/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/04/#ubuntu-vn.txt

=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
mtngan88pro giup e xem device wifi voi02:58
mtngan88e dung lenh ifconfig nhung ko thay device o dau02:59
vubuntor118em có con desktop, chip celeron 2.4, ram 512, hôm trước có cài thử ubuntu 9.04 thấy hơi chậm03:29
vubuntor118bác nào tư vấn giúp em với cấu hình đó thì cài cái gì là ổn nhất được ko ạ :)03:29
vubuntor118thankss03:29
=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|bash
=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|bash
=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|bash
=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|bash
=== Tux|Away is now known as _Tux_
cuongmcHi all04:33
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
cuongmcminh newbie o day, hien dang gap vuong mac voi viec connect vao usb3g cuar viettel (dung Ubuntu 10.10)04:34
cuongmcco ban nao giup duoc ko nhi, tks all04:34
CoconutCrab-> forum? :]04:35
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|bash
=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor029Cho mình hỏi chút09:07
vubuntor029Mình sài ubu 11.04 đang định up kernel lên 2.6.3909:07
vubuntor029thì gặp cái lỗi này Unable to locate package linux-headers-2.6.39-009:08
vubuntor029ai bít chỉ mình với09:08
C4NoCsudo apt-get update09:08
vubuntor029vẫn update như thường mà bạn09:08
vubuntor029ko nâng cấp đc kernel lên 2.6.3909:09
anyoneofusDebian cũng xài kernel 2.6.38 rồi09:16
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|bash
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
=== vubuntor373 is now known as kid__
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|bash
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!