/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/03/#ubuntu-dk.txt

pixiarvaiahhh, den er vist set før i forum, jeg kan bare ikke huske hvor00:01
curentusTak for chatten jeg vil gå inde og se dyner, tiden er jo bare løbet..00:02
curentusHenvender mig nok igen :)00:02
Ubuntubruger9Hey! :). er der en der kan hjælpe mig?13:37
pixiarvaimed ?13:41

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!