/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/05/21/#ubuntu-ph.txt

* stjohnmedrano is away: Away lang!.11:57
ericbmagandang gabi17:59
ericbtanong lang, sino nagkakaroon ng problem sa wifi using ubuntu 10.10?18:00
ericbhindi ko kasi mapagana yung sakin eh :))18:00
epaldpt na siguro magpalit sa wicd XD18:29
ericbapt-get install wicd ?18:39
anghelokoepal, wpa_supplicant 18:40

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!