/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/06/#ubuntu-il.txt

Guest38993שלום, מישהו ורצה לדבר על משהו מעניין?18:44
Guest38993איפה קונים אוזניה לסקייפ??18:48
Guest38993אלחוטית18:50

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!