/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/05/29/#ubuntu-no.txt

Trond-liker ikke at folk encoder i 25 fps. før var det 29.97, mye bedre.08:07
KageeEr du sikker på at 29.97 er/var vanlig?08:20
Trond-til xvid08:23
Kageekan hende pal(25fps) er vanlig i flere land enn NTSC(29.97) ?08:26
Trond-det er ntsc siden det er fra usa, men de releaser tv-episoder i 25 fps nå.08:29
Kageeja.... dvs. det kan hende de bruker 25 forde pal er vanlig i flere land ?08:30
Kagee*fordi08:30
Trond-nei, det er fps, ikke noe pal og ntsc.08:33
Trond-de har recorda fra ntsc men releaser i xvid fps08:33
Kageepal bruker 25 fps. ntsc bruker 29.97 fps08:33
Trond-står ikke noe pal eller ntsc på file info08:33
Kageenei, men det kan hende at kilden bruke pal/25 fps. Da vil en omkoding gjøre filmen dårligere08:34
Trond-det står bitrate og fps08:34
Trond-mkv 25 fps er mye bedre flyt enn de senere releaser av xvid 25 fps08:35
Kageehva mener du med flyt?08:35
Trond-at man skulle trodd mkv hadde mye mer frames per seconds08:36
Kageehvorfor ?08:37
BergeAntagelig på grunn av interlacing.08:49
BergeInterlaced 25 fps (som blir 50 fields per second) spilt av rett ser mer flytende ut.08:50
BergeNå er film nesten alltid skutt i 24 fps, og da vil du veldig ha den digitale representasjonen i 24 fps også. Film «skal» se litt hakkete ut.08:50
BergeKagee: Og PAL er brutalt mer vanli enn NTSC.08:51
BergeNTSC brukes bare i USA og Japan, sånn ca.08:52
Berge(For øvrig kan du enkode interlaced materiale i .mkv-containere, og du kan fint ha kodeken xvid i containere Matroska (.mkv)).08:53
citoyendet spiller jo også en rolle hva slags metode som er valgt for deinterlacing, og ikke minst hvor mye bevegelse som er i filmen10:38
citoyenog retningen av bevegelsene10:38
Trond-http://www.ufc.com/media/130-post-pc-archive 00:10-00:20 hahaha!!11:07
Trond-전 이만 갑니 ser dere tegn eller firkanter?11:15
Trond-напомнить sånt noe så jeg aldri i mirk11:24
comradekingu!utf-8 | Trond12:15
Trond-hva brukte mirk ?12:29
comradekingumirk kan bruke flere forskjellige tegnsett. Det kommer ann på hva nettverket bruker, på freenode er det UTF-812:50
Trond-skal si firefox 4.01 kræsjer mye12:51
Trond-er ikke utf-8 standard og 16 og 32 er mer tegn?12:51
mattisTrond-: google det13:08
MoggetKagee/Trond-: 29.97 er ntsc og 25 er PAL. To forskjellige standarder og begge brukes fult ut den dag i dag. Men PAL er mer brukt her i Europa og Norden enn NTSC. Jeg er usikker, men tror NTSC er en amerikansk standard.13:37
Moggetog der forklarer berge det ja.13:37
Mogget*owned*13:37
Trond-finnes det noe bra speed download program for ubuntu? axel funka ikke13:57
Trond-arista funka ikke med mkv14:07
Trond-jeg kan fremdeles se axel under programmer>installert14:09
Trond-avinstallerte det..14:09
Trond-wow avidemux rocker og ruler den tar alt og gjør alt bedre enn programmet jeg brukte i windows14:16
Trond-går det ann å regne ut i libreoffice math eller er det bare for å lage formler?14:20
Trond-virtualdub var det jeg brukte før.14:44
KageeTrond-: så vidt jeg vet er libroffice math kun for å vise/skrive formler.16:54
Kageedet finnes dog and opensourceprogrammer som regner du for deg, selv om jeg16:54
Kageeikke husker hva de heter16:54
KageeMogget: lese hele backloggen før man svarer-much? dessuten viste heg mesteparten av det Berge sa eller bekreften16:56
Kagee-n+t16:56
Trond-det er bedre flyt på tv'en med de 25 fps'ene, det er de som koder som gjør feil. med 29.97 fps (på data) gjorde de hvertfall ikke feil.17:43
Trond-hva er enklest å lage script til xchat med? pearl, tcl eller python?18:16
mattisdet kommer an på hva man kan fra før18:22
mattishva har du programmert i før?18:22
Trond-det er egentlig ikke noe forskjell da regner jeg med18:22
Trond-alle script gjør det samme..18:22
Trond-jeg lærer meg python, men det er vel ikke det samme som mirc scripting.18:23
briknei det er det ikke18:25
brikmen mirc script er kun for mirc18:25
=== Espen-_- is now known as ZubZero
brikperl, tcl og python kan også brukes andre steder18:25
Trond-http://distrowatch.com/table.php?distribution=bodhi minimalisme based on ubuntu18:35
Trond-pent18:35
citoyencomradekingu: Nettverket er tegnsett-agnostisk, men på freenode er det en konvensjon at brukerne sender utf-818:36
citoyenmen nettverket i seg selv bestemmer ikke tegnsett, det bestemmer hver enkelt bruker18:36
comradekinguaha ja, takk for oppklaringen18:42
comradekinguKan man ha lokal praksis på en kanal om man ønsker det?18:42
=== Trond- is now known as _
=== _ is now known as Trond-
=== Trond- is now known as trond-no
=== trond-no is now known as Trond-
MoggetKagee: jeg leser nesten ikke backlog i det hele tatt.20:31
Trond-jo-erlend, driter du i #Python-no ?20:40
citoyencomradekingu: selvsagt21:11

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!