/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/09/#ubuntu-tr.txt

Fatih_Macemi,15:37
Fatih_Mopendns dışında ne yapmam lazım15:37
Fatih_Mara sıra seslisozluk.com'a bile giremiyorum ya15:38
Fatih_Myükleniyor deyip duruyor :(15:38
Fatih_Mvpn şartden başka çözüm yolu var mı?15:38
=== slarikan is now known as slarikan_away
=== slarikan_away is now known as slarikan
mozakcaacemi: debian 6'da empati ile irc'e ya da msn ile görüşme yapılamıyor neden?21:59

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!