erkan^snap ik14:02
erkan^als ik ben in belgië, dan ga ik die uitzetten, ander moet ik hoge bedrag betalen14:03
StefandeVriesWat is je vraag dan?14:03
StefandeVriesInderdaad14:03
erkan^ik wil zeker weten of een roaming een internet is14:03
StefandeVriesja dus :)14:03
erkan^(-:14:04
StefandeVrieshallo Dooitze14:08
erkan^hoi Dooitze14:08
DooitzeHallo StefandeVries en erkan^14:08
StefandeVrieshoe gaat t?14:10
Dooitzegoed, ik heb vandaag 11.04 geïnstalleerd14:11
Dooitzeging vlot maar er zit een bug in de installatie14:11
DooitzeJe kan niet meer handmatig mountpoints specificeren14:12
StefandeVrieshmm, dat is zeker raar14:13
StefandeVriesrapporteren en afwachten14:13
Dooitzealready done14:20
StefandeVriesnice14:21
lordnoidhopelijk is dat alleen voor jouw specifieke controller... anders is het wel een hele erge bug14:21
StefandeVriesdan ben ik voor een respin van de iso14:22
StefandeVriesdeze bug kan je niet laten zitten als er een oplossing is14:22
Dooitzehttps://bugs.launchpad.net/bugs/77400714:24
DooitzeHet is een softwarematig probleem lordnoid14:25
DooitzeHet heeft te maken met het kunnen beschrijven van een grafische lijst14:25
Dooitzehet is niet hardware-gerelateerd14:25
lordnoidja, maar is het bij alle hardware zo?14:25
Dooitzeja14:25
lordnoiddat is wel heel slecht14:25
DooitzeIk wilde eergisteren bij een kennis Ubuntu 11.04 ook installeren, dat lukte wel maar ik kon niet handmatige mountpoints instellen wat wel nodig was omdat hij twee windows partities heeft14:28
lordnoidja ik wil t ook zelf doen14:29
lordnoiden mensen die een aparte /home of /boot willen14:29
commandolinelordnoid: dat kan gewoon14:29
lordnoidhoe dan?14:29
commandolinedit kan wel:14:30
commandoline /home14:30
commandolinedit niet:14:30
commandoline /myFirstWindowsPartition14:30
lordnoidah14:30
commandolineje kan ze niet handmatig aangeven blijkbaar14:30
lordnoidmaar die doe je toch in fstab?14:31
commandolinenee, dat kon de installer ook14:31
commandolinefstab is idd de fix hier, maar da's niet zo gebruiksvriendelijk14:31
lordnoidoh.. nooit gemerkt :P14:31
lordnoiddan is t geen ramp14:31
DooitzeIk heb mount manager gebruikt14:40
Dooitzehttp://forum.ubuntu-nl.org/installatie/toewijzen-van-mountpoint-mislukt-in-installatie-11-04/14:40
StefandeVriesGoed dat je de link naar de bug even vermeld hebt14:45
DooitzeHet zou wel goed zijn om een respin van de ISO te doen14:45
DooitzeVermeld jij dat maar bij de bug :)14:45
DooitzeStefandeVries14:46
StefandeVriesAls er een fix komt..14:46
Dooitzeja14:47
Dooitzejohanvd kun je het laatste bericht in mijn topic verwijderen?14:48
StefandeVriesverrek14:48
StefandeVriesik kan ook gene mountpoints specificeren op m'n netbook14:48
johanvdDooitze, deze? http://forum.ubuntu-nl.org/installatie/toewijzen-van-mountpoint-mislukt-in-installatie-11-04/msg724916/#msg72491614:48
StefandeVries:\14:49
Dooitzeja johanvd14:49
DooitzeStefandeVries komt ook nog eens ergens achter14:49
johanvdDooitze, gedaan :)14:49
DooitzeAffecten dus en comments leveren Stefan :P14:49
DooitzeBedankt johanvd14:49
StefandeVriesAllang gedaan, Dooitze, kijk maar. :P14:49
johanvdIs dit probleem met de normale desktop cd?14:50
* johanvd moet Natty nog proberen, geen tijd nog voor gehad14:50
Dooitzeja johanvd14:50
DooitzeHet probleem zit 'm in de mogelijkheid tot het wijzigen van de lijst van mountpoints14:51
Dooitzemisschien handig om het sticky te maken johanvd?14:52
johanvdEerst zelf even proberen ;)14:52
johanvdde iso wordt nu gedownload, over 10 minuutjes even proberen in virtualbox14:53
johanvdvreemd dat zo'n overduidelijke fout niet uitgebreid genoemd wordt op het internet14:54
johanvddus misschien is het geen fout en gaat er wat anders mis?14:54
Dooitzenee14:54
DooitzeWant ik heb het al twee keer gehad en bij StefandeVries werkt het ook niet14:54
johanvddeze bug? https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/ubiquity/+bug/76904314:55
johanvddus jouw bug is misschien een dubbele?14:55
StefandeVriesdat lijkt inderdaad dezelfde14:56
DooitzeJa14:56
johanvddat is een bekende fout, staat ook in de release notes zo te zien14:56
johanvdhttps://wiki.ubuntu.com/NattyNarwhal/ReleaseNotes14:57
johanvdThe manual mount point entry box in the desktop installer's partitioner does not accept keyboard input. The drop-down still works, so various standard mount points may be selected, and copying and pasting within the entry box also works. This was noticed too late to be corrected for 11.04. In the meantime, you can mount partitions manually later, use copy-and-paste, or use the alternate install CD. (769043)14:57
johanvdcopy/pasten zou dus een workaround kunnen zijn om toch een alternatief mountpoint in te stellen14:58
StefandeVries'This was noticed too late'. Knap, met een bereidingstijd van 6 maanden14:59
StefandeVriesDit soort dingen snap ik niet14:59
DooitzeDaarvoor was het probleem er nog niet14:59
StefandeVriesIneens in de laatste builds zit het er in?15:00
johanvdStefandeVries, blijkbaar zijn de iso's om te installeren dan niet grondig genoeg getest15:00
johanvddie bug is van 22 april, dus men had bijna een week om het te fixen15:00
johanvden dat is blijkbaar niet gelukt15:00
StefandeVriesik snap niet waarom niet. een gtk-venstertje aanpassen15:01
StefandeVriesnaja15:01
StefandeVrieshet kan achteraf of met de Alternate15:01
johanvdof je copy-paste het in dat schermpje15:02
johanvddat werkt blijkbaar wel15:02
DooitzeDeze bug was opgelost als er 1 waarde in het hele installatieprogramma juist was ingesteld15:02
StefandeVriesHoe weet je dat, Dooitze?15:03
DooitzeOmdat het probleem het in de beschrijfbaarheid van de lijst zat15:08
DooitzeDat valt zo aan te passen, tenminste wel in qt15:08
johanvdhet *is* beschrijfbaar, via kopieren en plakken15:08
johanvddat is nog steeds een grote fout, maar er valt dus omheen te werken15:09
StefandeVriesOm een fout heen werken is geen oplossing15:12
johanvder komen geen nieuwe iso's voor zover ik weet, dus het is de enige mogelijkheid15:13
StefandeVriesdat geloof ik, maar het is nog een workaround15:14
johanvdwat is het alternatief dan? 11.04 maar niet installeren? ik probeer alleen maar een "oplossing" te geven zodat je wel kan doen wat je wil, ook al moet het op een minder nette manier15:15
johanvdhet alternatief is later fstab enz. aanpassen en daar word je ook niet vrolijk van :)15:16
StefandeVriesUhm, ik zeg niet dat je Ubuntu 11.04 maar beter niet kunt installeren. Wél zeg ik dat copy-paste geen echte oplossing is, maar een workaround. Een oplossing zal er niet zijn omdat er zeer waarschijnlijk geen respin komt.15:16
StefandeVriesverder hebben we na de installatie het grafische Mount Manager. Dat verzacht het leed al enigszins15:17
johanvdeen oplossing komt er idd niet, dat bedoelde ik. het beste wat nog haalbaar is, is de workaround zodat je wel kan doen wat je wil15:18
StefandeVriesMja, het blijft niet netjes en ik hoop ook oprecht op een respin15:19
johanvdik zit nu even de releasenotes te lezen. het valt me op dat er een hoop bekende problemen zijn15:20
johanvdbij de eerdere releases waren dat er toch minder dacht ik15:20
StefandeVriesMisschien hebben de devs te veel tijd besteed aan Unity15:21
StefandeVriesikw eet het niet15:21
StefandeVriesDooitze: ken je Lilypond?15:25
StefandeVrieshallo leoquant15:34
leoquanthallo15:34
leoquantstrak gezongen net?15:34
StefandeVriesik wel :)15:35
leoquant15:35
StefandeVriesIk moest spelen, de pianist was er niet9en bedankt)..15:35
StefandeVriesGelukkig een kort lied15:36
StefandeVriesMaar ik wist niet dat ik zo goed a vu kon spelen :P15:36
StefandeVries(dat was geen arrogantie, maar kennelijkw erk ik goed onder druk)15:36
leoquantah, nieuw talent!15:36
leoquantpositieve faalangst?15:37
StefandeVriesRechterhand steeds een akkoord in de eerste omkering, en links een basnoot.15:37
StefandeVriesEn negatieve faalangst door stotteren15:37
leoquantmaar gesublomeerd he ツ15:37
leoquanti15:37
leoquantoefff, maar een typo's..brr15:37
StefandeVriesmaakt niet uit15:38
leoquantstaat zo stom..:/15:38
leoquantik ga wat doen15:38
leoquantlaters15:38
StefandeVrieslaters15:41
Dooitzenee StefandeVries, ik ken lilipond niet15:41
StefandeVriesoké, Dooitze15:42
Dooitze?15:42
DooitzeWat bedoel je daarmee?15:42
StefandeVriesnee, als je het niet kent hoef ik er niet verder op in te gaan15:42
StefandeVriesje kunt er bladmuziek mee maken en dan als je wilt direct naar MIDI omzetten15:44
Dooitzeoke15:44
DooitzeMaar nog even over die mogelijke oplossing, als men nou eens de verbeterde versie van ubiquity in de repos zetten kunnen de mensen gewoon ubiquity voor het installeren updaten15:45
Dooitzedan is een respin niet nodig15:45
StefandeVriesKan je de live-sessie dan updaten?15:46
Dooitzeja15:46
StefandeVriesBij mint is dat in een live-sessie niet mogelijk, bij ubuntu dus wel15:46
StefandeVriestsja15:46
Dooitzeik zal even herstarten15:47
Dooitzevanwege mountpoints :P15:47
StefandeVriesWelkom terug, ElectricOrgan16:02
=== ElectricOrgan is now known as Dooitze
StefandeVrieshoi Dooitze :P16:05
DooitzeNog reacties op mijn betoog hiervoor?16:06
StefandeVriesnope16:07
MrChrisDruifAloha allemaal16:12
StefandeVriesaloha, MrChrisDruif16:16
MrChrisDruifAloha Orgeltje :)16:16
StefandeVrieshoe gaat het?16:16
MrChrisDruifBest goed, ff pauze16:17
MrChrisDruifOver een uur hekken sjouwen en weer korpsen begeleiden :)16:17
StefandeVriesLeuk :)16:20
StefandeVriesIk moest net invallen voor de pianist(bladmuziek a vu spelen, ai)16:21
MrChrisDruifPrima vista spelen bedoel?16:21
StefandeVriesJa16:23
StefandeVriesGelukkig geen moeilijke ritmes of lastige vingerzettingen16:23
MrChrisDruifGelukkig maar16:23
StefandeVriesiedereen tevreden16:24
StefandeVriesal weet ik het liever op voorhand :P16:25
MrChrisDruif:D16:26
MrChrisDruifJa, is wel fijn soms16:26
StefandeVriesAch ja, het ging goed, en ze hebben weer meer vertrouwen in me, da's altijd goed :)16:29
MrChrisDruif:D16:31
StefandeVriesen bij jou? hoe ging je uitvoering vanochtend?16:31
StefandeVriesof vanmiddag16:31
MrChrisDruifKorpsen begeleiden was het vanmiddag en ging best goed16:33
StefandeVriesgeen grove blunders?16:35
MrChrisDruifNee, kan ook bijna niet...was een begeleider...oftewel pad vrijmaker :P16:36
StefandeVriesen degene die niet aan de kant ging, kreeg met een klarinet om z'n oren? :P16:36
MrChrisDruifNee, gewoon me vuist :P Nee, werd gewoon voorzichtig aan de kant geduwd :P16:37
StefandeVriesHè, jammer. :P16:39
StefandeVriesArrangementen klaar! :)16:40
MrChrisDruifNaise, hoeveel?16:41
StefandeVries2 grote16:42
MrChrisDruifOwkay, naise :D16:42
StefandeVriesPianobegeleiding voor een lied van ongeveer 5 minuten, en d eorgelpartijen16:42
StefandeVriesEn nu eten :P16:42
MrChrisDruifEet smakelijk Orgeltje :)16:44
leoquantweet iemand hoe je kunt nagaan wanneer iemand voor het laatst online is geweest op IRC in een channel?17:31
leoquant(behalve via de logs)17:32
StefandeVriesdaar was een commando voor, volgens mij..17:34
* StefandeVries zoekt17:34
leoquant /msg NickServ INFO nick StefandeVries17:36
StefandeVriesleoquant: /whowas <nickname>17:36
StefandeVriesKan ook :)17:36
leoquantbedankt trouwens17:36
StefandeVriesgraag gedaan17:36
StefandeVries/whowas is korter, leoquant  :P17:39
leoquantyep! ik leer graag. het komt in een .odtje, al die handige tips17:40
leoquantsoms denk je iemand al lang niet meer gezien te hebben, dat viel dus reuze mee17:41
=== ElectricOrgan is now known as Dooitze
leoquanthee dooitze17:41
Dooitzeheey leoquant17:41
leoquanthoe was/is de party?17:42
leoquanthttp://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/natty-releaseparty/17:43
leoquantwas de 28 ste  al, sorry...:)17:43
DooitzeIk ben bezig met de foto's17:43
Dooitzeleuk !17:44
leoquantnog veel volk?17:44
DooitzeJa hoor17:44
Dooitze2 mensen17:44
DooitzeCasW en Ynze Ritsma17:44
leoquantgezellig17:44
Dooitzeja17:44
DooitzeHet was een geslaagde dag voor iets dat de vorige dag bedacht is17:45
StefandeVriesKlein, maar fijn ;)17:45
leoquantzijn jullie tevreden met unity?17:45
StefandeVriesNee17:45
StefandeVriesXubuntu ftw17:45
leoquantjij dooitze?17:45
* commandoline is erg tevreden met Unity :)17:57
StefandeVriesleoquant, ping!17:58
* erkan^ is niet echt tevreden met unity :p ik heb die unity weggegooid18:15
commandolinehet werkt anders best fijn vind ik :)18:19
commandolineveel schermruimte18:19
leoquantja StefandeVries is ok18:24
StefandeVriesleoquant: ik kan geen op meer krijgen in -klas18:25
leoquantraarrr18:25
leoquantga je gang18:25
StefandeVrieszo dan :)18:27
leoquantoki18:27
StefandeVriesik mis hannie18:28
StefandeVrieswelkom, Cugel18:28
CugelDag Stefan.18:28
erkan^:p18:28
StefandeVrieslol18:29
StefandeVrieshallo hannie18:29
hanniehoi StefandeVries18:29
hannieStefandeVries, lang niet gezien op irc18:29
StefandeVriesKlopt :)18:29
hanniewas je met vakantie?18:29
StefandeVriesVeel school, muziek en andere dingen18:29
StefandeVries^18:30
hannieah, muziek is je passie geloof ik18:30
StefandeVriesKlopt helemaal18:30
hanniegaat de les door vanavond?18:30
StefandeVrieszeker18:30
CugelVraagje (na herinstallatie): is de medibuntu repo tegenwoordig nog noodzakelijk/nuttig om toe te voegen?18:30
leoquantdvd codec/lame ik dacht van wel18:31
hanniedag leoquant18:31
leoquantgoeie vraag18:31
CugelFlash deed het out of the box in ieder geval.18:31
leoquanthoi hannie18:31
leoquantja die zit in restr. extra's18:31
StefandeVriesWe gaan beginnen, welkom allemaal bij de cursus Python. vragen kunnen hier gesteld worden, commandoline geeft les in #ubuntu-nl-klas18:32
leoquantkijk even op de medibintu site: pakketten18:32
hanniewat een rustig weekje was het ;)18:32
hanniegeen vragen18:33
hanniede log van de laatste les stond niet op Mwanzo18:34
hannieIk had hem zelf gekopieerd18:35
erkan^Nog twee dagen ga ik naar België (-:18:35
StefandeVriesgaan we na de les meteen voor zorgen, hannie :)18:35
hanniegaan we nog leren webpagina's te maken?18:36
leoquantok18:37
commandolinehttp://typewith.me/ep/pad/view/ro.6e1a1ZfrVlf/latest18:38
hanniede eigenschap is hier dus lengte * breedte?18:45
DooitzeWat doet die property nou?18:46
leoquanthoi rachelle, we zitten in een workshop nu18:48
leoquant #ubuntu-nl-klas18:49
leoquant hoi lordnoid , we zitten in een workshop nu18:50
leoquant #ubuntu-nl-klas18:50
hannieHet is duidelijk, maar ik moet er wel mee gaan stoeien19:00
StefandeVrieshttp://paste.ubuntu.com/601417/19:05
hannieWat betekent de u voor '\n'?19:09
FOADVerslapen. :(19:11
hannieIs 'response' een variabele?19:14
commandolinehannie: ja19:14
hannienee, geen vragen19:19
hannielijkt me een leuke opdracht19:24
FOADOk.19:25
leoquantdatabase van? muziek?19:25
lordnoidik zie boeken19:25
StefandeVriesklopt :)19:25
commandolinepas 'm maar aan naar iets anders19:26
StefandeVriesEen tabel voor een boekenverzamelingen19:26
commandolinewant nu heb ik er niks aan :P19:26
leoquant19:26
leoquantnice19:26
leoquantogg en mp3 scheiden...(?)19:26
hannieMoet de uitleg in het Engels?19:28
StefandeVrieshannie: welke uitleg?19:29
commandolinehannie: mag19:29
commandolineStefandeVries: het commentaar19:29
StefandeVriesah :)19:29
hanniecommandoline, StefandeVries en leoquant jullie verdienen weer een bloemetje ;)19:31
leoquantboeken database is ook handig, komt goed uit ook.....19:31
StefandeVriesWoeps, daar ging even iets mis19:31
StefandeVriesGraag gedaan :)19:31
StefandeVriesdan ben ik er niet, ik zit dan in Rome :)19:32
leoquanteven de wave voor de workshop leiders19:33
leoquant\o/19:33
hannieHeb ik net gelezen in PEP19:33
leoquantde oude PEP?19:33
leoquantwas ik vroeger lid van19:34
hanniede link van commandoline (PEP8 geloof ik)19:34
commandolinehannie: klopt, staat erin :)19:34
hannieleoquant, lid? Heb jij tekst geschreven voor PEP?19:35
hannieDank aan jullie en tot over 2 weken19:35
leoquantdoeg!19:35
commandolinegraag gedaan weer :)19:35
leoquantgeschreven?19:35
commandolineleoquant: hannie had het over PEP8 (Python Style Guide)19:36
StefandeVriesdank jullie wel19:36
leoquantcommandoline, ok19:36
leoquantnet te laat asfyxia19:37
asfyxiaHoezo te laat?19:37
leoquanthet feest is voorbij....19:37
asfyxiaAh, was er weer een python-sessie?19:37
StefandeVriesIn één keer goed19:38
lordnoidde borrelnootjes zijn op19:38
asfyxiaNah, ik heb me een tijdje verdiept in python-programmeren, maar hardcore programmeren is mijn ding niet helemaal. Dus ik laat deze beker aan mij voorbijgaan. Maar voor wie dit wel wil, succes ;-)19:39
leoquantasfyxia, het is toch erg interessant geweest, ook voor mij als non tachneut19:40
leoquante19:40
leoquantik ga, tot morgen!19:41
asfyxiaIk ben wel een techneut, en heb de nodige ervaring met Fortran, maar voor mij is het gewoon 'iets voor erbij'...19:41
StefandeVriesFortran19:41
StefandeVriesHet echte werk19:42
StefandeVriesEnigszins verouderd, maar wel nostalgisch19:42
asfyxiaNog hele fabrieken draaien erop, denk je dat ze dat allemaal gaan omschrijven?19:42
asfyxiaHet gaat meer om de logica van hoe je dingen in elkaar steekt, imho19:43
StefandeVriesZeer zeker niet. Maar voor nieuwe projecten zijn er tegenwoordig betere talen19:43
asfyxiaGeloof ik zonder meer. Ik heb ook geprogrammeerd, maar dat waren 'uitstapjes', uiteindelijk ben ik geen ICT'er.19:44
StefandeVriesEn dat in Linux :)19:45
asfyxiaJe hoeft toch geen ICT'er te zijn om met Linux te werken? Nah okay, ik heb een tijd met VMS gewerkt, een UNIX-kloon, daarom snapte ik de logica vrij snel ;-)19:46
StefandeVriesJe neemt m'n uitspraken iets te letterlijk en serieus. ;)19:47
asfyxiaAha ;-)19:47
asfyxiaBen nog niet in de meligheids-sferen na een python-klas...19:48
StefandeVriesIk kom net achter 't orgel vandaan, wellicht ligt het daaraan.19:49
asfyxiaToch niet het drankorgel? ;-)19:50
StefandeVriesNee, dan zou ik niet kunnen typen. elektronisch orgel ;)19:51
asfyxiaAha, je nieuwe?19:52
StefandeVriesJa, de Yamaha DDK-7. Fantastisch, alles combineren en dan horen wat het beste klinkt bij het lied19:53
asfyxiaEén van mijn zoons speelt ook keyboard...19:54
StefandeVriesWeet je toevallig wel keyboard?19:54
asfyxiaUhm, nee.19:54
StefandeVriesDaar ben ik 5 jaar geleden mee begonnen, maar al snel doorgegaan naar orgel en piano19:54
StefandeVrieshoe lang speelt hij?20:02
StefandeVriesal*20:02
asfyxiaNet zoals jij, een jaar of 5...20:02
StefandeVriesleuk, niet leuk?20:03
asfyxiaHij vindt het wel leuk ;-)20:05
StefandeVriesStomme vraag ook, als je na 5 jaar nog steeds speelt.20:06
asfyxiaGhehe :-)20:06
StefandeVriesJa, sorry...:P20:07
StefandeVriesIk ga weer arrangeren20:08
StefandeVriesTot later, iedereen!20:08
StefandeVriesgoedeavond allen20:49
StefandeVriesnu dan, hoe Unity te tweaken..20:57
=== StefandeVries is now known as Organ
=== Organ is now known as StefandeVries
StefandeVrieshallo DooitzeLaptop en Gotiniens21:28
Gotiniensoi21:28
DooitzeLaptopIk moet weer gaan :P21:28
StefandeVriesdoei dan :P21:28
Gotiniensis xchat bij jullie ook zo lelijk onder 11.04?21:28
StefandeVriesnog niet geprobeerd21:29
StefandeVriesheb 11.04 net geïnstalleerd21:30
Gotiniensja ik ook21:30
Gotiniensik rebootte om 11.04 op te starten21:30
StefandeVriesik zit nog in de update-en-installeer-programma's-fase21:31
StefandeVriescommandoline: jij en een schoolkoor?21:31
commandolineschoolorkest21:31
lordnoidje moet die tweets wel beter lezen :P21:31
StefandeVriesLaten we zeggen: beroepsdeformatie :P21:32
StefandeVriesIk heb dit vast al duizend keer gevraagd: commandoline, wat speel je?21:32
commandolinealthoorn21:32
StefandeVriesalthoorn..wel van gehoord, nooit gehoord21:33
Gotiniensah een reinstall voldeed21:33
StefandeVriestada :)21:33
commandolineik ga, ik moet morgen vroeg op :(21:34
commandolinedoei21:34
Gotinienshmm ik weet niet of ik unity wel zon vooruitgang vind21:36
StefandeVriesHet is vooral even wenne, denk ik21:36
StefandeVries+n*21:36
Gotinienswennen hoef ik niet, heb genoeg verschillende OS'en gebruikt21:36
StefandeVriesSorry hoor..21:36
Gotinienswas geen verwijt hoor :)21:37
Gotiniensmaar bijvoorbeeld dat je menubalk nu altijd helemaal boven aan je scherm zit21:37
StefandeVriesdat had ik in 10.04 al21:37
StefandeVriesen ik heb altijd emt Docky links gewerkt21:37
Gotiniensdat is toch niet handig als je op een groot scherm linksonder een klein scherm open hebt staan21:38
Gotiniensik weet dat het toen ook al kon, maar toen leek het me ook al niet handig :P21:38
StefandeVriesdaarvoor heb ik de Window Picker21:38
StefandeVriesAlles centraal op het scherm met een toetsencombinatie21:39
Gotiniensnee dat bedoel ik niet21:39
Gotiniensik heb links onder een text editor21:39
Gotiniensals ik dan file-> safe wil doen21:39
Gotiniensmoet ik helemaal naar boven21:40
Gotiniensmet mijn muis21:40
StefandeVriesOf eh..Ctrl+S?21:40
Gotinienslang niet iedereen kent die shortcuts uit zijn hoofd21:40
StefandeVriesDat kan zijn, maar dat kan je de interface niet kwalijk nemen, vind ik.21:41
Gotiniensmwah, het niet uit het hoofd kennen van de shortcuts niet nee21:45
Gotiniensmaar je hele scherm overmoeten met je muis om bij het menu te komen wel imo21:45
Gotinienshoe gaat het trouwens met dual screen?21:45
Gotinienszit dan je menu op het andere scherm?21:45
* StefandeVries sluit even een extern scherm aan21:45
StefandeVriesLauncher blijft op oorspronkelijke scherm links staan21:47
StefandeVriesVerder werkt alles normaal21:48
Gotiniensdus je menu wel op het scherm waar je programma staat?21:48
Gotiniensmaak eens screenshot?21:48
StefandeVriesrustig aan..21:49
StefandeVriesja, menubalk zit op scherm waar het venster staat21:49
StefandeVriesdát werkt wel21:54
Gotinienshmmm, kan mijn system monitor applet niet op de bovenste balk zetten :S21:55
Gotiniensdie was verdomde handig21:55
StefandeVriesdat gaat niet meer inderdaad, voor zover ik weet21:57
Gotiniensklopt ook wel21:57
Gotiniensdat was een gnome applet21:57
Gotiniensen we hebben geen gnome meer nu21:57
Gotiniensen volgens mij zit in gnome 3.0 ook geen applets meer21:57
StefandeVriesXubuntu wordt een steeds beter klinkend alternatief21:58
Gotinienstoen ik nog gentoo gebruikte gebruikte ik ook xfce21:59
Gotinienswas lekker snel en licht21:59
Gotiniensook was het snel gecompileerd :P21:59
StefandeVriesKlopt22:00
Gotiniensmaar ik wil gnome 3.0 ook nog proberen22:00
Gotiniensdaar zaten imo best slimme ideeen tussen22:00
StefandeVriesProberen staat vrij22:01

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!