/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/06/#ubuntu-vn.txt

=== vubuntor751 is now known as VHNgoc
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
vubuntor683có ai rãnh giúp mình cái touchpad03:24
vubuntor683nó không multi-touch được03:25
vubuntor683có ai giúp với03:43
anyoneofusvubuntor683: bạn dùng máy gì?03:55
vubuntor683asus bạn04:08
vubuntor683asus k43sj04:08
anyoneofus.g asus j43sj ubuntu multitouch04:17
bkphennyanyoneofus: No results found for 'asus j43sj ubuntu multitouch'.04:17
anyoneofus.g asus j43sj ubuntu multi-touch04:17
bkphennyanyoneofus: No results found for 'asus j43sj ubuntu multi-touch'.04:17
anyoneofushình như ko có laptop loại đấy04:18
anyoneofuslol04:18
vubuntor683k43 kìa bạn04:19
vubuntor683không phải j4304:19
vubuntor683.g asus k43sj ubuntu multitouch04:20
bkphennyvubuntor683: http://www.sakiai.com/acc/acme.php?classid=10000300504:20
anyoneofuscó vẻ ca này khó04:22
anyoneofus:304:22
vubuntor683:(04:25
C4NoCvụ gì?04:28
vubuntor683C4NoC:  cái touchpad của mình04:29
C4NoC04:29
C4NoCtouchpad gì04:29
vubuntor683U 11.04 nó không nhận được04:29
C4NoCbên win nó là gì04:30
C4NoCsynaptic hay alp?04:30
vubuntor683elan thì phải04:30
C4NoCD:04:30
C4NoCcái gì ngộ thế04:30
vubuntor683hình như là synaptic ấy04:30
vubuntor683mình không biết xem ở đâu04:30
C4NoClspci04:31
vubuntor68300:00.0 Host bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller (rev 09) 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family PCI Express Root Port (rev 09) 00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 6 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04) 00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 6 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 05) 00:1b.0 Aud04:34
vubuntor683có thấy nó ghi synaptic hay alp đâu04:35
C4NoCđể coi nó nằm ở đâu04:39
C4NoCmà giờ hok có laptop D:04:39
vubuntor683~~04:39
C4NoCvubuntor683: hỏi CoconutCrab , nobawk ấy04:41
vubuntor683:D04:43
nobawk:304:50
vubuntor683nobawk: tìm giúp mình đi bạn04:52
vubuntor683thanks trước nha04:53
vubuntor683:D04:53
nobawktìm cái chi?05:01
vubuntor683@@05:03
vubuntor683U 11.04 không nhận cái touchpad của mình05:04
vubuntor683nó vẫn xài được, nhưng không scrolling hay tapping được05:04
vubuntor683I: Bus=0011 Vendor=0002 Product=0001 Version=0063 N: Name="PS/2 Logitech Wheel Mouse" P: Phys=isa0060/serio4/input0 S: Sysfs=/devices/platform/i8042/serio4/input/input9 U: Uniq= H: Handlers=mouse1 event9  B: PROP=0 B: EV=7 B: KEY=70000 0 0 0 0 B: REL=10305:07
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor484tôi đã cài ngói ngôn ngữ tiếng việt rồi nhưng khi chọn thì ko dc vi nó bị mờ07:43
vubuntor484có ai giúp tôi vu nay với07:43
lmq2401click và kéo cái ngôn ngữ muốn dùng lên đầu tiên07:44
vubuntor484oh!07:47
vubuntor484oh! hóa ra là vậy07:48
vubuntor484thanks! ban nhé07:48
vubuntor484bạn ơi thế muốn có giao diện tiếng việt cua mozilla thì lam thế nao?07:49
lmq2401cài gói tiếng Việt cho Mozzila07:50
vubuntor484tôi muốn cài oracle 11g client lên ubuntu 11.4 nữa07:51
vubuntor484bạn giúp tôi với07:51
lmq2401vubuntor484: hoặc là dùng Mozilla Firefox phiên bản tiếng Việt07:53
lmq2401vubuntor484: tìm xem nó có bản cho Linux không07:59
lmq2401http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/index.html07:59
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor484tôi đã cài đặt nhưng vấn đề là ko biết test như thế nào tới database cua server nữa08:06
C4NoCvubuntor484: ta.i sao phai oracle?08:07
vubuntor484vi tôi đang cần cài phần mềm Ipoeple tre ubuntu08:08
C4NoCIpeople?08:09
vubuntor484phần mềm quản lý nhân sự08:09
C4NoCvubuntor484: the^' da~ ca`i xong va` start server len chu+a?08:09
vubuntor484tôi chi cài oracle client trên ubuntu thôi. dùng để kết nối tới database của server08:11
vubuntor484server đã chạy ngon lành và đã test thử oracle trên win chay ok08:12
C4NoCva.y chi? la` client tho^i?08:12
vubuntor484đúng!08:14
C4NoCthe^' da~ ca`i chu+a?08:15
C4NoChttp://www.gena01.com/forum/gena01-blog/oracle-instant-client-11g-on-ubuntu/08:15
bksupybotTitle: Oracle Instant Client 11g on Ubuntu (at www.gena01.com)08:15
vubuntor484tôi đã cài xong rồi08:16
vubuntor484nhưng khoogn thấy giao diện quản lý oracle net manage08:16
vubuntor484giống như trong ưin08:16
C4NoCvubuntor484: xem huong dan cua no'08:16
C4NoCvubuntor484: ko thi` search ca'i package do'08:18
C4NoCxem no' co' nhung bin na`o cha.y duoc08:18
vubuntor484tôi đã cài các bước này thành công08:18
vubuntor484có 3 file trong thu mục bin là adrci,genezi, và sqlplus08:21
vubuntor484nhưng chạy thì ko thấy j08:21
C4NoCvubuntor484: cha.y trong terminal08:22
C4NoCxem no' ba'o sao08:22
vubuntor484tôi chưa biết cách chạy trên terminal08:26
vubuntor484bạn chỉ tôi với08:26
lmq2401mở Terminal gõ tên chương trình cần chạy vào08:27
vubuntor484ko chay dc ban a08:30
vubuntor484root@ubuntu:/usr/lib/oracle/11.2/client/bin# start sqlplus08:30
vubuntor484start: Unknown job: sqlplus08:30
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
C4NoC:308:34
C4NoCtthe^' sao no' cha.y08:34
C4NoCvubuntor484: cd /usr/lib/oracle/11.2/client/bin08:35
C4NoCvubuntor484: ./sqlplus08:35
vubuntor484./sqlplus: error while loading shared libraries: libsqlplus.so: cannot open shared object file: No such file or directory08:36
vubuntor484tôi có tìm 1 bài viết nói về vấn đề này và làm theo08:45
vubuntor484http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=58&t=1061308:45
bksupybotTitle: Cài đặt Oracle 10g, 11g client trên Ubuntu 10 - Xem chủ đề | Diễn đàn Ubuntu Việt Nam (at forum.ubuntu-vn.org)08:45
vubuntor484tôi làm dc hết bước 608:45
vubuntor484bắt đầu bước 7 là ko hiểu08:46
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor484ai giup toi voi???08:53
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
C4NoCvubuntor484: sao ko hieu?08:55
C4NoCvubuntor484: la`m gi` ma` pha?i ca`i ma^'y ca'i na`y, la.i co`n xa`i ubuntu nua08:56
C4NoCsao ko du`ng Win cho le.08:56
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor487tìm từ sáng tới giờ không ra09:17
vubuntor487không biết có ai tìm ra cái touchpad cho mình chưa nhỉ09:17
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|bash
vubuntor337Tôi k thể kết nối internet bằng thiết bị thu wifi TP-Link WN321, ai biết cách xin giúp đỡ10:48
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor767tai sao doc bao tren yahoo duoc23:59

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!