/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/09/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

leoquantah openteacher devs summit!12:35
leoquant\o/12:36
commandolineja, we zijn nu compleet :)12:36
leoquantnaise ツ12:37
leoquantmrgee er ook?12:37
leoquant(van het forum)12:37
commandolinenee, die is er niet.12:37
commandolinewas hij dat van plan dan?12:37
leoquanthttp://forum.ubuntu-nl.org/etalage/openteacher-overhoorprogramma-voor-linux/msg746532/#new12:38
leoquantniet erg duidelijk12:38
commandolinevolgens mij gaat het erover dat het team van Go for Africa binnenkort ermee aan de slag gaat?12:39
leoquantja dat denk ik12:42
CasWDanke14:22
hanniecommandoline, ik heb nu Tornado 2.015:53
hannieInstalled /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/tornado-2.0-py2.7.egg15:53
hannieProcessing dependencies for tornado15:53
commandolinehannie: ok15:54
hannieDank voor de tip, nu kan ik verder15:54
RawChidcommandoline, hoe is de OpenTeacher DS ?17:09
commandolinewas leuk17:10
commandolineveel gedaan ook17:10
RawChidCool, hebben jullie zitten coden?17:10
commandolinenee, vooral brainstormen17:10
RawChidNice17:10
RawChidGaat veel makkelijker IRL he17:10
commandolinehoewel, er is wel een bug gefixt geloof ik :P17:10
commandolineja, veel makkelijker17:10
RawChidMooi17:11
RawChidNog controversiele nieuwe idee-en? :P17:11
commandolinenou, eerst maar 's uitwerken wat we al hadden :P17:12
commandolinewe denken aan een rolling release trouwens17:12
commandolinecontroversieel genoeg :P?17:12
* commandoline is nu alle blueprints besproken blueprints op lp.net aan het updaten :)17:13
RawChidHehe17:13
RawChidKlinkt goed17:14
commandolineje moet dit soort dingen echt vastleggen, anders begint de discussie volgende week weer opnieuw :P17:14
RawChidJa precies :)17:15
commandolineOT 2.1 is nu ook uit, alleen de windows installer bleek nog een bug te hebben :P17:16
commandolineDus momenteel is 'ie exclusief voor Ubuntu :P17:16
Idroyhallo19:33

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!