/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/03/#ubuntu-vn.txt

vubuntor691How to intall driver for ubuntu installed in HDD by using livecd00:28
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor540hi03:50
vubuntor540co ai ko03:51
vubuntor540chuc cuoi tuan vui ve nha03:52
vubuntor540minh moi dung ubuntu duoc 2 ngay03:52
vubuntor540ma mac nhieu loi qua03:52
vubuntor540de qua ngoi ca dem ma chua giai quyet duoc03:53
vubuntor540toi qua ngoi ca dem ma chua giai quyet duoc03:53
vubuntor540nay nen hoi the nao03:53
vubuntor540ko co ai het ah03:54
vubuntor540moi nguoi ban ah03:56
vubuntor540co ai ko?04:02
=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor588hi05:47
vubuntor588co ai ko?05:47
vubuntor588giup minh voi05:47
lmq2401!ask |vubuntor58805:48
ubot2vubuntor588: Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!05:48
vubuntor588ok05:48
vubuntor588sao minh cai pm vao ubuntu ko duoc05:48
vubuntor588minh moi dung 2 hom nay05:48
vubuntor588minh thuc 2 dem rui05:49
lmq2401vubuntor588: phần mềm gì?05:49
vubuntor588wine05:49
vubuntor588khi cai trong software center05:49
vubuntor588la bao loi05:49
lmq2401vubuntor588: lỗi gì?05:50
vubuntor588An unhandlable error occured05:52
vubuntor588hien ra cai bang do05:52
vubuntor588ma chang biet sao het05:52
vubuntor588bac mlq dau roi05:53
vubuntor588giup em voi05:53
vubuntor588con khi cai bang teminal thi cai xong no hien cai bang nay05:55
vubuntor588Configuring ttf-mscorefonts-installer05:55
vubuntor588con moi nut ok05:55
vubuntor588po tay05:56
vubuntor588bac lmq2401 dau roi05:56
vubuntor588bac lmq2401 dau roi05:56
lmq2401vubuntor588: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=163254505:58
bksupybotTitle: [ubuntu] aptdaemon / An unhandlable error occured - Ubuntu Forums (at ubuntuforums.org)05:58
vubuntor588cai nay minh doc roi05:58
vubuntor588ma khong hieu lam05:58
vubuntor588minh cung lam theo rui05:58
vubuntor588ma chua duoc05:58
vubuntor329alo06:01
vubuntor329cac bac cho hoi Pentium III 750Mhz chay ban ubuntu nao duoc vay ?06:01
lmq2401vubuntor329: Ubuntu "tự chế"06:04
vubuntor329la sao bac co the noi ro hon duoc khong06:05
vubuntor588co bac nao huong dan em cai wine duoc ko?06:09
vubuntor588em cai du toi qua ma chua duoc06:09
lmq2401vubuntor588: gỡ ra hết rồi cài lại thử xem06:10
vubuntor588vao dau de go vay ban06:11
vubuntor588minh da cai duoc dau ma go06:11
vubuntor588co ai ko?06:15
lmq2401vubuntor588: Thông báo lỗi có nhiêu đó thôi hả? Có thêm dòng nào nữa không?06:18
vubuntor588co chi la cai bang thoi06:18
vubuntor588There seems to be a programming error in aptdaemon, the software that allows you to install/remove software and to perform other package management related tasks.06:19
vubuntor588con daon sau la nhu vay06:19
vubuntor588con doan sau la nhu vay06:19
lmq2401vubuntor588: update cái kho đi06:22
vubuntor588cai kho la gi06:23
vubuntor588minh dang update cai06:23
vubuntor329y bac co phai minh build lai kernel cua ubuntu hong06:23
=== vubuntor728 is now known as Click8A4
Click8A4may ban cho minh hoi la co cach nao xoa phan vung ext4 k?06:32
Click8A4minh muon xoa bo phan vung dinh dang ext4, de dinh dang thanh ntfs de cai windows06:33
Click8A4nhung so no bao loi ma dinh dang o dia06:34
Click8A4nhung so no bao loi mat dinh dang o dia06:34
lmq2401Click8A4: dùng GParted, hoặc mấy chương trình trên dĩa Hiren boot06:34
Click8A4ming tung dung may chuong trinh tren hiren boot nhung no bao loi mat dinh dang o dia ban a06:35
Click8A4lmq2401: ban co the noi mot chut ve GParted k?06:36
lmq2401Click8A4: dùng LiveCD của Ubuntu06:36
lmq2401trong đó GParted06:37
lmq2401trong đó có GParted06:37
Click8A4minh dang dung LiveCD cua Ubuntu06:37
Click8A4no nam o muc nao vay ban?06:38
lmq2401System...06:39
Click8A4cam on ban nhieu06:39
vulong_ubuntu_luchào mọi người07:24
vulong_ubuntu_lutớ có vấn đề với sound system của ubuntu lucid ( đã thử mấy cách tìm thấy - cai pulseaudio - alsa - ) nhưng vẫn không có tiếng07:25
vulong_ubuntu_l1có ai giúp mình vấn đề sound system với07:27
vulong_ubuntu_l1hix07:27
vulong_ubuntu_l1à, sao mình đáng tiếng việt với x-unikey một lát là ứng dụng đang dùng của mình bị treo07:28
vulong_ubuntu_l1không hiểu lý do07:28
vubuntor506hi07:34
vubuntor506co bac nao ko?07:34
vubuntor506em dang bi vuong chut07:34
vubuntor506alo alo07:35
vulong_ubuntu_l1hix07:36
vubuntor506ai vay07:36
vubuntor506co biet ve wine ko07:36
vubuntor506cho hoi chut07:36
vulong_ubuntu_l1co'07:36
vulong_ubuntu_l1ban hoi gi vay?07:36
vulong_ubuntu_l1cai office ha?07:37
vubuntor506autocad07:37
vubuntor648co ai chi em giu`m cai nay`07:37
vulong_ubuntu_l1a`07:37
vubuntor648may em khong07:37
vubuntor506em cai duoc wine roi07:37
vubuntor648may em cai` ubuntu 10.0407:37
vubuntor648nhung ko nhan dc mang07:37
vulong_ubuntu_l1lucid07:37
vubuntor648la sao07:37
vubuntor648ai chi voi07:37
vubuntor506ma ko chay duoc file exe07:37
vulong_ubuntu_l1khong nhan duoc wireless ha07:37
vubuntor648wireless voi mang day lun07:38
vubuntor6482 cai07:38
vubuntor506em dung dcom ne07:38
vubuntor506vao binh thuong07:38
vubuntor648e`o07:38
vubuntor506chang can cai cai gi het07:38
vubuntor648tuy` cai07:38
vubuntor648co ai chi em voi07:38
vubuntor648sao nhan dc mang07:38
vubuntor506em dung 11.0407:38
vubuntor648mac du` gam dzay truc tiep lun07:38
vulong_ubuntu_l1mạng dây cũng không nhận thì mình bó tay07:39
vulong_ubuntu_l1eh07:39
vubuntor648dzay moi noi07:39
vulong_ubuntu_l1mà mạng dây không nhận thì u chát bằng j07:39
vulong_ubuntu_l1:D07:39
vubuntor6482 cai may tinh lan07:39
vulong_ubuntu_l1a`07:40
vulong_ubuntu_l1vậy đợi người có trình độ hơn đi07:40
vubuntor648e`o07:40
vubuntor648doi ai gio` ta07:40
vulong_ubuntu_l1tớ không giải quyết được07:40
vulong_ubuntu_l1tớ cũng đang gặp rắc rối mà07:40
vulong_ubuntu_l1:D07:40
vulong_ubuntu_l1tớ xài BackTrack507:41
vulong_ubuntu_l1mới đầu có âm thanh07:41
vulong_ubuntu_l1bây h bị sao ih07:41
vulong_ubuntu_l1không nhận được sound hardware07:41
vubuntor506con vu wine cua em thi sao day07:42
vubuntor506chay la no bao loi ah07:42
vubuntor506no hien ra cai bang07:43
vubuntor506locked: wine/start/unix07:44
vubuntor506la sao cac bac07:44
vubuntor506co ai giup em voi07:44
vulong_ubuntu_l1để sang mấy phòng ubuntu khác coi07:44
vubuntor648haha vui qua07:44
vulong_ubuntu_l1hix07:44
vubuntor648ban oi07:44
vubuntor648l107:44
vubuntor648ducgiang kia`07:45
vubuntor648ducgiang 8888 oi oi oi07:45
vubuntor648co ai chi em hong07:46
ducgiang_8888vubuntor648: có chuyện gì thế?07:47
vubuntor648em bi khong nhan card mang07:49
vubuntor648mang wireless ca mang co day07:49
vubuntor648giờ em phải làm sao07:49
ducgiang_8888vubuntor648: máy bạn máy gì?07:50
vubuntor648ubuntu 10.04 do anh aspire one D22507:51
ducgiang_8888lap ah?07:51
vubuntor648yes07:51
ducgiang_8888thế thì chịu òi07:51
vubuntor648sac07:51
vubuntor648cai ban 11.04 thi ok07:51
ducgiang_8888hỏi mấy pờ rồ kia đi07:52
vubuntor648nhung ma ca ban 10.04 thi khong dc07:52
vubuntor648hoi khong dc anh oi07:52
vulong_ubuntu_luai là pro ở đây07:52
vulong_ubuntu_luhix07:52
vulong_ubuntu_lugiúp em với07:52
vulong_ubuntu_lu..07:52
vulong_ubuntu_luđó, làm gì có ai đâu07:52
vubuntor648bun ghe qua huhuhu07:52
ducgiang_8888trưa mọi người còn đi nghỉ chớ07:53
ducgiang_8888wait đi07:53
vubuntor648uhm07:56
vubuntor648chắc thế thôi07:56
vulong_ubuntu_luchát với con ubot2 vậy07:59
vulong_ubuntu_lu:D07:59
vubuntor648ubot2 là con nào thế bạn08:06
ubot2vubuntor648: Error: I am only a bot, please don't think I'm intelligent :)08:06
vubuntor648haha08:08
vubuntor648mình thông minh quá tự sữa lun mình là thằng pro nhất trong này haha08:09
vubuntor648thôi bái bai các chú08:11
mtngan88help08:35
mtngan88ai chi cho e cach sua cai thanh menu, e sua doi lai cai file applications.menu08:36
mtngan88bay gio menu hien lien mot cai thanh 208:37
mtngan88mot bieu tuong thanh hai bieu tuong08:37
mtngan88ai chi cho em voi08:37
mtngan88e cam on nhieu08:37
lmq2401thì xóa bớt 1 cái đi08:37
mtngan88e tim de xoa08:38
lmq2401click phải, delete cái panel đó đi08:38
mtngan88nhung ko biet tim o dau08:38
mtngan88ko delete dc a oi08:39
mtngan88cai nay hinh nhu la mat dinh cua no08:39
lmq2401sao lại khồn08:39
lmq2401không08:39
lmq2401mat dinh là gì?08:39
mtngan88la dang chuan cua no08:40
lmq2401vậy thì tạo thêm ra 1 cái ở dưới nữa08:40
lmq2401rồi xóa cái ở trên đi là được08:41
mtngan88co the anh hieu lam y em noi roi08:42
mtngan88lam the ko dc08:43
mtngan88giong nhu docky bay gio thanh 2 docky08:44
mtngan88o trong applications menu08:44
mtngan88do em sua doi /etc/xdg/menus/applications.menu08:45
mtngan88mo ra va save 2 lan08:46
lmq2401sửa cái gì thì tự biết chứ08:46
mtngan88nen no hien len lam cai 2 bieu tuong mot luc08:46
lmq2401kiểm tra lại xem đã sửa cái gì08:46
=== vubuntor284 is now known as heroandtn3
lmq2401mà sao lại vào đó để sửa08:47
lmq2401sửa bên ngoài không phải dễ dàng hơn sao08:47
mtngan88e tao them menu backtrack08:47
mtngan88lam theo chi dan tren web08:47
mtngan88vao do sua08:47
mtngan88bay gio tim lai de sua lai ma ko biet lam sao08:48
_Tux_backtrack08:49
mtngan88lam sao de khoi phuc loai mat dinh do dc ah08:49
mtngan88da08:49
* _Tux_ bò vào xó08:49
mtngan88backtrack08:49
* _Tux_ rút dây mạng08:49
mtngan88de lam j vay08:50
mtngan88sao lai dut day mang08:50
* lmq2401 không biết backtrack là gì08:50
mtngan88backtrack lam di live cd cho cuu ho08:51
mtngan88hoi nay e lam theo de tich hop tools cua backtrack vao ubuntu08:51
mtngan88nen bay gio moi thanh gia the nay08:52
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor298alo co ai ko nhi?09:52
vubuntor298cho em hoi cai lenh de thay doi time cua he thong la gig vay a09:52
vubuntor298hello09:53
lmq2401sao phải dùng lệnh10:00
lmq2401thích dùng lệnh hả10:00
lmq2401https://help.ubuntu.com/community/UbuntuTime10:01
bksupybotTitle: UbuntuTime - Community Ubuntu Documentation (at help.ubuntu.com)10:01
=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor147Bạn cho mình hỏi cấu hình máy tính tối thiểu để cài đạt ubuntu 11.0410:49
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== vubuntor688 is now known as dangkhoa12
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor776hi13:41
vubuntor776co ban nao fix duoc loi aptd khi cai soft moi ko :)13:42
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor263aloooooo, ai biet ve cach cai dat cramfs chi em voi16:14
vubuntor263em dung cau lenh tren root : apt-get install mkcramfs ma no k chay16:15
vubuntor263em co the tim thay goi mkcramfs o dau vay moi nguoi ?16:16
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor263em dung cau lenh tren root : apt-get install mkcramfs ma no k chay16:20
vubuntor263em co the tim thay goi mkcramfs o dau vay moi nguoi ?16:20
nobawk!find mkcramfs16:28
nobawkvubuntor263: cài busybox?16:28
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
nobawk.g mkcramfs ubuntu16:28
bkphennynobawk: http://manpages.ubuntu.com/manpages/natty/man8/mkcramfs.8.html16:28
bksupybotTitle: Ubuntu Manpage: mkcramfs - make a compressed ROM file system (at manpages.ubuntu.com)16:28
nobawkvubuntor263: cài cramfsprog16:29
=== vubuntor210 is now known as kid__
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor204mình mới cài ubuntu 11.04 vào máy acer asprire one (mới mày mò tập tành) sau khi hoàn tất các bước cài đặt thì máy báo falta error là cannot install bootloader. sau đó mình bấm ok máy báo finish install nhưng khi boot thì lại dừng lại ở dấu _. mình có boot lại bằng usb nhưng cũng không được chỉ dừng lại ở màn hình đen có mấy chữ cuối cùng là Peter 18:33
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== C4NoC is now known as C4NoC|away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!