/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/09/#ubuntu-nl.txt

FlipStonEzou dat volledig  volgens freeware willen doen... ispconfig en zo...00:00
FlipStonEfreeware is het slechte woord... open source :-)00:00
hanswbullshit, veel hosters werken met opensource, het licentie model van closed source is te duur voor ze00:00
FlipStonEja, maar wat noem je dan bv veel voorkomende panelen als DirectAdmin enzovoort00:01
hanswinstalleer ms sql op een virtuele machine die over drie machines met acht cores kan verhuizen en kijk wat je kwijt bent, 24 processor licentie dus :-)00:01
hanswvoor oracle is dat 18 keer 16K, als je kunt praten krijg je korting00:02
FlipStonE:-)00:02
FlipStonEik heb het dan nog eerder op voorgenoemde panelen... die zijn ook duur he00:03
hanswach, wat is duur, als je genoeg geld maakt ermee is het goedkoop00:03
FlipStonEde servers draaien idd meestal open-source... (centos, redhat), maar DirectAdmin en zo?  Daarom zeg ik ispconfig, zo is het volledig opensource00:04
FlipStonEhansw, genoeg geld maken, ok, maar zo kan je nog meer geld maken :-)00:04
hanswvoor redhat, als je het veilig wil draaien, betaal je ook geld, anders krijg je geen updates00:04
FlipStonEken eigenlijk niets van redhat, dus mea culpa :-)00:05
hanswen dan krijg je als developer de vraag om even een bind backend te schrijven in perl, dus dan gebruik je modules, die red hat niet heeft00:05
* FlipStonE ziet op het eerste zicht in debian ubuntu :-)00:06
hanswdus moet je cspan gebruiken00:06
hanswen kun je red hat niet meer fatsoenlijk updaten00:06
FlipStonEhooola, nog niet te moeilijk maken :-)00:06
FlipStonEmaar begrijp waar je naar toe wil... wat vind jij dan eigelijk het beste server systeem? debian?00:06
hanswvoor servers gebruik ik debian ja00:07
hanswniet 100 procent gelukkig mee maar it does the job00:07
FlipStonEen als opstelling, sql server samen met http server of 2 vershillende?00:09
hanswkan over 3 jaar zomaar anders zijn00:09
FlipStonE+c00:09
hanswsql server? welke, postgres, oracle, mysql, sybase, ....?00:09
FlipStonEmysql00:09
hanswdat ligt eraan wat je gaat doen, hoeveel lees je, hoeveel schrijf je00:10
hansw...00:10
FlipStonEhet is dus niet te zeggen van 'dit is het beste' of 'dat is het beste'...00:10
hanswen neem daar in mee, wat is je maximale backup tijd, heb je een mirror nodig ....00:10
hanswik neem aan dat je backups maakt, minimaal 1 keer per dag00:11
FlipStonEhmz... maar pratend over een klein hosting bedrijf... laat ons zeggen met een maximum van 100 sites...00:11
FlipStonEhansw, sure :-)00:11
hanswFlipStonE, wat is de database omvang? 100 Gb?00:11
FlipStonEoei, is veel he :-)00:12
hansw50?00:12
FlipStonEstel zoiets... neem zelfs 30.. kleinere sites... geen grote webshops en zo00:12
hanswen wil je binlogs backuppen? weet je hoe je ze moet restoren? heb je een restore plan? heb je een test restore plan?00:13
FlipStonEoei oei oei... wij gaan nog veel praten met elkaar :-)00:13
hanswik denk dat jij vooral nog heel veel gaat lezen00:13
hanswje mag me altijd inhuren, kost meestal 120 euro per uur :-)00:14
FlipStonEben ik al wat aan het doen ja, maar blijkbaar nog veeeel meer dan gedacht...00:14
FlipStonE:-)00:14
FlipStonEben al bezig geweest met perfect server setup van howtoforge... lees ik toch dat daar veel gaatjes in zitten, noem het gouda :-)00:14
hanswga uit van hele vreemde calamiteiten, ook juridisch gezien00:15
FlipStonEondervind ik nu al :-)00:15
hanswdat is vaak nog moeilijker dan het technische gedeelte00:15
FlipStonEen dat is nog zonder veel technisch gedoe...00:15
FlipStonEmaar groot wil ik niet worden... het moet een bijberoep blijven... en mijn doel is ergens een server te hebben voor zo'n 100 sites maximum...00:16
hanswdenk aan overmacht enzo, maar dek jezelf vooral goed in en neem de verantwoording00:16
FlipStonEen dat moet toch te doen zijn voor een arme ziel als ik00:16
FlipStonEmet webhosting moet je je zowiezo al indekken tegen overmacht...00:17
hanswen wat ga je er voor vragen? in oost europa kun je een dedicated server huren voor 60 dollar per jaar00:17
hanswen ik heb nu klanten die 240 per maand betalen terwijl ze die prijzen kennen :-)00:17
FlipStonEdat is het net... zijn die dan secure genoeg?  Uptime? Wat is de aansluiting op het net?00:18
hanswuptime bestaat niet, geplande downtime wel00:18
FlipStonEbtw, heb je zo'n geen link? kan ik al wat spelen voor die 60 dollar :p00:18
hanswga maar zoeken, mensen die dat willen zijn het niet waard00:18
FlipStonEis dat he...00:19
FlipStonEmaar ik begrijp soms de prijsverschillen niet goed... 60 dollars voor een jaar... is toch kompleet van de pot gerukt?00:20
hanswje krijgt er ook niet veel voor, als je na een jaar wil upgraden en je backup size zit over de 500 mb heen heb je pech00:21
FlipStonEhet moet ergens zitten he00:21
FlipStonEverhuur jijzelf dan ook dedicated servers mss?00:21
hanswik ben twee jaar geleden gestopt om het te supporten voor een directie lid, hij mag dat nu zelf doen maar weet ons nu wel te verkopen00:21
hanswFlipStonE, ja, maar voor mijn baas00:22
hanswen wij zijn niet de goedkoopste00:22
FlipStonEen welk bedrijf is dat dan? link?00:22
FlipStonEhansw, totaal pakket telt, support, enz...00:22
hanswpiramide.nl, naar buiten toe veel windows, we doen echter ook veel unix, linux, bsd als het nodig is00:23
hanswje kunt 24/7 krijgen, kost wel veel geld00:23
hanswmaar dat was weer genoeg reklame00:23
FlipStonEhehe, is eigenlijk een IT bedrijf voor van alles en nog iets...00:24
hanswnee00:24
hanswer zijn dingen die we weigeren00:24
FlipStonEkan ik dan beter geen 'lege' vps afhuren en daar op het gemak beginnen testen met zo'n installatie?00:25
hanswdat ligt eraan wat je wil, mensen die goed weten wat ze doen kunnen dat, anderen raden we meestal aan met een plan te komen van wat ze willen00:25
hanswbij ons is het ook 1 crack probleem, server offline00:26
hanswdus als jij niet weet hoe php of wat dan ook werkt heb je snel een probleem00:26
FlipStonEphp installen bedoel je dan?00:27
FlipStonEen cofigureren?00:27
FlipStonEof codig?00:27
FlipStonEcoding dus... het wordt al wat laat :p00:27
hanswnee, een gacrackte site, waar men spam, porno enzo host00:27
hanswzonder het te weten00:27
FlipStonEah dat :-)00:27
FlipStonEik probeer dat bij mij ook zo min mogelijk te hebben, heb het trouwens op mijn server nog niet voorgehad... is wel leuk zo ;-)00:28
hanswhoe lang host je al? en ja, als je dat eens wil controleren mag je me wel vragen, kost wel wat00:29
hanswmaar dat is erg offtopic hier00:29
FlipStonEidd, maar we zijn nu toch bezig...  ik ben begonnen in Januari 2009...00:30
hanswach, secure hosten is vooral gevoel, en alert zijn00:31
FlipStonEen vooral, altijd bezig zijn :-)00:31
hanswtenzij je erg brakke code host, dan ga je altijd brak00:31
hanswnee, niet altijd bezig zijn00:32
FlipStonEtoch hoor... moet mijn eigen site ook onderhouden he :-)00:32
hanswvooral nadenken over hoe je iets gaat bouwen00:32
FlipStonEvoor projecten ja... maar voor eigen site moet er vernieuwing in... moet er verandering in... enzovoort00:32
FlipStonEniet zozeer layout, wel technologie00:33
hanswals dat onveilig is zijn je klanten het ook00:33
FlipStonEook dat ja...00:33
FlipStonEmaar nogmaals... ik draai echt kleinschalig... ik zie het meer als een hobby waar ik iets bij verdien dan eigenlijk echt werken... maar ik verleg mijn grenzen, daarmee dat ik eens zo een serverken zelf wil opzetten :-)00:34
hanswhuur gewoon mensen in die het kunnen, dat meen ik, hoeft niet mijn baas te zijn, er zijn genoeg anderen00:35
FlipStonEmisschien wel om dan in productie te gaan, maar voor mezelf, niet voor de zaak dan, wil ik er wel eens mee spelen en zien hoe ver ik kom...00:36
FlipStonEmomenteel zelfs geen nood aan dedicated... vps kan het nog meester :-)00:36
hanswsucces, en begrijp vooral wat je moet testen :-)00:37
FlipStonEde veiligheid? :-)00:37
hanswwelke 101 onderdelen daarvan?00:37
FlipStonE;-)00:37
FlipStonEik ga er een nachtje over slapen... bedankt voor het leuke gesprek :-)00:37
hanswFlipStonE, als je wakker wordt, ga eens owasp.org lezen00:38
hanswen dan ook vooral rustig00:38
FlipStonEok, doe ik zeker... slaap goed00:38
hanswjij ook00:39
glenn_hi07:57
CasWHé glenn_07:58
glenn_hi CasW07:59
glenn_Casw wat gebruik je van besturingsysteem07:59
CasWHoe bedoel je? Ik gebruik gewoon Ubuntu 11.04 (helaas wel 32-bit, niet goed genoeg opgelet bij het installeren)08:00
glenn_hoe bedoel je08:01
CasWIk heb wel een 64-bit-capabele pc, maar heb er een 32-bits OS opgezet08:02
CasW(Die oa. max. 4 GiB aan geheugen kan aanspreken)08:02
glenn_en hoe veel zit er in08:02
CasW4 GiB08:02
CasW(Dus ik zit nog goed, al zijn er ook andere dingen bij 64-bit die 32-bit niet heeft (maar daar merk ik tot nu toe weinig van))08:03
glenn_dan toch geen probleem08:03
glenn_ik een week zitten klooien met tb5.0 en ligthning08:04
glenn_hi08:06
glenn_hi trijntje08:07
trijntjehoi glenn_08:08
glenn_wat voor besturing gebruik jijtr08:08
glenn_jij trijntje08:08
trijntjede laatste ubuntu, met unity08:09
glenn_ok08:09
glenn_en niks van windows08:09
trijntjenee, heel soms voor bepaalde spellen08:09
glenn_ok08:10
trijntjeen jij glenn_ ?08:11
Terminatorik vind Unity er zo kinderlijk uitzien..08:11
Terminatoren ik wil mijn eigen iconen op die balk zetten :P08:11
Terminatorteveel netbook-achtig vind ik het persoonlijk08:12
Terminatorvandaar 10.04 hier :)08:12
trijntjeja, unity mist opties, hopelijk komen die nog08:12
CasWIk heb hier 11.04 met "gewoon" Gnome 208:12
CasW(Best buggy :P)08:12
Terminatorah..08:13
Terminatorkijk, dat was ik nog aan het overwegen08:13
Terminatorwant wilde geen gnome308:13
Terminatormaar dat is dus af te raden CasW ?08:13
CasWNeenee, de bugs die ik heb zijn allemaal echt niet erg08:13
Terminatorhaha08:13
Terminatorik wil helemaal geen bugs..08:13
CasWSoms verschijnen er ineens "gaten" in je scherm, waardoor je de achtergrond kan zien08:13
Terminatorzoals ik gewend ben in 10.04 nu..08:13
CasWDat is de meest voorkomende bug08:13
CasWEn filmpjes blijven boven alle andere vensters zweven08:14
trijntjelol, heb je per ongeluk blast geinstalleerd?08:14
Terminatorgoed08:14
CasW(wat ook niet de bedoeling kan zijn)08:14
glenn_zeg mag ik iets vragen zit nog neit zolang op ubutu 10.10 en heb een raar probleem08:14
Terminatorik blijf bij 10.04 :P08:14
CasWNou, vraag maar, daarvoor ben je hier08:14
glenn_hoe zou het komen dat na een bepaalde tijd mijn scherm zonder reden plots zwart wordt het is geloof ik na-+1uur08:15
trijntjeglenn_, na 1 uur niets doen?08:15
glenn_nee als ik werk08:16
trijntjeok, en wat gebeurt er verder?08:16
glenn_niks08:16
glenn_pc blijft aan scherm zwart kan niks meer doen08:16
leoquanthet wordt u zwart voor de ogen?08:17
glenn_dan restet drukken08:17
leoquantof wordt het fenomeen door meerdere mensen bevestigd?08:17
glenn_weet ik het08:17
trijntjeglenn_, klinkt een beetje als een kernel panic08:18
glenn_?08:18
trijntjeals het nog een keer gebeurt kan je kijken of de pc nog reageert door ctrl + alt + f1 te drukken, dan ga je naar een tekst-omgeving08:18
trijntjemet ctrl + alt + f7 ga je weer terug naar de grafische desktop08:18
glenn_en nog neit gedaan08:19
glenn_en wat als dit lukt08:19
trijntjeglenn_, kernel panic is dat de hele pc vastloopt, als ctrl+alt+f1 nog werkt weten we dat het alleen maar de grafische omgeving is08:19
glenn_en wat dan doen08:19
trijntjeglenn_, probeer het nu maar, ctrl+alt+f7 om hier terug te komen08:19
glenn_gedaan08:20
trijntjedat weet ik niet precies, maar als je nog controle over de pc hebt (alleen tekst) kan je op zoek naar fouten08:20
glenn_hoe dat08:21
trijntjeglenn_, heb je de laatste stuurprogramma's geïnstalleerd?08:22
trijntjesysteem -> beheer -> stuurprogramma's08:22
glenn_ik zie geen stuurprogramma's08:22
trijntjeok, dan zijn die niet nodig08:24
trijntjegebeurt het vaker als je veel programma's open hebt staan, of als de computer hard bezig is?08:24
glenn_ben even systeem->beheer->systeemtest aan het doen08:24
glenn_ja staat soms wat open08:25
glenn_ff met meerder tabs08:25
glenn_terminal08:25
glenn_en dan nog wat08:25
glenn_wan't heb gans de week zitten klooien met tb5 en ligthning08:25
trijntjehet zou kunnen dat een deel van het RAM beschadigd is08:27
leoquantglenn_, waarom bekijk je de logs niet?08:28
glenn_waar zie ik die08:28
leoquantligt eraan welk systeem je draait08:28
glenn_10.1008:29
glenn_ubuntu08:29
leoquantsysteeminstellingen staat in mijn unity dash08:29
leoquantsystem: systemlogs08:29
glenn_ik heb iets van systeemlogboeken08:30
leoquantXorg logs08:30
leoquanthet moment van een crash zou zichtbaar moeten zijn in X logs08:31
leoquantof dmesg08:31
leoquantdat zou je kunnen posten in paste.bin08:32
leoquanthttp://paste.ubuntu.com/08:33
leoquantik wil ze met plezier doorvlooien08:33
leoquantheb je overigens wel bij energiebeheer alles eens op inactief gezet?08:34
glenn_alles staat op nooit08:35
leoquantprima08:35
glenn_kan ik die log files leeg maken08:42
trijntjeglenn_, nee, dat is niet nodig08:45
glenn_ok08:45
glenn_zal het eens posten als het terug zwart wordt08:50
jemarkglenn_, download deze cfg2html tool http://www.cfg2html.com/ en post het html bestand op http://paste.ubuntu.com/08:54
glenn_wat is cfg2html08:54
jemarkglenn_, dat staat op de pagina08:57
glenn_wat is eht08:57
jemarkSommigen beschouwen het als het Zwitserse zakmes voor de Account Support Engineer, Customer Engineer, SYS admin etc. Oorspronkelijk ontwikkeld om een systeem bij te werken plan, werd ook vastgesteld nuttig om elementaire oplossen van problemen of performance-analyse uit te voeren. De productie van mooie HTML en ASCII documentatie is onderdeel van het nut ervan.08:58
* Skald_9_ groet08:58
jemarkglenn_, vertaald in google translate...08:58
glenn_ik zie niks speciaal in de log file08:58
glenn_nee geen zin in08:59
jemarkglenn_, waar geen zin in?08:59
glenn_heb al genoeg zitten klooien deze weken08:59
glenn_genoeg funstraties gehad08:59
jemarkglenn_, deze tool verzameld logs in maakt er een html pagina van, dat is alles09:00
glenn_geen zin in09:00
glenn_doe het wel als hij weer eens vast loopt09:00
glenn_eens kijken of alt+ctrl+f1 werkt09:00
glenn_en zo09:01
jemarkdaar heb je niks aan09:01
trijntjeglenn_, als dat nog werkt kan je waarschijnlijk de desktop herstarten door in te loggen (je zult geen sterretjes zien bij het wachtwoord) en dan het  volgende commando te geven09:01
trijntjestartx09:01
jemarkmet clrl alt F1 kom je gewoon in je console... dat is alles09:01
glenn_weet09:02
glenn_het09:02
glenn_maar dan zien of ik met f7 terug kan09:02
glenn_of startx kan doen09:02
jemarktrijntje, hij zegt dat z'n systeem volledig zwart wordt maar hij geeft te weinig info en wil geen info geven over bijvoorbeeld video drivers, etc.09:03
trijntjeglenn_, anders kan je netjes opnieuw opstarten met09:03
trijntjesudo shtudown -r now09:03
trijntjedas wat beter dan reset knop09:03
glenn_weet ik ook09:03
glenn_maar nog neit aan gedacht09:03
jemarkglenn_, tuurlijk kan je terug met ctrl alt F7 aangezien dat in Ubuntu de grafische modus is.09:03
glenn_maar die wordt plots zwart09:04
trijntjejemark, ik  ken die tool ook niet, en die website ziet er niet heel betrouwbaar uit09:04
trijntjeik vind het niet heel gek dat glenn dat niet zomaar installeert09:04
jemarkhet is de website van HP, trijntje09:04
jemarktrijntje, aangezien ik bij HP bij het troubleshooten deze tool aan de klanten gaf.09:05
glenn_sorry09:07
glenn_jemark, gebriuk je xp nog09:07
glenn_of andere windows09:07
jemarkglenn_, nee, ik gebuik alleen Slackware en m'n vrouw Ubuntu 10.1009:08
glenn_ok09:08
glenn_ik ook 10.1009:08
glenn_en xp09:09
glenn_ben het een beetje zat nu09:09
jemarkwelke pc/laptop heb je? (al deze info was in de log te zien als je deze uit zou voeren) het is een kwestie van een minuutje.09:09
glenn_waarom moet je da weten09:09
jemarkwaarom denk je? om je te helpen natuurlijk09:10
glenn_zeg nu geen zin in09:10
glenn_gisteren eindelijk mij probleem kunnen op lossen09:11
jemarkheb je zin in te vertellen wat voor pc je hebt?09:11
glenn_na een week09:11
glenn_desktop09:11
jemarkwil je me van afstand je pc laten zien en/of ik de controle overneem. ik kan dat doen met webex.09:12
glenn_nee09:12
glenn_iemand vreemd komt klooien09:13
glenn_zei het als het nog gebeurt post ik de log file09:13
jemarkik zal niet komen klooien09:13
jemarkwelke log file?09:14
glenn_die van xlog09:14
glenn_nee is nee09:14
jemarktype maar het volgende in de console dmesg > log.txt en post die09:15
glenn_waarom09:15
glenn_jemark, http://paste.ubuntu.com/640712/09:19
glenn_jemark,09:20
glenn_jemark,09:26
glenn_trijntje,09:26
trijntjeja?09:27
glenn_moest de post doen en nu is die weg verdomme09:28
trijntjeglenn_, we zijn hier allemaal vrijwilligers en helpen mensen in onze vrije tijd09:29
glenn_weet hget09:29
glenn_maar als je geen tijd hevbt vraag je eht neit09:29
trijntjeals jij dan 'geen zin hebt' om mee te werken is de lol er snel vanaf09:29
glenn_al genoeg van kastje naar de muur gezonden deze week09:30
trijntjetja, niet door ons of wel?09:30
leoquantBIOS may corrupt low RAM09:30
leoquantik denk dat je RAM volloopt, en de geest geeft09:31
glenn_nee09:31
glenn_wie ik09:31
glenn_bij mij09:31
glenn_tegen wie heb je het leoquant09:32
leoquantik las een log09:32
leoquantik neem aan dat die van u was?09:32
glenn_hoe komt het dan dat hij de swap niet aan spreekt09:33
leoquantdoe eens top in de terminal09:33
leoquantpost results via paste.bin09:33
jemarkglenn_, ik was even naar de wc en zit nu je log door te lezen09:34
glenn_ok09:34
leoquantja ik zat even aan de koffie net09:34
glenn_top geeft 2 users09:35
leoquantik wil alles09:35
leoquantvia paste bin09:35
leoquanthttp://paste.ubuntu.com09:36
glenn_hoe doe je een top naar pastr09:37
glenn_Jemark09:38
glenn_jemark,09:39
jemarkglenn_, kun je deze commando ook uitvoeren? swudo lshw -C display > display.txt en posten, dan weet ik in iedergeval welke ATI kaart je bruikt09:42
jemarkglenn_, sudo lshw -C display > display.txt09:42
glenn_jemark, geeft niks09:43
jemarkglenn_, en deze aub? cat /var/log/syslog > syslog.txt09:45
CasWglenn_, dat geeft niets, omdat de output in display.txt staat09:46
CasW(toch? :P)09:46
glenn_staat ook nisk inµ09:47
glenn_jemark, uwe werkt niet09:47
glenn_jemark,09:49
jemarkglenn_, ja09:51
glenn_sorry dat het het moet zeggen maar vreemde gasten hier09:51
jemarkcat /var/log/syslog > syslog.txt werkt niet?09:51
glenn_waarom een cat doen van syslog naar syslog.txt09:52
jemarkglenn_, omdat je dan makkelijke de inhoud van syslog.txt kunt pasten in de pastebin09:52
glenn_van syslog ook09:52
jemarkhet maakt niet uit hoe je het doet zolang ik weet welke video kaart je gebruikt en dat ik een crashlog heb die in de syslog staat.09:54
glenn_jemark, http://paste.ubuntu.com/640729/09:54
jemarkglenn_, bedankt09:55
glenn_die leoquant is een rare vent09:55
FOADAhem.09:56
oCeanglenn_: echt, zou je je houding niet eens gaan veranderen?09:56
glenn_nee oCean09:56
oCeanglenn_: je krijgt zo alleen maar in meer kanalen problemen09:56
FOADglenn_ probeert vrienden te maken.09:56
oCeanglenn_: 't ene kanaal geeft je iets eerder een ban dan het andere, maar op 't eind is dat wel het resultaat09:57
glenn_kan er gewoon niet tegen dat ze je iets vragen en dan zomaar afbollen09:57
jemarkglenn_, mag ik ook nog je video kaart weten? ik heb namelijk verschillende hits met black screen en Ubuntu 10.10 en ATI gevonden maar het blijft zo wel een beetje een gok he? ;)09:58
glenn_hoe kan ik zien welke hij gebruikt09:58
glenn_met wwat voor commando zie ik de on tijd pc09:59
jemarkglenn_, http://www.watchingthenet.com/ubuntu-guide-for-windows-users-display-system-hardware-information.html10:01
jemarkglenn_, lshw -C display  zal normaal gesproken je info ook moeten laten zien las je lshw hebt geinstalleerd.10:02
FlipStonE<glenn_> kan er gewoon niet tegen dat ze je iets vragen en dan zomaar afbollen -> weet jij dan waarom hij weg is? Stroomuitval, dringend telefoontje,...10:04
FlipStonEdit even ter zijde :p10:04
jemarkglenn_, er is ook een hwinfo tool die je via synaptic of  sudo apt-get install hwinfo10:04
glenn_FlipStonE, komt veel te vaak voor10:04
jemarkFlipStonE, ik was even aan  het stoeien...10:04
glenn_was niet voor u jemark ati radeaon 960010:05
jemarkglenn_, momentje hoor, ik zoek even.10:07
glenn_jemark, ok10:07
glenn_hoe kan ik zien hoe lang de pc on is10:07
FlipStonEuptime?10:10
FlipStonEuptime in terminal10:10
glenn_juisty10:10
FlipStonEuname -a heeft u info over uw distro en kernel10:10
glenn_zeg maar waarom heb ik 2 users10:10
glenn_blijft nu al 2 uur werken zonder probleem10:11
jemarkglenn_, eentje voor je terminal en eentje voor je gui10:11
glenn_ok10:11
glenn_blijft werken zal te veel open gestaan hebben de laatste dagen10:11
glenn_en al iets gevonden jemark10:13
jemarkglenn_, "ati radeon 9600" "ubuntu 10.10" black screen10:16
jemarkglenn_, oeps10:16
glenn_waar dit gezien10:16
jemarkglenn_, http://tinyurl.com/6lxjtgm10:16
glenn_en dan10:17
glenn_maar werkt nu al 2 uur zonder probleem10:18
jemarkglenn_, :) mooi zo10:19
Oerwat is je probleem dan, glenn_ ?10:20
glenn_Oer, scherm werd plots zwart10:21
glenn_zal te veel open gestaan hebben10:21
Oerdan denk ik erder aan schermbeveiliging/energiebeheer dan 'teveel open gestaan'10:22
glenn_staat uit10:23
Oergebeuert dit vaak ?10:24
glenn_gebeurde vaker10:26
glenn_maar ja10:26
glenn_nu 2:35 uptime10:27
glenn_maar goed10:27
Oerzou het niet een ander proibleem kunnen zijn, stof in de fan van je gpu10:27
glenn_ben eindelijk van het belangrijkste probleem weg10:27
glenn_enkel scherm werd zwaert10:28
jemarkglenn_, http://www.shallowsky.com/linux/x-screen-blanking.html10:30
glenn_thnx jemark10:31
glenn_maar is minste van mijn zorgen belangrijkste heb ik kunnen oplossen10:32
jemarkglenn_, heb niet meegekregen wat was opgelost ;)10:32
glenn_tb 5.0 en lightning laten werken op gedeeld profiel xp lin10:33
jemarkglenn_, aha, dat is handig10:34
glenn_ja10:34
glenn_werkte vroeg ook10:35
glenn_maar met nieuwe lightning niet meer10:35
jemarkglenn_, anders kan ik je adviseren de desktop effecten uit te zetten als je ze niet gebruikt. het kan zijn dan de ATI driver niet goed met de Kernel Memory Setting om kan gaan. Eventueel kun je natuurlijk updaten naar de laatste ubuntu 11,04 of teruggeaan naar de meer stabiele versie LTS 10.04.10:37
glenn_nee10:37
glenn_waar zet je die uit10:37
jemarkglenn_, Systeem - Voorkeuren - Uiterlijk - Visuele effecten: geen10:40
glenn_thnx10:44
glenn_moet nog 1 probleem oplossen voor mij calender10:45
glenn_kalender10:45
Oerik ook, iets minder dagen per maand, dat komt beter uit met me gelden.10:48
jemarkglenn_, haha, je lightning plugin niet op werkweken zetten ;)10:48
glenn_?10:48
glenn_!tijd10:50
glenn_jammmer10:50
glenn_eten en later terug even kalender aan passen zoalsq op de site10:50
FOADEr is een programmaatje dat visueel weergeeft hoeveel data waar op je harddisk staat.  Zoals zo vaak ben ik vergeten hoe het heet.  Weet iemand hier het?11:37
trijntjebaobab11:40
FOADbaobab, een van mijn favoriete woorden (dankzijde de lexicografosche eigenschappen). Hoe kon ik het vergeten?11:41
OerHeksoude kennis, FOAD.11:42
FOADDank je trijntje.11:42
trijntjegraag gedaan ;)11:43
RawChidFirefox schiet de laatste tijd regelmatig naar een geheugengebruiik van 1.4 GB13:12
RawChidIemand een idee hoe ik kan kijken/onderzoeken waar dit aan zou kunnen liggen?13:12
JanChoeveel tijd heb je daarvoor?  ;)13:13
RawChidNou, ik wil er niet al te veel tijd aan besteden :P. Ik ga niet de source code bekijken bijv. :P13:13
JanCje kan proberen je extensions één voor één uit te schakelen, en kijken of het dan nog gebeurt13:13
RawChidHeb ik gedaan, dat scheelt al een hoop bij opstart.13:13
RawChidMaar het gebeurt meestal pas als ik FF langer dan een uur ofzo open heb.13:14
JanCdus je hebt het probleem nog steeds als je alle extensions uitschakelt?13:14
RawChidLastig testen,13:14
JanCRawChid: mja, ik vroeg hoeveel tijd je had  ;)13:14
RawChidIs er geen memory profiler ofzo :P13:14
JanCje zou ook kunnen kijken of je telkens dezelfde site open hebt als het gebeurt13:14
JanCer zijn geheugen-profilers ja13:15
RawChidMja, vaak heb ik dan een paar sites open gehad. Maar als ik alle tabs sluit, gaat het geheugen niet meer omlaag13:15
JanCmaar zonder in-depth kennis ga je daar vermoedelijk niet veel nuttigs mee kunnen doen (tenzij het echt een geheugenlek is)13:15
RawChidpaar = heel veel13:15
JanCRawChid: ja, dat is "by design"...13:15
RawChidHet liefst heb ik iets dat per add-on het geheugen toont, maar dat zal wel te mooi zijn13:16
JanCdat kan niet echt13:16
JanCall die addons hangen zo erg in elkaar en in Firefox dat veel zaken niet echt bij één daarvan hoort13:17
RawChidHet gebeurt ook niet altijd, ik kan nu wel ff alle add-ons uitschakelen. Maar als het geheugen niet omhoog gaat, kan dat 2 dingen betekenen: 1. die add-on is uit, dus mooi. 2. ik heb niet gedaan dat het geheugenlek veroorzaakt13:17
JanCRawChid: maar het fenomeen dat geheugen niet teruggeven wordt is geen geheugenlek13:18
RawChidIk disable adblock en firebug wel. Die zijn denk ik wel geheugenvretend13:18
RawChidNee, dat het omhoog schiet bedoel ik, of het echt een lek is weet ik idd niet13:19
JanCfirebug enkel als het aktief staat13:19
JanCen adblock zou erg moeten meevallen, denk ik13:19
RawChidWhat ever, ik disable de 2, en ga actief zitten interwebben13:19
RawChid:P13:19
RawChidFacebook, google plus, en nog wat van die lompe JS sites13:20
JanCen dat geheugengebruik kan inderdaad "normaal" zijn op zo'n sites...   :-/13:20
RawChidMisschien moet ik voor dat soort sites maar chrome gebruiken13:21
RawChidBlijft FF ten minste rustig13:21
JanCdat zou geen/weinig verschil mogen maken13:21
RawChidNee, maar dan hoef ik FF niet te herstarten13:22
RawChidIets met veel handige tabs open hebben13:22
RawChid5 keer opnieuw inloggen13:22
RawChidJanC, je zei dat er "by design" geen geheugen meer wordt vrijgemaakt in FF. uKun je daar meer over zeggen?13:24
RawChidKan ie niet "garbage collection" ofzoiets doen13:25
RawChidEven een boodschap doen, bbl13:29
JanCRawChid: er zijn verschillende niveau's van geheugenbeheer13:30
JanCer is het geheugenbeheer van het OS (linux, windows, ...) en geheugen dat Firefox aan het OS gevraagd heeft, geeft het nooit meer terug13:31
JanCintern markeert het wel welke stukken daarvan niet meer in gebruik zijn en dus hergebruikt kunnen worden13:32
JanCgeheugen vragen aan het OS is ook relatief traag vs. het interne geheugenbeheer13:32
JanC(vandaar dat er überhaupt ook intern geheugenbeheer is)13:34
JanCje kan zo ook fragmentatie van het geheugen krijgen13:35
JanComdat een nieuw stukje geheugen dat je nodig hebt niet altijd exact even groot is dan het vrije stuk dat je hergebruikt13:36
=== zz_RobinJ is now known as RobinJ
=== RobinJ is now known as zz_RobinJ
glenn_hi14:26
RawChidBedankt voor de uitleg JanC14:26
glenn_RawChid, over14:26
RawChidMaar "het probleem" is dus dat FF eigen/intern geheugenbeheer doet. En dat het zelf niet de-alloc ofzo doet14:27
JanCje kan niet altijd alle geheugen zomaar terug vrijgeven ook, om het nog wat ingewikkelder te maken  ;)14:28
JanCik bedoel, als per blok geheugen dat het aan het OS vroeg er nog één byte in gebruik is, kan het dat niet vrijgeven  ;)14:29
glenn_da is waar14:30
JanCen garbage collection kan geheugen verplaatsen (een soort defragmentaie als je wil), maar dat werkt enkel als alle code die het gebruikt daar rekening mee houdt (wat een probleem kan zijn als je libraries gebruikt die daar niet voor gemaakt zijn, etc.)14:31
RawChidToch zou ik denken dat je dat moet kunnen wanneer alle tabs gesloten zijn14:32
JanCer zijn dingen als history, cache, etc.14:32
JanCen je gaat er dan van uit dat het geheugen voor een tab afzonderlijk beheerd wordt  ;)14:32
JanCwanneer Firefox pagina's out of process gaat renderen (zoals chromium nu al doet) is dat overigens wel zo14:33
JanCof toch alleszins beter controleerbaar14:34
RawChidNouhja, ik bedoel, als ik alle tabs sluit he14:34
RawChidIn principe zou ik willen dat FF dan weer hetzelfde wordt als toen ik em net opstartte14:34
JanCRawChid: dat kan juist niet gezien caches & history & zo14:35
RawChidAha14:35
JanCvb. Ctrl+Shift+T = re-open last tab14:36
JanCdat moet ergens bijhouden wat de recente tabs waren natuurlijk14:36
RawChidIk ga eens wat inlezen14:36
JanCmaar het zou wel een hoop minder geheugen moeten kunnen gebruiken14:36
RawChidWat nou als je die feature uitzet bijv :P14:36
JanCmaar dat zal wel aanpassingen vragen aan Firefox & Gecko14:37
JanCRawChid: 100% hetzelfde als na het starten lijkt me praktisch bijna onmogelijk14:38
RawChidJa uiteraard14:39
JanCmaar als één of andere pagina 500 MiB nodig heeft zou je die 500 MiB toch grotendeels moeten kunnen vrijmaken mits daar over nagedacht is  ;)14:39
RawChidMaar nu is het een verschil van 70MB en 1400MB14:39
RawChidEen factor 2014:39
JanCbij een nieuwe pagina openen zou dat waarschijnlijk wel op +/- 1400 MB blijven14:40
JanCen bij 10 nieuwe openen misschien ook  ;)14:40
RawChidVan mij hoeft ie die cache niet te onthouden :P14:41
RawChidDan maar opnieuw laden dat ik wat langer wacht14:41
JanCdat is niet door de cache, maar gewoon omdat dat geheugen niet vrijgegeven wordt maar enkel intern als ongebruikt gemarkeerd  ;)14:44
JanCmaar ik geef je grotendeels gelijk wat dat cachen betreft; firefox doet dat momenteel te veel IMO  ;)14:44
JanCen ik zou ook graag een manier zien om pagina's op de achtergrond te "freezen" (flash, JS & andere bewegende zooi stilzetten zodat ze geen CPU gebruiken)14:46
glenn_hi16:02
RawChidJanC, ik was trouwens net een beetje aan het klooien met geheugen. Heb zelf 4 GB, en had een programmaatje gemaakt die 3GB ging alloceren. FF had eerst een paar 100 MB, en toen nog maar 7016:48
RawChidmn hele PC werd wel traag :PP16:48
JanCje hebt verschillende soorten geheugengebruik ook  ;)16:49
RawChidMaar nu dat programmaatje klaar is, is er uberhaupt erg weinig geheugen in gebruik16:49
RawChidMaar het OS zorgde er wel voor dat FF minder kreeg denk ik?16:50
RawChidOmdat een ander veel meer nodig had16:50
JanCwas dat "resident memory"?16:50
RawChidkweenie, het was een malloc() in c16:51
JanCik bedoel die cijfers?16:51
JanCvoor FF16:51
JanCzo ja, dan was die 30 MB waarschijnlijk naar je swap geschreven namelijk  ;)16:51
RawChidOh lol, mn swap is nu idd groter16:52
RawChidNu ff de "swap geleegd" en FF pakt weer die paar 100 MB16:52
RawChidDuidelijk16:52
JanCdat is dus een nadeel van (bijna) enkel Java aanleren op school  ;)16:53
RawChidIk heb ook Operating Systems geleerd :P16:54
JanCgoed, maar de praktische gevolgen bij programmeren leer je enkel door te programmeren natuurlijk  ☺16:55
JanCmisschien dat C daarom een goede taal om aan te leren is: doodsimpel om je daar mee in de voet te schieten qua geheugenbeheer  :P16:56
glenn_waar kan ik zien waarom de pc vast loopt16:56
glenn_JanC, zo sympel is c of c++ nu nie16:56
JanCglenn_: dat zei ik ook helemaal niet, integendeel16:57
RawChidHij bedoelt dat het GOED is om dat te leren16:57
RawChidDan snap je wat er allemaal gebeurt16:58
glenn_heb dit gevoelgd eens in avondschool16:58
RawChidDenk ik16:58
JanCin C moet je alle geheugenbeheer zelf doen, en het heeft ook nog eens een verwarrende syntax daarvoor, dus maak je gegarandeerd hopen fouten waar je van kan leren...  :P16:58
glenn_kan ik ergens een log file vinden16:59
RawChidJa16:59
glenn_waar het vastlopen staat16:59
RawChidIN /var/log/ staan vaak logs16:59
glenn_welke log16:59
glenn_dat weet ik ook16:59
RawChidOke16:59
glenn_maar welke log16:59
JanCallemaal?   :P17:00
RawChidWeet ik niet17:00
JanCglenn_: syslog is een goede gok17:00
glenn_nee17:00
JanCjawel17:00
glenn_dacht da ook17:01
glenn_maar die bewaard maar laatste17:01
JanC?17:01
glenn_en niet wat er voor 18:30 is gebeurt17:01
JanCzijn toch een hele reeks gearchiveerde syslog bestanden...17:01
RawChidDoe maar eens ls -l /var/log/syslog*17:02
glenn_zie het maar geen goede17:03
glenn_waarom loopt de pc na -+1 soms langer tegen een zwart scherm17:18
glenn_alt+ctrl+f1 werkt ook niet en kan niet terug hoor wel de muziek maar geen beeld17:18
JanCmogelijk een driver-probleem...17:20
glenn_kan maar janc17:20
glenn_vind ik ergens een log file17:20
glenn_waar de fout in staat17:20
glenn_syslog neit17:20
JanCdan niet17:22
JanCof misschien staat in een andere log iets nuttigs17:23
JanCof toch in  syslog, maar jij herkent het niet als nuttig17:23
JanCer zal niet staan "de oorzaak van de crash is: ..." hé17:23
glenn_maar syslog begint maar van 18:5417:24
glenn_ken genoeg van pc17:24
glenn_om te zien of het een chrash is17:24
glenn_en was rond 18:1517:24
JanCje oude syslog is weg?17:25
JanCis dat een live systeem of zo?17:25
glenn_nee17:27
glenn_maar is maar van 18:54 dat het er in staat17:27
BrunzerHoi, ik heb wat hulp nodig bij het verbinden van 2 computers via LAN, en het delen van de internetverbinding.17:39
BrunzerBen ik hiervoor in het juiste kanaal?17:39
glenn_onder ubuntu17:41
Brunzerja, 1 pc met ubuntu verbinden met 1 pc met vista17:41
glenn_hoe verbinden17:42
Brunzercrosslink via 2 netwerkkaarten17:42
glenn_waarom zo17:42
Brunzerik heb geen draadloze router17:42
glenn_ok17:43
glenn_beter aan kopen17:43
glenn_draadloos met hub in17:43
glenn_anders moet 1 pc altijd aan staan en stroom verbruik stukken hoger17:43
Brunzerde eerste pc heeft vista en 2 netwerkkaarten. De eerste kaart is verbonden met internet, de tweede kaart is via kabel verbonden met de andere pc17:44
Brunzerik kan vanaf vista de ubuntu pc pingen, maar niet andersom17:44
glenn_firewall vista17:44
glenn_raar17:44
BrunzerJa standaard windows firewall17:44
glenn_zal dat wel zijn17:45
Brunzerik heb de firewall net uitgeschakeld voor de netwerkkaarten, maar dat maakt geen verschil17:47
glenn_raar17:47
glenn_wel het juiste pip17:48
glenn_ip adres17:48
Brunzerik heb het eerst met automatische ip's geprobeerd17:48
Brunzeren nu heb ik de een 192,168.0.1 en de andere .2 genoemd17:48
Brunzer*192.168.0.117:48
Brunzerik heb nog geen gateway opgegeven, omdat ik eerst wilde kijken of die 2 pc's elkaar uberhaupt kunnen zien17:49
glenn_http://osdir.com/ml/network.ipv6.general/2005-11/msg00010.html17:49
glenn_kijk daar even17:49
Brunzerok17:49
Brunzerik heb ip4 geconfigureerd, geen ipv617:50
glenn_zeg is het een gewone kabel17:50
Brunzernee een crosslink17:50
Brunzermaar goed, beide kaarten zijn nieuw genoeg. Dat mag op zich niet uitmaken17:51
glenn_en al ander kaart gebropeerd17:51
Brunzernee, maar ik heb hetzelfde systeem vroeger met windows xp wel gewoon kunnen verbinden17:51
glenn_kan17:52
glenn_probeer eens17:52
Brunzerandere kaart heb ik nu niet voorhanden, die zou ik ergens moeten lenen17:52
glenn_als eens ifcofig gedaan interminal ubuntu17:52
Brunzernee, hoe doe ik dat?17:52
Brunzerubuntu is nieuw voor mij. Vandaag geinstalleerd17:53
glenn_wat versie gebruk je van ubuntu17:53
Brunzer11.0417:53
glenn_dat weet ik neit17:53
glenn_doe eens alt +f217:53
Brunzerok17:53
glenn_zeg 1 pc heeft 2 netwerkkaarten17:54
JanCBrunzer: dus je vraag is hoe je Windows als gateway gebruikt?17:54
glenn_nee17:54
glenn_lman17:54
glenn_doe wet ik zet17:54
glenn_zeg anders bye17:54
glenn_wat krijg je als je alt+f2 doet17:54
Brunzerok, nu krijg ik een opdrachtprmpt17:54
Brunzer@Janc ja, ik wil vista als gateway gebruiken17:54
JanCBrunzer: kan je die vraag niet beter op ##windows stellen dan?  ☺17:55
glenn_Brunzer,17:55
JanCje zal je Windows-PC immers als gateway moeten configureren17:55
Brunzernou, ik vermoed dat het aan mijn onkunde met ubuntu ligt.2 windows pc's is nooit een probleem geweest17:55
glenn_doe beter alt+ctrl+f217:56
glenn_is terminal17:56
glenn_vraag mij af waarom sommige het zo moeilijk maken17:56
Brunzernu krijg ik een console17:56
Brunzermet login:17:56
JanCBrunzer: wat gebruik je om je Windows PC als gateway in te stellen?17:56
glenn_router er tussen17:56
glenn_doe dat eens17:56
Brunzermijn eerste netwerkkaart deelt de internetverbinding17:56
Brunzerdat ip kan ik vervolgens als gateway opgeven17:57
Brunzerik heb geen router17:57
JanCBrunzer: "netwerkkaarten" delen geen verbindingen...17:57
JanCdus gebruik je iets wat standaard in Widnwos zit, of iets wat met je firewall software meekomt, of...?17:57
Brunzerik gebruik de standaard verbinding delen optie van windows17:58
Brunzerdat is een optie die je aanvinkt bij de netwerkverbinding die met internet is verbonden17:58
glenn_doe eens wat ik zei17:58
Brunzerdat ctrl+alt+f2?17:58
glenn_ja17:58
Brunzerheb ik gedaan17:58
glenn_can ifconfig17:59
Brunzerdan kom ik een console17:59
Brunzerok17:59
glenn_terminal17:59
JanCBrunzer: oh, en je moet het IP-adres van de 2e netwerkkaart als gateway opgeven uiteraard17:59
glenn_zou je niet beter eerst linux leren17:59
glenn_JanC, zou die beter niet eerst de basis leren17:59
JanCglenn_: ik stel voor dat je daar zelf mee begint  ;)18:00
glenn_ken de basis18:00
Brunzergraag18:00
glenn_maar niet van ubuntu18:00
JanCglenn_: dit heeft niks met Ubuntu vs. Windows te maken18:00
Brunzerhoe kan ik het beste deze basis leren?18:00
glenn_cursus volgen18:01
JanCBrunzer: probeer eens het IP-adres van je interne netwerkaart als gateway op te geven?18:01
glenn_zoals ik dit jaar gedaan heb18:01
JanCinterne = de tweede in je windows-PC18:01
glenn_zie je dat je kaart18:01
glenn_op de ubuntu een ip heeft18:01
glenn_en running is18:01
Brunzerdat zou geen verschil maken voor het pingen tussen die 2 pc's18:01
Brunzerdat maakt pas uit als ik wil internetten18:02
Brunzerdie windows pc ziet de ubuntu pc wel, maar vice versa niet18:02
Brunzerop ubuntu zie ik de netwerkkaart, en een loopback iets18:02
JanComdat die Windows PC zowel een intern als een extern adres heeft...18:02
JanCen je Ubuntu enkel een intern adres18:03
glenn_janc w8 even18:03
JanCpingen naar dat externe adres gaat niet lukken zonder gateway18:03
glenn_dus geen eth018:03
glenn_in ubuntu18:03
Brunzerjawel18:03
Brunzereth0 en lo18:03
glenn_en heeft etho en ip18:04
Brunzerja 192.168.0.218:04
glenn_en running18:05
JanCBrunzer: wat is het IP-adres van je Windows-PC?18:05
JanC192.168.0.1 ?18:05
glenn_doe eens pring op ubuntu naar die kaart18:05
JanCste ldat eens in als gateway op de Ubuntu-PC ?18:05
glenn_met 0.218:05
Brunzerrunning weet ik niet, hij geeft wel aan packets te hebben verzonden18:06
Brunzerik zal eens proberen in te stellen als gateway18:06
JanCBrunzer: vergeet niet om eerst te kijken wat het IP-adres effectief is op die Windows PC  ☺18:06
Brunzerja, het ip adres van mijn eerste netwerkkaart, die met internet is verbonden?18:07
JanCnee18:07
Brunzerhet lan adres is 192.168.0.118:07
Brunzerdie moet ie als eerst zien18:08
JanCja, het IP adres van de andere kaart waar je Ubuntu aan hangt is wat nodig is18:08
Brunzerok18:08
JanCdat is de gateway18:08
Brunzerklopt, maar ook zonder gateway zou hij die kaart toch moeten kunnen pingen?18:08
JanCwaarom?18:08
jcfpmet het juiste netmask wel18:09
JanCdie zit niet in de LAN, en zonder routing via een gateway is die eerste kaart niet bereikbaar18:09
Brunzerze gebruiken beide hetzelfde netmask18:09
Brunzer255.255.255.018:09
JanCnetmask is enkel relevant in combinatie met het adres18:10
Brunzerja, ik heb het zelf ook niet ingevoerd. DIt netmask kreeg ie toen ik het ip invoerde18:10
JanCdat is okee  ;)18:11
JanCzolang alle PC's in je LAN op 192.168.0.* zitten18:11
Brunzermoment, ik moest 1 pc herstarten, die liep vast18:12
Brunzerzo, ik heb als gateway 192.168.0.1 ingesteld18:13
Brunzermaar pingen lukt nog steeds niet18:13
JanCping naar 192.168.0.1 lukt niet?18:15
Brunzernee18:15
Brunzerandersom wel18:15
JanCdat klintk alsof je Windows ping blokkeert dan...18:15
JanCkan je pingen naar externe sites?18:15
Brunzerja, maar ik heb de firewall net uitgeschakeld18:15
Brunzermeer zit er niet tussen18:15
Brunzernee internet heeft ie ook niet18:16
JanCheb je netwerk herstart op Ubuntu ook?18:16
Brunzerja, ik heb de hele pc net gereboot18:16
JanCnu ja, dat zou automatisch moeten gebeuren als je gateway instelt in de GUI ook18:16
JanCvreemd, ping van 192.168.0.2 naar 192.168.0.1 zou toch altijd wel moeten werken als de firewall volledig uit staat op 192.168.0.1...18:19
Brunzerja dat dacht ik ook18:20
JanCgeen probleemmeldingen in de logs?18:21
Brunzerik had sowieso mijn lan als uitzondering in de firewall18:21
Brunzerwaar kan ik de logs zien?18:21
JanCmet het programma "Logboekweergave" bijvoorbeeld18:21
JanCzit je in Ubuntu 11.04 of een oudere versie?18:22
Brunzer11.0418:22
Brunzeren ik gebruik die netwerk tools die erbij zijn geleverd18:22
Brunzermet gnome als gui18:22
JanCvoor ping bedoel je?18:23
Brunzerja en om de netwerk instellingen te veranderen18:24
JanCeh?18:24
JanCdaar zijn 2 verschillende tools voor?18:24
Brunzernetwerk tools 2.32.018:24
Brunzerdaar mee kan ik ook eth0 configureren18:24
JanCde simpelste manier om het netwerk te configureren is door op het netwerkpictogram rechtsboven te klikken en dan "Verbindingen bewerken..."18:25
Brunzerja daar ben ik ook geweest, dan kom ik in hetzelfde schermpje als met dat andere programma18:26
Brunzerwaarschijnlijk opent netwerk tools dat programma gewoon als ik op 'configure' klik18:26
JanCah, da's mogelijk dat het de configuratie dan start  ☺18:26
JanCdoet Windows trouwens geen DHCP als je "verbinding delen" kiest?18:27
Brunzerniet voor zover ik kan zien18:28
JanCkan je de uitvoer van 'ip addr' en 'ip route' (zonder de aanhalingstekens, uitgevoerd in een terminal) op een pastebin plakken?18:38
JanCBrunzer: ^^^18:38
Brunzer:-)18:38
Brunzerdie twee dingen moet ik in de terminal invoeren?18:39
JanCja18:39
Brunzerok, zal ik doen18:39
JanCen de equivalente commando's op Windows ('ipconfig' en 'route' IIRC?)18:39
Brunzerprima18:39
Brunzerhoe doe ik zo'n pastebin?18:41
JanCBrunzer: http://paste.ubuntu.com/18:42
Brunzerok18:42
JanCen de URL die je dan krijgt hier plakken18:42
Brunzerhttp://paste.ubuntu.com/640895/18:44
Brunzerdit is die van windows18:44
glenn_hi18:44
Brunzerhoi18:44
glenn_en18:44
Brunzernog niet gelukt18:45
JanCwerkt die Teredo IPv6 tunnel goed op Widnows? ;)18:45
glenn_staat er geen firewal op ubuntu18:46
Brunzerinstalleert ubuntu standaard een firewall?18:46
Brunzerik heb gewoon een live cd gebruikt18:46
glenn_normaal niet18:46
JanCstandaart blokkeert die niks18:46
JanCstandaard *18:46
Brunzerik heb het ook niet aangegeven, dus dan zou die er niet moeten zijn18:46
Brunzerhoe kopieer ik tekst uit de terminal?18:46
JanCselecteren, rechtsklikken, kopiëren ?18:47
glenn_juist18:47
glenn_kunje ping naar de kaart zelf18:47
glenn_op ubuntu18:48
Brunzerook gewoon 'ping 192.168.0.2'?18:48
glenn_ja18:48
Brunzerdat werkt18:49
glenn_dan werkt de kaart18:49
JanChm, "IP-routering ingeschakeld . . . . : nee" --> mogelijk is dat je probleem op Windows?18:49
glenn_nee man18:49
glenn_van waar kun je pingen van waar neit18:50
glenn_janc hoe deel je nu weer een direcotory in ubuntu18:50
Brunzereven kijken hoe ik dat ip-routering kan inschakelen18:51
glenn_heeft er niks mee zien18:51
glenn_probeer is de kabels te wissellen tusen de pc18:51
JanCBrunzer: ik zou denken dat "verbinding delen" dat inschakelt (anders kan je die immers niet delen), maar Windows is nu eenmaal raar soms  ;)18:51
glenn_dus ander netwerk kaart intern18:51
glenn_hoe deel je een dir in ubuntu18:52
Brunzerik deel nog geen dir. Volgens mij moet ik eerst een fat32 partitie maken om tussen windows en ubuntu te delen18:52
JanCglenn_: dat staat gewoon in de handleiding lijkt me, maar probeer eens met rechts klikken op die map  :P18:52
glenn_bedoe op ubuntu18:52
JanCBrunzer: niet om tussen 2 computers te delen18:53
Brunzerok18:53
JanCBrunzer: maar laat je niet afleiden door glenn_   ;)18:53
Brunzer:-)18:54
Brunzerhoe kan ik makkelijk wisselen tussen de terminal en de gui?18:54
JanChm?18:54
glenn_waarom leid ik hem af18:54
JanCBrunzer: je kan gewoon een terminal draaien in een venster in de GUI?18:55
Brunzerok18:55
glenn_janc samba ook niet geinstalleerd standaard op ubuntu18:55
glenn_waarom leid ik jullie af18:55
Brunzerdat is gewoon ctrl+f2 i.p.v. ctrl+alt+f2?18:55
JanCglenn_: dat zal die dan wel voorstellen om te installeren...18:55
glenn_bij suse is dat out of the box18:56
JanCBrunzer: start een "Terminalvenster"18:58
Brunzerok18:58
Brunzerdan inloggen?18:58
JanCnee, er is een programma in de GUI dat zo heet18:59
glenn_ller eerst de basis beasty18:59
glenn_leer eerst de basis Brunzer18:59
JanCgewoon Win toets en dan in het zoekvenster beginnen ingeven18:59
JanCglenn_: een werkende internetverbinding is wel handig om te leren...19:00
glenn_janc niks windows toest19:00
Brunzerabsoluut :-). Al heeft glenn_ wel een punt19:00
glenn_werkt neit19:00
glenn_ik heb 1 jaar curus gevolgyt19:00
JanCBrunzer: glenn_ heeft minstens evenveel te leren als jij19:00
glenn_denk je19:01
glenn_van ubuntu ja19:01
Brunzer:-)19:01
JanCdingen zoals begrijpend lezen en zo19:01
Brunzergoed, die terminal heb ik. En een shortcut geplaatst19:01
JanCals ik me niet vergis start die terminal ook met Ctrl+Alt+T19:02
Brunzerklopt19:02
JanCanyway, daar kan je die commando's uitvoeren19:03
glenn_yuep19:03
Brunzerip addr en ip route19:03
glenn_ja19:04
Brunzerhet duurt even. Ik heb even geen mogelijkheid om die data naar mijn andere pc te krijgen19:11
Brunzerik formatteer nu even een usb stick19:11
JanC19:12
Brunzereen floppy zou ook al werken, maar ik heb geen fdd meer in mijn pc19:12
JanCUSB sticks & SD-kaartjes zijn de nieuwe floppies  ;)19:13
Brunzerja, maar ik had mijn stick ntfs geformatteerd vanwege de 4gb limiet19:13
JanCoh, maar Ubuntu kan ook gewoon NTFS gebruiken hoor19:13
Brunzeroh, dat wist ik niet19:14
Brunzerdat is wel handig19:14
Brunzerals ik dat netwerk aan de praat heb kan ubuntu dus ook mijn windows harde schijven lezen?19:14
JanCgedeelde mappen zijn volledig onafhankelijk van het bestandssysteem dat je gebruikt19:15
glenn_denk je dat jan19:15
glenn_waarom bestaat dan ntfs3g19:16
glenn_brunzer van waar ben je19:16
JanCglenn_: ntfs-3g is om NTFS te lezen van een disk in een Ubuntu-PC19:16
glenn_wel dan19:17
BrunzerHoogezand, groningen19:17
glenn_beet vervan gent19:17
JanCglenn_: wel dan, wat heeft dat te maken met gedeelde mappen op een Windows-PC dan?19:17
glenn_die staan toch op ntfs19:17
JanCso?19:17
JanCde bestanden op de meeste webservers staan op ext4, en toch heb jij geen probleem om google te gebruiken op een Windows PC?19:18
glenn_zeg Brunzer al eens de netwerkkabels geswitcht op de vista19:18
glenn_da is19:18
JanC(op ext4 of een ander linux FS)19:18
Brunzerik heb 2 verschillende kabels geprobeerd, maar beide met hetzelfde resultaat19:18
Brunzerdie kabels zijn gewoon goed19:19
Brunzer1 crosslink, en 1 gewone19:19
glenn_ander net werkkaart19:19
glenn_als test19:19
Brunzerdie heb ik nu niet19:19
glenn_er zitten er toch 2 in die vista19:19
JanCvoor je zeker kan zijn dat kabels goed zijn moet je die elders werkend gebruikt hebben natuurlijk  ☺19:19
Brunzerja19:20
glenn_verwissel gewoon de kabels van netwerkkaart19:20
glenn_klopt janc19:20
Brunzernaja, ik heb diezelfde pc drie dagen geleden nog verbonden. Maar toen stond er nog windows xp op19:20
Brunzerik wilde linux eens uit gaan proberen19:20
glenn_doe het gewoon19:20
JanCright, dus dan is het onwaarschijnlijk dat die plots nu stuk zijn19:20
Brunzerlijkt mij ook. En 1 kant op heb ik verbinding19:21
JanCoh ja, juist, dat had je al gezegd19:21
glenn_zal windows probleem zijn19:21
glenn_geen andere pc meer19:21
glenn_met xp19:21
Brunzerhttp://paste.ubuntu.com/640911/19:23
Brunzernee ik heb hier nu 2 pc's19:24
Brunzerik zou die linux machine dual boot met xp kunnen maken19:24
JanCBrunzer: en je kan dus niet surfen of whatever op Ubuntu?19:25
Brunzernee19:25
Brunzerik denk dat ik het beste maandag er een router tussen kan zetten19:25
JanChm, "state UNKNOWN"19:26
Brunzerja19:26
JanCBrunzer: kan je die verbinding selecteren in het menu van het netwerkpictogram?19:26
glenn_janc19:26
Brunzerjawel, die lo?19:27
glenn_denk dat ik weet wat het is19:27
glenn_http://paste.ubuntu.com/640912/19:27
JanCdie "lo" mag daar normaal niet op staan19:27
glenn_janc vergelijk dit eens19:27
JanCwel "eth0" waarschijnlijk?19:27
Brunzerop 127.0.o.1?19:27
Brunzer*0.119:27
glenn_Brunzer, doe eens service network restart19:28
glenn_mijn log gezien19:28
JanCBrunzer: staat "eth0" niet in het drop-down menu van het netwerkstatuspictogram?19:28
Brunzerjawel die staat er ook bij19:29
glenn_doe eens sudo network restart in terminal19:29
Brunzerok19:29
JanCBrunzer: klik daar eens op?19:29
Brunzerok19:29
JanCen kijk of je dan kan pingen19:29
JanCen/of surfen19:29
glenn_janc versmoed dan netwerk kaart niet up en running is19:30
Brunzernee, succesfull packets 0%19:30
Brunzersudo network restart werkte niet19:31
glenn_sudo service network restart19:31
glenn_sorry zit a te lang voor pc19:32
JanCsudo restart networking19:32
Brunzerunrecognized service19:32
JanChm?19:33
Brunzer@JanC unknown instance19:33
Brunzerdie twee meldingen kreeg ik terug na die commando's19:33
JanCsudo start networking19:33
Brunzernetworking stop/waiting19:34
Brunzerkrijg ik nu19:34
JanCnog steeds geen ping?19:34
Brunzereven kijken19:34
Brunzerpingen vanuit de terminal werkt nu wel19:35
JanCright19:35
Brunzer7 packets verzonden, zonder loss19:35
JanCblijkbaar was netwerk om één of andere reden niet gestart19:35
Brunzerdan ben ik benieuwd of ie wel automatisch start als ik nu de pc reset19:36
JanCje zal trouwens ook DNS servers moeten instellen voor eth0 (als je dat nog niet gedaan hebt)19:36
Brunzerheb ik nog niet gedaan19:36
Brunzerwat moet ik als dns en alternatieve dns instellen?19:36
glenn_zie wel19:37
glenn_eindelijk19:37
glenn_geen19:37
JanCBrunzer: dat moet ergens in de documentatie van je provider staan19:37
glenn_of wel 8.8.8.819:37
glenn_is deze van google.19:38
JanCBrunzer: of je kan die van OpenDNS of Google gebruiken19:38
Brunzerok19:38
glenn_wat zeg je nu thx Brunzer19:38
Brunzer:D19:38
Brunzerheel erg bedankt hé19:38
glenn_zeg waarom is dat op iedere versie van linux vershillend die commando's19:39
JanCglenn_: welek commando's?19:39
glenn_op netwerk te herstart19:39
glenn_via command line19:39
JanCde service heet al meer dan 10 jaar "networking" in Ubuntu en Debian ?19:40
viezerdglenn_: omdat het eigenlijk verschillende OS-en zijn, ondanks dat ze allemaal de linux kernel gebruiken19:40
glenn_vree lastig19:40
glenn_vandaar dat ik niet veel kan doen op ubuntu19:41
JanCen het "service" commando werkt tegenwoordig in de meeste distro's vziw19:41
glenn_op centos is het service network restart19:41
JanCdie naam doet er niet echt toe19:41
burnweet iemand wat dit betekend: "*** glibc detected *** /usr/sbin/apache2: double free or corruption" ?19:42
glenn_nee19:42
JanCburn: een bug in het geheugenbeheer van het programma19:43
burnJanC: mgoed, in apache2 van ubuntu lts?19:43
JanChet probeert een stuk geheugen dat het eerder al vrijgegeven had nog eens vrij te geven  ;)19:43
glenn_is op ubuntu sudo /etc/int.d/networking restart19:43
JanCburn: of in een apache module natuurlijk19:43
JanCglenn_: nee, "sudo service networking restart" werkt gewoon19:44
burnJanC: vreemd, de laatste mod die werd toegevoegd is van een maand geleden19:44
burnheaders.load19:44
burnzou dus niet buggy mogen zijn?19:45
JanCburn: het kan in een library zijn die één v/d modules zelden gebruikt19:45
BrunzerHey, heel erg bedankt voor jullie moeite. Ik ga er weer van tussen.19:45
JanCof het kan zijn dat het enkel gebeurt in uitzonderlijke omstandigheden19:45
burnJanC: hmmmmmmm19:46
glenn_bye Brunzer19:46
burnkheb zelden zoveel apache processen gezien die alle CPU power innemen bij prakisch geen hits19:46
burnmaar ik zou echt niet weten waar het 'm zit19:46
JanCburn: bijvoorbeeld enkel als 2 HTTP requests die het gebruiken bijna exact tegelijk gebeuren19:46
burnJanC: je launched apache219:46
burnkomt er 1 process van 100% cpu19:46
burndaarna nog 119:47
burnwegens meerdere cores19:47
burndaarna worden de childs 50%19:47
burnen zo gaat dat maar door19:47
JanCburn: dus zonder dat er requests zijn?19:47
burntot het systeem crashed19:47
burnJanC: er zijn requests19:47
burnmaar echt weinig19:47
burner gaat iets verschrikkelijk fout in apache2 zelf19:47
JanCen die requests zijn legitiem?19:47
burnik kan het zelfs niet killen met killall19:47
burner is een kill -9 nodig19:47
burnJanC: ja, legitiem19:47
JanCburn: was apache al herstart sinds de laatste module-update/toevoeging?19:48
burnJanC: zeker19:48
burnheel het systeem zelfs19:48
burnJanC: volgende lijnen zijn19:48
burn======= Backtrace: =========19:48
burn/lib/libc.so.6[0x7fcb4bada0ea]19:48
JanCburn: plak het op een pastebin anders19:49
burnen daarna libphp519:49
burnand so on19:49
JanCah19:49
JanCbug in PHP5 dus19:49
JanCof in een PHP-extensie19:49
burnno way?19:49
burnJanC: http://paste.ubuntu.com/640924/19:49
JanCzijn dat officiële apache & PHP uit de repositories?19:49
burnjazeker19:49
burnDescription:Ubuntu 8.04.4 LTS19:50
glenn_ben er ook ver mee wezg19:50
JanCoh, oude Ubuntu  ☺19:50
burnja, weetek, maar nog steeds lts he19:50
JanCnog steeds ondersteund idd.19:51
burnzo, inmiddels 6 processen met elks 30%19:51
burnen zo gaat dat maar door19:51
burnzonder errors btw19:51
burntot als het systeem het niet meer kan trekken19:52
burnpas daarna krijg ik die logs te zien in de error.log19:52
burnJanC: hoe raak ik hieruit denk je?19:55
oCeanburn: zit je erg vast aan apache? lighttpd is een prima optie als httpd19:58
burnoCean: redelijk vast ja, Plesk19:58
burn;)19:58
oCeanplesk heeft toch gewoon een httpd nodig? apache is toch geen requirement19:58
burnhmm, de users wel dan19:59
oCeanlighttpd kan ook prima php en mysql19:59
oCeanok, misschien is switchen van httpd een brug te ver..19:59
burnyep20:00
JanCburn: welke apache mpm gebruik je?20:05
burnJanC: een goeie vraag20:05
burnin de conf staan ze  beiden20:06
burnprefork en worker20:06
burnof is dit 120:06
JanCje kan er maar één tegelijk installeren, dacht ik  ☺20:06
JanCzal wel prefork zijn, volgens mij kan je mod_php anders niet installeren20:07
burnja klopt20:08
JanC-prefork of -itk20:08
JanC(maar -itk zat waarschijnlijk nog niet in 8.08 zelf?)20:08
JanC8.0420:08
burnik heb in de apache2.conf prefork en worker20:08
burnifmodule20:08
JanCja, die staan er standaard in omdat de beste defaults tussen beide verschillen20:09
burnok20:10
burn:)20:10
burnnu, 'k heb het misschien gevonden20:10
burnserver was running out of entropy20:10
JanChm20:10
burnkan dat?20:10
burnSeeding PRNG with 0 bytes of entropy20:11
JanCik snap niet zo goed hoe dat die crash kan verklaren, tenzij omdat er te veel connecties komen die allemaal wachten op meer random nummers...20:11
JanCje doet veel encryptie of zo?20:11
JanCof andere dingen met random nummers natuurlijk20:12
burndie kans is mogelijk20:12
burnhet is in ieder geval op dat type connecties/acties dat de high cpu load ontstaat20:13
burnals ik deze childs manueel kill, stabilizeerd de load20:13
JanCje zou kunnen kijken of je /dev/urandom kan gebruiken ipv /dev/random als "random source"20:14
burnJanC: komt voor bij een 443 verbinding20:14
JanCdat is veel minder random (en dus minder veilig/nuttig voor sommige toepassingen), maar blokkeert tenminste nooit  ;)20:14
burnvreemd, want deze machine is enkel met de default site bereikbaar op 44320:15
JanCDoS ?  ;)20:15
burnonmogelijk20:15
burn1 request per minuut20:15
burn...20:15
JanChet is duidelijk een DoS, maar misschien niet opzettelijk  ;)20:15
JanCAPache gebruikt openssl voor TLS vziw20:16
JanChet lijkt me ook onwaarschijnlijk dat 1 request / min al je entropy kan uitputten20:18
burnhehe20:18
burn:p20:18
JanCmaar als iets anders je entropy uitput kan dat wel die HTTPS requests blokkeren20:18
JanCheb je nog andere services draaien op die server?20:19
JanCdie SSL gebruiken, of andere encryptie, of iets anders wat entropy/random nummers nodig heeft20:20
JanCencrypted disk/directory?20:20
burnnope20:21
JanCsudo lsof /dev/random20:23
JanCdaarmee kan je normaal zien welke apps daar random data uit lezen...20:23
burnok JanC, heb effe debug van apache2 opgezet20:23
burnkom ik dit tegen: [debug] ssl_engine_io.c(1843): OpenSSL: I/O error, 5 bytes expected to read on BIO#350ced0 [mem: 3404000]20:23
burndat commando geeft niets terug20:23
JanCen voor urandom?20:24
JanC(een hoop meer, gok ik  ;) )20:24
burnJanC: 15 regels www-data20:24
burnand growing20:25
JanCen geen andere apps?20:25
JanCraar trouwens, lezen van /dev/urandom zou niet mogen blokkeren20:25
burnenkele andere apps20:26
JanCburn: allemaal apps die logisch gezien random data nodig hebben?20:29
burnJanC: ja perfect in orde20:29
burnenkel snap ik niet waarom www-data er zoveel nodig heeft20:30
JanCéén per geforkte proces20:30
JanCen doordat er ergens iets blokkeert forkt die natuurlijk het max. toegestane aantal processen20:30
burnJanC: daar komt het op neer idd20:31
JanCheb je syslog en dmesg en zo al nagekeken op foutmeldingen?20:31
burnJanC: jazeker, niets aan de hand20:32
JanCen de logs van de andere programma's die /dev/urandom gebruiken20:32
burnyep20:32
JanCdie werken allemaal normaal?20:32
burnyep20:32
JanChm20:32
JanCpermissies op /dev/urandom staan normaal ?20:33
burn't is simpel, elke connectie die 443 "aanvraagt" blijft hangen indien ze msie is denk ik20:33
JanCeh20:33
burnhttp://forum.parallels.com/printthread.php?t=4020320:33
JanCenkel met MSIE ?20:33
burnikzelf kan er perfect op20:33
JanCIE6 ?20:34
burnja20:34
JanCzodner SP ?  :P20:35
JanCdat klinkt eng  :P20:35
Jeeves_gaat het over msie en apache en ssl?20:37
JanCburn: die opmerkign van sONOCOOLO lijkt me wel nbuttig20:37
JanCJeeves_: ja20:37
Jeeves_Staan er browsermatch dingen in de config?20:38
Jeeves_        BrowserMatch "MSIE [17-9]" ssl-unclean-shutdown20:38
Jeeves_BrowserMatch "MSIE [2-6]" \ nokeepalive ssl-unclean-shutdown \ downgrade-1.0 force-response-1.020:38
Jeeves_Dat soort dingen?20:38
burnneen, niet dat ik vind Jeeves_20:38
JanCJeeves_: volgens dat forum is dat dus de oplossing20:38
Jeeves_En is het een virtuele machine?20:38
burnJeeves_: yep virtueel20:39
Jeeves_Dan kun je inderdaad nog wel eens issues hebben met te weinig entropy20:39
Jeeves_https://launchpad.net/~f-launchpad-bit-nl/+archive/entropybroker20:39
Jeeves_Dat kan helpen20:39
JanCidd.20:39
burnJeeves_: wat is de reden en hoe meet je dat?20:40
Jeeves_burn: Dat je geen hardware hebt die entropy aanmaakt, denk ik20:41
Jeeves_Maareh, d'r is ergens een dingetje in /proc20:41
JanC/proc/sys/kernel/random/entropy_avail20:41
Jeeves_ Die ja20:41
JanCkan openssl niet /dev/urandom gebruiken?20:42
burn18520:42
burnJanC: openssl gebruikt urandom20:42
burnin random zie ik niets20:42
Jeeves_Ik ga ff the event kijken20:42
Jeeves_succes20:42
JanCmja, die lsof is een momentopname natuurlijk20:42
burnJeeves_: yoow, thx20:42
Jeeves_die MSIE dingen moeten wel in je config staan, trouwens20:43
JanCstaat in de standaard Debian/Ubuntu config, maar met plesk...20:44
burnzow20:44
burner lijkt me steeds entropy genoeg20:45
JanCburn: er is een bug in IE met SSL blijkbaar20:46
burnk20:47
JanCwaarbij het een SSL verbinding oneindig openhoudt of zo20:47
burnwaar vind ik de nodige rules?20:47
JanCzie /etc/apache2/sites-available/default-ssl voor een voorbeeld20:47
burnk20:47
burneffe een ander systeempje zoeken20:47
JanCen vertel Plesk dat ze hun boeltje fixen  :P20:48
burnzal moeilijk zijn20:48
burnhun communicatie namelijk echt top20:48
burn:<20:48
* burn weent wat20:48
JanCje betaalt hen daar immers voor?20:48
burnhet model van parallels is reseller gericht20:48
JanCis dit in combinatie met Vituozzo of zo?20:49
burnrechtstreeks met hen "praten" is mij nog maar weinig gelukt20:49
burnJanC: niet beginnen vloeken he20:49
burnzeker en vast niet20:49
burn;)20:49
JanComdat je van virtueel sprak ook  ;)20:49
burnJanC: gewoon vmware20:49
JanCen dat ook van hen is  ;)20:49
burnvirtuozzo vind ik niet teveel virtueel aan20:50
burnidd, je hebt gelijk die veronderstelling te maken20:50
JanCis meer container-based20:50
JanCis ook een vorm van virtualisatie natuurlijk20:50
JanCalleen emuleer je geen compleet systeem20:50
JanCinclusief hardware20:51
JanCburn: gezien je genoeg entropy hebt denk ik overigens dat je entropybroker niet nodig zal hebben20:52
burnJanC: idd20:53
JanCdei workaround voor buggy MSIE zou genoeg moeten zijn20:53
burnzit nu in de config20:53
burneffe de boel herstarten20:53
JanC(en vertel je klanten dat de webserver sneller zal werken als ze upgraden naar een deftige browser)20:53
burnlees: apache2 processen manueel killen20:53
burnJanC: nobel!20:53
JanCrecente MSIE zijn overigens geen probleem20:54
JanCwaarbij "recent" betekent alles >= MSIE 720:55
burnidd20:55
burn'k vraag mij af waarom dit pas nu een probleem vormt20:55
JanCer zijn een aantal security patches voor ssl geweest onlangs die bepaalde oude functionaliteit uitschakelden IIRC, maar geen idee of dat relevant is20:59
JanCgeen idee of dat ook in 8.04 gebeurde bijvoorbeeld21:00
burnmhm21:05
burnhij blijft het doen hoor21:05
burnheb die regels include overal waar 443 staat21:05
burnJanC: nog een extra php probleem gevonden ook hoor21:32
burnamai21:32
burnsoit, opgelost21:32
burnthx for help!21:32
JanCburn: wat was het probleem ?21:43

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!