/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/06/#ubuntu-cz.txt

WarLockerAhoj komunito, kouakl někdo na wiki po vydání 11.04 nejde jenom mě změnit sledování systému po stisknutí ctrl+alt+del dle wiki ? 14:17
ZOMBitch:o)20:47
_hubert_Dobré ráno. :)22:02
Chinese_soupbré22:03
FrostyXhoj22:28

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!