/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/03/#ubuntu-ar.txt

mama21mamaGastonBorys, muchos lo usan para recuprar el grub00:11
mama21mamacreo....00:12
mama21mamao para recuperar el ubuntu.-00:12
mama21mamabusca por ese lado.00:12

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!