/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/05/18/#ubuntu-nl-klas.txt

leoquantwe beginnen18:30
leoquantIk kan vanuit hier geen individuele support geven.18:30
leoquantMisschien na de les via #ubuntu-nl-mwanzo.18:30
leoquantLees het (de tekst)  na de workshop eens door. Ga niet commands direct zomaar toepassen!18:31
leoquantIk ben geen irc expert, er zijn leden veel beter thuis in de materie!18:31
leoquantveranderingen bij freenode sinds 30 Jan 201018:31
leoquantVeel howto's zijn verouderd.18:31
leoquant1 1) SSL support via poort 7000 en 7070: versleuteld inloggen is mogelijk.18:32
leoquant2) +i mode is default, als bescherming van je privacy18:32
leoquant3) nickserver pass kan als serverpass gebruikt worden <username>:<password>18:32
leoquant4) TOR is toegestaan binnen Freenode. TOR had lange tijd een bijzonder slechte naam bij IRC services.18:32
leoquanttor is een anoymizer....18:33
leoquant5) bij xchat ziet je serverconfig via homemap: ./xchat2 er zo uit dan, met ssl poort 707018:33
leoquant            maar het kan er ook anders uitzien!18:33
leoquantI=leoquant18:33
leoquanti=leoquant-18:33
leoquantU=leoquant_18:33
leoquantR=leoquant18:33
leoquantvoor wat de nicks betreft18:34
leoquantP=:leoquant passwordblowfishmoeilijk18:34
leoquantdenk aan de :18:34
leoquantJ=,#ubuntu-nl,#ubuntu-nl-meeting,#ubuntu-nl-offtopic,#ubuntu-nl-team,#Ubuntu-nl-mwanzo,#Ubuntu-nl-mwanzo-team18:34
leoquantj=join/autojoin18:35
leoquantF=918:35
leoquantD=018:35
leoquantS=irc.freenode.net/707018:35
leoquants is de server18:35
leoquantfreenode dus18:35
leoquantp is hier dus serverpass! In het voorbeeld wordt gebruikt gemaakt van SSL (poort7070 of 7000)18:35
leoquantHet kan er bij jullie dus anders uitzien!18:36
leoquantals je geen ssl gebruikt18:36
leoquantof geen xchat18:36
leoquantregistreren bij Freenode:18:36
leoquant /msg nickserv register <password> <email>18:36
leoquantbinnen 24 uur moet je de email bevestigen!18:37
leoquantwanneer dat gedaan is:18:37
leoquant /msg nickserv set hidemail on18:37
leoquantdat geeft meer privacy, en verbergt je emailadres18:38
leoquantmaak meerdere nicks aan gebaseerd op je hoofdnick18:38
leoquantbij bijvoorbeeld een storing bij de server val je terug op bijnicks18:38
leoquant /nick leoquant-18:39
leoquantetc18:39
leoquantgevolgd door18:39
leoquant /msg nickserv group18:39
leoquantIdentify to services.18:40
leoquant /msg NickServ IDENTIFY <nick> <password>18:40
leoquantnickserv als serverpassword gebruiken!18:40
leoquant /connect irc.freenode.net 6667 :nick passwordsecret18:41
leoquantdat is GEEN ssl poort!18:41
leoquant(het poortnummer is in dit geval default)18:41
leoquantcontroleer je registratie status18:42
leoquant  /msg nickserv info <nick>18:42
leoquantwanneer je hoofdnick bezet is, je kan die niet gebruiken, moet je hem releasen.18:42
leoquantdit komt soms voor18:42
leoquantje krijgt terug via18:42
leoquant /msg nickserv release nick password18:43
leoquantBij nick dus de/het geblokkeerde nick invullen.18:43
leoquantNieuwe pass: dit is echt goed om te doen eens per 3 maanden ofzo?18:43
leoquant /msg NickServ SET PASSWORD newpass18:44
leoquantunaffiliated/hostmask18:44
leoquantafschermen van je ip18:44
leoquantdit gaat via freenode staff te #freenode18:44
leoquantje ipadres is dan afgeschermd. We helpen je graag in dat kanaal.18:45
leoquantVerschillende mwanzo mensen hebben nu zo'n cloak of hostmask via Freenode.18:45
leoquantwe willen je er graag bij helpen!18:45
leoquantjoinen van kanalen voordat je bent geidentificeerd door de server18:45
leoquantDat betekent  dat je je cloak niet krijgt!18:45
leoquantHet is dus belangrijk dat je eerst geindentificeerd bent by de server/services. Anders heeft een cloak geen zin18:46
leoquantHeel vaak zie dan ook op IRC mensen “dubbel” inloggen, vlak na elkaar, wanneer blijkt dat ze geen cloak hebben.18:46
leoquantJe kunt autojoinen van kanalen disablen18:46
leoquantmaar ook iets anders doen18:46
leoquantProbeer de join delay anders in te stellen. Freenode heeft meer tijd nodig je te identificeren dan de default 2 seconden. 15 seconden moet aardig ok zijn. Dus:18:47
leoquant /set irc_join_delay 15 is een aardige om in te stellen18:47
leoquantin irssi gaat dat via /wait 15 geloof ik....18:47
leoquantmeestal gaat het autojoinen dan prima, met cloak!18:48
leoquanteen aardige link: http://askubuntu.com/questions/6332/prevent-xchat-from-trying-to-join-channels-until-i-have-been-authenticated18:48
leoquantik gebruik dat sasl script dat daar genoemd wordt18:48
leoquantmen vergeet in die howto het volgende:18:49
leoquant /sasl set freenode your_nick your_password DH-BLOWFISH18:49
leoquantof18:49
leoquant /sasl set freenode your_nick your_password plain18:49
leoquant /sasl save18:49
leoquant /save18:50
leoquantzowel bij xchat als irssi moet dat beslist!18:50
leoquantbeste mensen, dit was het.....18:50
leoquantnogmaals ik ben geen expert, helaas18:51
leoquantik hoop dat jullie er wat aan hebben18:51
erkan^effe test18:51
erkan^hey commandoline18:55

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!