/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/06/#ubuntu-dk.txt

kristian-aalborger Ubuntu One godt?07:14
zonema?spørgsmål hvordan skal denne command pastes ind i bash? openssl req -new -x509 -nodes -days 1000 \          -key ca-key.pem -out ca-cert.pem  problemt er "\"!!!10:16
askhlzonema, for mig ser det ud til at der ikke skal være nogen '\'10:31
askhlog at de mange mellemrum kan undværes10:32
zonemaokay, jeg har set "\" brugt flere steder.. gud ved hvad den betyder.. prøver lige uden10:32
askhl'\' er en 'undvigesekvens'.  Den tillader at man skriver tegn med speciel betydning.  F.eks. er \n ofte et linjeskift.10:33
askhlmens \\ ofte giver tegnet '\'10:33
askhlSå det kan meget vel blive brugt rundt omkring10:34
zonemaokay, ja det kender jeg selvf fra kode.. vidste bare ikke at det betød det samme i bash..10:35
zonemaohh, When a '\' character is shown at the end             of a command line, this '\' character             must be removed and the command lines entered all on a             single line.10:45
zonematak for hjælpen10:45
* kristian-aalborg er imponeret over Thunar... den kunne godt blive fast inventar15:14
dmcnjeg har overvejet at smide xfce på netbooken og se hvordan det fungerer15:27
kristian-aalborghej dmcn15:37
kristian-aalborgjeg har lige installeret Thunar... den kan jeg i hverfald sige god for15:37
kristian-aalborghvad med fluxbox? den ville være oplagt på en netbook IMO15:37
dmcnpt kører den gnome uden problemer, så det er ikke performance jeg savner :)15:38
dmcnbare... noget andet :)15:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!