/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/09/#kubuntu-se.txt

x_linkPhilip5: Tja!18:52
x_linkTänkte kolla en sak med dig förrigår men du var inte inne.18:52
x_linkHTC EVO 4G....vad hände egentligen med denna luren, varför kom den inte ut i Sverige?18:52
x_linkFlygisoft: Där?23:11
x_linkFlygisoft: Om jag jailbreakar min iPhone, kan jag återställa själva jailbreaket senare?23:18
x_linkSamt, blir luren verkligen segare av ett jailbreak?23:18

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!