/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/05/21/#ubuntu-cat.txt

GPartedbona nit01:07
GPartedaalgu en despert?01:07
GPartedalgú despert?*01:08
GPartedproblema x iniciar el pc01:11
GPartedbé ja tornaré dma01:11
inicibones alg'u em pot ajudar_11:38
inici?11:38
inicieo11:40
iniciajuda amb el Gparted11:41
inicialgu m-ajuda, siusplau?11:45
inicies un momentet11:50
inicino ho trobo als forums..11:55
jordisayoldigues inici11:57
inicibones..11:57
inicim-ha tornat a pasar una cosa ke ja m-havia passat, i mhavies ajudat11:57
jordisayolja11:57
inicipc ke s-eskalfa motl i es para en sek11:57
inicii he hagut d-iniciar des del cd11:58
inicialeshores recordo ke la soluci'o era amb el GParded11:58
iniciseleccionar, i fer alguna acci'o ke ara no recordo11:58
inicii no vull cagar/la11:58
jordisayolperò quin és el problema?11:59
inicique no s-inicia l-ubuntu11:59
inicis-obre, surt el logo, i just abans d-obrirse surt una pantalla negra11:59
inicii l-altre cop m-ho vas solucionar amb el gparded de manera for\a f[acil12:01
jordisayoldoncs dins de gparted tria la partició12:01
jordisayoli després fes-li una verificació12:01
inicii la partici'o he de triar quina, la m'es gran_ la ke okupa mes gigues?12:02
jordisayolquines tens?12:02
inicisda1 ext4 146gib usat, no usat...  boot12:03
inicisde2 extended 2,80 gb12:04
inicisda5 linux/swap12:04
inicii ja esta12:04
jordisayolprova amb sda112:04
inicioks, i ke he de seleccionar? sta amb angles12:05
inicino recordo com s feia12:05
jordisayolla tries, fas clic amb el botò dret i tries "check"12:05
inicioks, aleshores verifiko akesta accio12:06
jordisayolvols dir si la confirmes? sip12:06
inicioks, ho sta fent12:07
inicioks,12:08
iniciprovo d-iniciarho normal, oi_+12:08
inici?12:08
jordisayolsip12:08
iniciperfecte, i mil gr[acies, de deb[o12:08
inicia veure si va b12:08
inici>(12:08
iniciei, perfecte12:11
iniciha funcionat, crec que ara ja me'n recordaré12:11
inicimoltes gràcies :)12:14
inicisalut12:14
Emmeteps18:33
Emmetque us sembla aquest ubuntu 11.0418:33
Emmetque han parit?18:33
Emmetes uan mena de distribuicio pensada per un tablet-pc?18:33
Emmetuixx18:33
Emmetel panell de l'esquerra se'm fa una mica dur18:34
Emmetuhmhm aixo del Cloud de 2GB18:35
Emmetesta ben parit18:35
EmmetUbuntu-One18:35
Emmetquins paquets em recomaneu instal·lar?18:39
Emmetal Ubuntu18:39
Emmetapt-get install xxx ?18:40
Emmethola pespin18:40
pespinEmmet, bones18:40
Emmetalgu de vosaltres te algun arxiu amb una bona llista de paquets18:40
Emmetper instal·lar a un ubuntu nou de trinca?18:40
Emmetde programari18:41
pespinhmmm com per exemple?18:41
pespinno tots usem els mateixos programes ;)18:41
pespina més ubuntu ja ve amb una gran quantiat de programari18:41
Emmetsip es cert, es que tot just fa 5 minuts que estreno la 11.0418:41
Emmethaure d'indagar una mica18:42
pespinsi necessites algun programa que faci alguna cosa en concret te'n puc recomanar algun, això sñí :)=18:42
Emmetestava buscant el google chrome als repositoris18:43
Emmetsempre m'agrada tenir 2 navegadors18:43
Emmetutilitzes chorme o firefox?18:43
Emmeto tens algun altre preferit18:43
pespinfirefox18:43
Emmetsta b, crec que Chrome no es troba als repositoris d'apt-get ja18:47
Emmetper algun lloc he llegit x isntal·lar-lo amb un paquet Gdebi18:48
Emmetostia 133MB d'actualitzaci´´o18:51
Emmetdeu nido18:51
pespinEmmet, no es diu chromium?19:27
Emmetchromium-browser19:28
Emmetactualment19:28

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!