/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/05/21/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger6Ja, det er under installationen det går galt00:01
pixiarvaiprøv alternate00:02
Ubuntubruger6Kan ubuntu ligges ned på en 700mb eller skal den på en DVD skive00:02
Ubuntubruger6Jeg prøver den alternate00:02
pixiarvaibare brænd det som iso på en 700 mb00:02
pixiarvaihar du et godt brænderprogram ?00:03
Ubuntubruger6nej00:03
pixiarvaiog du vil brænde i WIn ?00:03
pixiarvaihttp://www.freedomnotbeer.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=98#4 virker fint i Win00:03
pixiarvaiBemærk : Det er meget vigtigt at cd´en er på mindst 700 mb og er af en god kvalitet, samt at isofilen bliver brændt som image (billede) ved den lavest mulige hastighed, og at cd´en er helt ren og er fri for ridser ! - den hyppigst forekomne fejl ved en Ubuntu cd, er at den bliver brændt ved for høj hastighed, hvilket øger risikoen for fejl på cd´en væsentligt.00:05
Ubuntubruger6Ja, jeg brænder den i Win700:06
pixiarvaiprøv InfraRecorder00:07
Ubuntubruger6Jeg prøver00:09
MikeDKeller den her http://www.freeisoburner.com/00:18
Ubuntubruger4Spørgsmål > Hvordan finder man den rigtige wireless MAC adresse på ubuntu systemet, jeg har lige installeret det på min gamle maskine.18:13
Ubuntubruger4Jeg kan nemlig ikke komme på nettet fra Ubuntu18:39
lars_t_hUbuntubruger4, skriv ifconfig i en terminal - wlan0 er sikkert din trådløse netkort, du skal have HWaddr derfra19:29
Ubuntubruger4kun ifconfig19:30
lars_t_hja ikke andet, du kan også bare bruge:19:31
lars_t_hifconfig wlan019:31
lars_t_hmen hvis der kommer en fejlmeddelse så brug ifconfig19:31
Ubuntubruger4Så kommer der noget frem der hedder eth0 og så hwaddr her kommer så macadressen19:34
lars_t_hUbuntubruger4, eth0 er ikke trådløst netværk19:38
Ubuntubruger4Nej, jeg skrev forkert'19:38
lars_t_hdet er derimod netværk med kbael (hedder næsten altid Ethernet)19:38
lars_t_h*s/kbael/kabel19:39
Ubuntubruger4jeg har nu skrevet ifconfin wlan0, der kom også en macadresse frem19:39
Ubuntubruger4tester det lige19:39
lars_t_hdu mener vel ifcong wlan019:39
lars_t_h*ifconfig wlan019:39
lars_t_h^sådan skal den være19:40
uvirtbotlars_t_h: Error: "sådan" is not a valid command.19:40
lars_t_hblah! bots19:40
Ubuntubruger4ifconfig wlan0 det var også det jeg mente19:41
Ubuntubruger4undskyld skrive fejl19:41
Ubuntubruger4Men firefox kan ikke gå på nettet19:42
lars_t_hok, du kan bruge iwlist til at få en liste af netværk i konsollen, og avanceret konfiguration af dit trådløse netkort kan du gøre med iwconfig19:42
lars_t_hDet er systemadministration kommandoer så du skal altid starte med "sudo " - med mellemrumstegnet od uden "-tegnene19:43
Ubuntubruger4Skal nok lige sige at det er første gang jeg afprøver ubuntu19:43
lars_t_hja ok19:43
lars_t_hhjælp kan du få ved at tilføje " -h" eller " --help" til en kommando igen uden "-tegn19:45
Ubuntubruger4Iwconfig registrerer wlan med 802.1119:45
lars_t_hder er også manual sider som er tilgængelig via "man en_kommando" q-tasten afslutter en man læser19:45
lars_t_h802.11 er WLAN=WiFi19:46
Ubuntubruger4ja19:46
lars_t_h802.11 kommer fra IEEE19:46
Ubuntubruger4jep19:46
Ubuntubruger4Kan der være en opsætningsfejl et eller andet sted'19:47
lars_t_hUbuntubruger4, der findes et nemt konsolværktøj til trådløst netværk skal jeg finde det (kræver at du har trådet internet, så du kan installere de ekstra pakker)19:48
Ubuntubruger4Har ikke adgang til internet på ubuntu,19:48
Ubuntubruger4I Network connection >> wireless >> er der ikke registreret noget som helst19:50
lars_t_hok19:50
lars_t_hdet er nemmest at se ved at bruge19:51
lars_t_hifconfig19:51
lars_t_hog19:51
lars_t_hroute -n19:51
lars_t_hden sidste viser Ubuntus routing tabel, og der skulle gerne stå en IP adresse der ikke er 0.0.0.0 i Gateway kolonnen19:52
Ubuntubruger4er ikke helt med19:53
Ubuntubruger4er det bare ifconfig route -n19:53
Ubuntubruger4der skal skrives19:54
Ubuntubruger4Den skriver -n unknown host19:56
lars_t_hdet er 2 forskellige kommandoer (jeg placerede dem ikke på samme linie. Hvis du albsolut vil have dem på samme linie så er det:20:08
lars_t_hifconfig;route -n20:08
lars_t_hiøvrigt så er det følgende 3 pakker der er interessant for dig:20:11
lars_t_hwicd-daemon, wicd-cli,wicd-curces20:12
lars_t_hde installeres fra Softwarecenteret, eller synaptic, eller med:20:13
lars_t_hsudo apt-get install wicd-daemon wicd-cli wicd-curces20:13
lars_t_hdet naturligvis netadgang20:13
lars_t_hvia kabel i dit tilfælde20:14
lars_t_hProgrammet du skal køre fra terminal hedder:20:15
lars_t_hwicd-curses20:15
lars_t_hdu markere noget ved at bruge tabulator (tab) tasten20:16
Ubuntubruger4Når jeg indtaster ifconfig;route -n fra terminal, så får jeg ikke nogen ip dresse frem20:20
lars_t_hja, så er den ikke blevet tildelt via DHCP.20:24
lars_t_hDu har *_naturligvis_* fortalt, hvilket netværk Ubuntu skal koablet sig op imod, det kodeord der skal bruges?20:25
lars_t_hDet kan den af gode grunde ikke vide, Ubuntubruger420:25
lars_t_h*s/koablet/koble20:25
Ubuntubruger4skal jeg så geninstallerer ubuntuu20:45
Ubuntubruger4mente jeg sagde ja til dhcp20:45
Ubuntubruger4men ikke sikker20:45
lars_t_hUbuntubruger4, du skal da ikke geninstallere, DHCP klienten er automatisk aktiveret20:52
Ubuntubruger4Hvad gør jeg så20:53
lars_t_hdet er din router der skal godkende din computer som bruger af netværket det sker med et SSId, netværksnavn, og et kodeord via en bestemt krypteringmetode. Du skal angive SSID og kodeord i ubuntu - den _KENDER_IKKE_ de oplysninger, spå dem skal du fordre ubuntu med i Netvorkmanageren20:54
lars_t_hNår routeren har godkendt din computer, får den alle oplysninger via DHCP - set sker automatisk og unden at du skal involdveres i det20:55
Ubuntubruger4og det skal gøres hvor i ubuntu20:57
lars_t_hbruger du mac adressegodkendelse skal du forbinde dig til din rouyter via kabel, og åbne dens webside i en browser og indsætte mac adresse i routeren. hvordan du gør det ved du hvis du har aktiveres mac adresse godkendelse, ellers er det nok ikke relevant for dig20:57
lars_t_hEr det ikke dig der styrer den router der giver dig netadgang må du lige snakke med din netværksadministrator20:58
Ubuntubruger4Det er mig der styre routeren, og giver adgang20:59
Ubuntubruger4privat net20:59
lars_t_hi networkmanageren, som i min ubuntu er 2 pile øverst til venstre20:59
lars_t_hok20:59
lars_t_hUbuntubruger4, først højreklikker du og så skal der være et flueben ud for "Aktiver Trådløst netværk"21:01
lars_t_hDernæst kan du venstreklikke når den har kikket efter netværk og vælge dit netværk21:02
lars_t_hdu vil blive bedt om at skrive kodeordet til netværket21:02
Ubuntubruger4Min er nok anderledes end din21:03
Ubuntubruger4og så er min på engelsk21:03
lars_t_hHar du router valgt at skjule netværksnavnet (SSID'et), så vælg "forbind til skjult trådløst netværk ..." i den menu21:03
Ubuntubruger4kunne ikke få den til at køre dansk21:03
Ubuntubruger4nej ikke skjult21:04
lars_t_hUbuntubruger4, det er fordi du ikke havde en netforbindelse under installationen, det kan du efterinstallere21:04
Ubuntubruger4fra cd21:04
lars_t_hnå, men nu burde dusådan set ved at være i luften ...21:04
lars_t_hUbuntubruger4, hot tip du skal huske at installere nogle pakker der hedder noget i retning af ubuntu-restricted og ubuntu-restricted-ekstras så får du meget nemmere ved at afspille lyd og video21:06
Ubuntubruger4Jeg er stadig ikke på nettet21:15
Ubuntubruger4Jeg har flueben ved enable wireless21:16
lars_t_hUbuntubruger4, og hvad har du lavet efter at du har enablet wireless?21:19
Ubuntubruger4Så har jeg været inde i network connection og indtaste routeren SSID'et21:20
Ubuntubruger4i Network Connection >> Wireless21:20
lars_t_hUbuntubruger4, jep og så21:21
Ubuntubruger4ikke mere21:21
lars_t_hok, har du prøvet at klikke på dit netværk?21:22
Ubuntubruger4Hvor. ??21:23
lars_t_hhøjreklik på netværksikonet og tryk på knappen i listen der har dit netværksnavn21:24
lars_t_hdet var venstreklik21:24
lars_t_hder er en streg, hvor der på midten står "Tilgængelige", og lige under den skulle dit netværk, og sikkert også andres netværk befinde sig21:25
lars_t_hUbuntubruger4, "21:26
Ubuntubruger4Er det i network connection21:26
lars_t_hdet er en indicator - ikke et program21:26
Ubuntubruger4kan ikke finde det21:26
lars_t_h der skal startes seperat, det kører allerede21:27
lars_t_hhar du standardtemaet er det de 2 pile der er er netværksikonet, venstreklik på den, og vælg dit netværk med et venstreklik21:28
Ubuntubruger4Det har jeg nok, men der er ingen pile21:28
lars_t_høverst til højre, gå mod de 2 pile21:28
lars_t_h, eller afprøv dem systematisk21:29
Ubuntubruger4men jeg tror jeg har det, og der er alt nedtonet det er kun vpn connection, enable netwotking og enable wireless der er hvide21:29
lars_t_hpile eller ej kommer an på om du bruger standardtemaet, jeg kører Ubuntu 10.10, og det kan da godt være anderledes i natty, men sådan husker jeg det nu ikke21:30
lars_t_hdet kan også være et punkt, med nogle halvcirkler der bliver større og større i opadgående retning21:30
Ubuntubruger4jeg har hentet 11.0421:30
lars_t_hok21:31
Ubuntubruger4ja, det har jeg21:31
Ubuntubruger4halvcirkler'21:31
lars_t_hUbuntubruger4, hvis du har lidt tålmodighed så starter jeg min netbook med natty på21:31
Ubuntubruger4ok21:31
lars_t_hUbuntubruger4, Øverst, fra højre mod venstre, er der følgende ikoner: Luk, me-menu, klokken, brev-ikon, højttaler, og så har vi netværk, og på min computer også et bluetoothikon længst til venstre21:36
Ubuntubruger4Jeg har fra højre mod venstre følgende ikoner: Luk, min-menu, klokken, brev-ikon, højttaler, og så har vi netværk21:38
Ubuntubruger4Fra venstra mod højre er der Application, places, system og firefox ikon21:39
lars_t_hja tryk på netværk-ikonet og vælg dit netværk i listen21:46
lars_t_hUbuntubruger4, ^21:47
Ubuntubruger4lars_t_h, Det kan jeg ikke, det står med sort tekst og er ikke klikbar21:48
lars_t_hDe 4 første stykker tekst er ikke netværk, det burde du kunne læse21:50
lars_t_hUbuntubruger4, ellers klik på "Opret nyt trådløst netværk ..." for at få listen (du sagde at du ikke havde et skjult netværk)21:51
lars_t_h*få netværket på listen21:51
Ubuntubruger4Jeg har VPN Connection, Enable Networking, Enable Wireless efter de 4 første21:53
Ubuntubruger4Aner ikke hvor jeg så laver "Opret nyt trådløst netværk21:53
lars_t_hUbuntubruger4, venstre-klikke er ikke det samme som at højre-klikke og du har højre-klikket21:55
Ubuntubruger4Nej jeg venstre klikker21:57
Ubuntubruger4Det kan godt være du hurtig bliver gråhåret af dette, men jeg er ved at rive de sidste hårstå af. lol22:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!