/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/05/21/#ubuntu-nl-klas.txt

=== UndiFineD is now known as hajour1
=== hajour1 is now known as UndiFineD
leoquant#ubuntu-nl-klas ENTRYMSG Welkom bij #Ubuntu-nl-klas,dit kanaal wordt gelogd14:59
commandolineWelkom allemaal bij de (voorlopig) laatste Pythonles!18:31
commandolineIk ga straks eerst even het huiswerk van de vorige keer bespreken, daarna is er ruimte voor algemene vragen, en dan gaan we kijken hoe je je Pythonkennis nog verder uit kan breiden na deze cursus.18:33
commandolineeerst het huiswerk:18:35
commandolinehttp://paste.ubuntu.com/611134/18:35
commandolineer staat op lijn 13 een tab teveel zie ik18:36
commandolinede informatie die je nodig had kon je vinden op de documentatiepagina van de sqlite3 module18:37
commandolinehttp://docs.python.org/library/sqlite3.html18:38
commandolinebelangrijk daarbij waren dan vooral de Connection & Cursor classes18:38
commandolineen de inleiding18:38
commandolinelees het eens door, heeft er iemand vragen?18:38
commandoline<hannie> Houdt "Primary key" in dat het veld automatisch wordt ingevuld?18:39
commandolinedat is eigenlijk een SQL vraag, maar ik zal 'm toch even beantwoorden:18:39
commandolineINTEGER PRIMARY KEY garandeert 2 dingen:18:40
commandoline- de waarde ervan is uniek18:40
commandoline- het wordt automatisch aangevuld als je het zelf niet opgeeft, inderdaad18:40
commandolineverder nog?18:40
commandolineof nog vragen over Python in het algemeen?18:41
commandolinegoed, verder:18:50
commandolinein dit tweede deel van de les wil ik wat vertellen over wat je nu verder zou kunnen gaan doen nu je de basisprincipes van python onder de knie hebt.18:51
commandolineten eerste zou je extra technieken en modules kunnen gaan leren.18:52
commandolinezoals bijv. voor het maken van Grafische interfaces Qt, GTK, of wxwidgets.18:52
commandoline(*grafische)18:52
commandolineof het maken van (het servergedeelte van) webapplicaties met behulp van webframeworks als Django of Pylons.18:53
commandolineof het maken van een game met pygame18:53
commandolineook veel van de standaardmodules zijn handig18:54
commandolineen de moeite van het leren waard18:54
commandolinedit zijn een aantal standaarddingen, maar als jullie zelf nog ideeën hebben (zoals FOAD zonet), dan wil ik ze graag horen18:56
commandolineover bovenstaande modules/framworks kan je trouwens erg veel vinden d.m.v. een keertje zoeken18:56
commandoline*frameworks, lang leve netbooktoetsenborden :P18:56
commandoline<hannie> Misschien wil ik de woordenlijst uitbreiden19:00
commandolinedie opmerking sluit mooi aan bij het laatste stukje van deze les.19:01
commandolinehet is namelijk ook mogelijk om mee te werken aan één of meerdere projecten19:01
commandolinebij een aantal van die projecten kan ik ondersteuning geven.19:04
commandolinenl:19:05
commandoline- OpenTeacher (http://openteacher.org/ , #openteacher, een programma waarmee je woordjes kan leren, het heeft drie actieve ontwikkelaars en er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe versie)19:05
commandoline- woordjesleren.py : Niet alleen hannie, maar ook DooitzeCompaq en ik willen hiermee verder.19:06
commandoline* woordenlijst.py19:06
commandolineten slotte wil ik nog even een project noemen dat sterk gerelateerd is aan mwanzo.19:07
commandolinenl. Just For Learning19:07
commandolinehet doel ervan is: Het schrijven van een webapplicatie die intuïtief in gebruik is voor het geven en volgen van digitaal vormgegeven lessen.19:07
commandolinehet zit nog niet in de ontwikkelfase, maar is wel interessant19:08
commandolineals jullie mee willen doen met één van deze projecten, vraag het me dan.19:09
commandolineok, dat was de laatste les, ik hoop dat de cursus jullie beviel.19:09
commandolinevragen?19:10
leoquantbloemen en hulde!19:13
exaltheb ik de les gemist ? :(19:15
commandolineexalt, ja, het is net afgelopen...19:15
leoquantja19:15
leoquantmaar er zijn logs19:16
exaltshit! hoor het net van FOAD19:16
exaltnuja ik heb een geldig exuus19:16
leoquantjammer19:16
commandoline& je kan vragen stellen in -mwanzo19:16
exaltik ben jarig19:16
r0n__Je bent niet de enige (lol)19:16
commandolineexalt, gefeliciteerd!19:16
leoquantproficiat19:16
leoquant19:16
exaltdankje dankje19:16
leoquanto ja 23!19:16
r0n__Van harte.19:17
exalt:D19:17

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!