/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/05/29/#ubuntu-dk.txt

=== kristian_ is now known as kristian-aalborg
Ubuntubruger5??spørgsmål Jeg har lige et lille spørgsmål. Hvis jeg køre ubuntu som et virtuelt system i windows 7 64 bit, er det så ubuntu-11.04-desktop-amd64 versionen jeg skal bruge? eller er der nogen der er optimal for det?10:14
[dmp]Ubuntubruger5: Brug bare den version.. Saa vidt jeg ved findes der ikke nogen optimeret versioner imod vmware/whatever .. Og det ville ogsaa vaere lidt mystisk, da den virtuelle maskine helst skulle ligne en fysisk maskine :)11:17
Ubuntubruger5ok =) jeg takker mange gange :)11:23
[dmp]Ubuntubruger5: Det var saa lidt, god fornoejelse :)11:24
Ubuntubruger5jo tak :) hehe11:24
nyHej, hvordan installere jeg LAMP server inkl. PHPMYADMIN13:54
cromagtror bare du tager det en ting ad gangen13:56
cromaghttp://www.howtoforge.com/ubuntu_lamp_for_newbies hvis du har et nogenlunde engelsk13:56
nymit problem er phpmyadmin hvordan det installeres13:57
cromagsom de andre.13:57
cromagsudo apt-get install phpmyadmin13:57
nytak vil prøve det når jeg har tid ;)13:58
cromagskulle der være nogle herinde der har leget med skype i ubuntu, fra cli'en ? - eller måske skype via en anden IM igen, cli ?15:51
Ubuntubruger2hvordan booter man sin com efter man har det?19:05
sorenEr der har med forum at gøre, jeg kan videresende en e-mail til? Der er en bruger, der har knas med oprettelsesproceduren, som jeg skrevet til mig.19:34

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!