/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/12/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

Rachellehej iedereen08:46
leoquanthoi allen08:49
Rachellehoi leoquant08:52
leoquanthoi Rachelle08:56
RawChidGoede morgen08:57
Rachellehoi RawChid08:58
* Rachelle gaapt en heeft koppijn van alle code08:58
Rachelleik ben blij als dat spel af is :p09:00
Rachelle"ff" een DB dumpen :P09:34
Rachelle318 MB09:34
RawChid318, daar keer ik mn hand niet voor om09:35
Rachelleik kan daarvan 90% direct weer weggooien :P  ik ben maar van een paar tabellen in de data geinterresseerd09:37
RawChidDan exporteer je alleen die, maarja, dat zal wel weer nog meer werk zijn :P09:38
Rachelleuhu ik ben bij het porten telkens tabellen tegen het komen waar ik de content van moet hebben09:39
Rachellehelaas kan ik niet in 1 keer zeggen van alle tabellen de structuur en van die die en die de data09:39
Rachellezo file openen. dit gaat even memory koste :p09:43
Rachellehoi CasW09:46
CasWHé Rachelle09:46
RawChidvi FTW09:46
* Rachelle zucht en draait vingers tot die file ingeladen is09:47
RawChidvi FTW09:49
RachelleRawChid ik zal die data toch lokaal moeten hebben09:49
RawChidHeb je lokaal geen vi?09:51
Rachellejawel, maar deze DB komt van de werkservers af :p09:52
* Rachelle bekijkt de data en denkt : waarom bewaren ze die troep zo lang :S09:52
Rachellebijvoorbeeld de afmeld-codes zijn al 40.000 stuks09:53
Rachellezo :)10:16
Rachelleik ben weg doei doei11:39
CasWDagdag!11:39
hanniecommandoline, hoi. Hulde voor de goede verzorging van notulen en bot toestemming13:47
commandolinehannie: bedankt :) (notulen zijn van meetingology :))13:48
hannieleoquant, hoi13:48
hanniecommandoline, leoquant ik ga me nu verdiepen in "toegankelijkheid"13:49
commandolinehannie: ok, goed idee :)13:49
hanniecommandoline, die meetingology is een geweldig hulpmiddel. Ik moet hem ook gaan gebruiken bij het VT13:49
commandolinejammer dat hajour en UndiFineD hier niet zijn, die kunnen je veel vertellen...13:50
hannieIk vind het echt zo jammer dat ze weg zijn13:50
hannieen dat dankzij die stomme UDS13:50
hanniemaar goed. Aan het werk13:51
leoquantok hannie13:54
leoquantja er is gemaild naar beiden commandoline13:54
hannieAls ik vragen heb weet ik jullie te vinden13:54
leoquantnog geen reacties13:54
commandolineleoquant: ok13:55
commandolinehannie: prima :)13:55
hannieleoquant, mijn mailtje naar undu is gebounced13:55
hannie*undi13:55
leoquantwat is dat?13:55
hannieteruggestuurd13:55
leoquantoei13:55
hanniemaar die aan hajour niet13:55
hannieteruggestuurd door de server, niet door undi, hoor13:56
leoquanthannie, men werkt aan een speech to text bot, maar ik raad je niet aan met de devs in zee te gaan13:58
leoquanthet project is erg afgeschermd13:59
hannieleoquant, ik zal hier eens naar kijken13:59
leoquanten omgeven door een vage argwaan naar nieuwkomers/buitenstaanders13:59
commandolinemja, beetje jammer voor een OSS project13:59
hannieheb je een naam?13:59
leoquantmoment13:59
leoquanthttps://launchpad.net/~inferno-devel  deze figuren zijn toegankelijk14:00
leoquanthttps://launchpad.net/~sii is duister14:01
hannieEen onderzoekje kan nooit kwaad en contact leggen ook niet14:01
leoquanthttps://launchpad.net/~speechcontrolteam is weer fris14:01
leoquanthttps://launchpad.net/~wintermute-devel jacky is toegankelijk14:02
leoquantvreselijk veel projecten dus14:02
leoquantdit is nog niet de helft14:03
hanniehttp://live.gnome.org/GnomeVoiceControl zie ik op het forum staan14:03
hannieoef, dan heb ik wat uit te zoeken14:03
leoquantalle open code zoals IBM viavoice etc. komt samen in deze projecten14:04
commandolineik denk dat TTS/STT eerst wel minder belangrijk is dan bijv. een toegankelijke webinterface14:05
leoquantnou commandoline ik ben wel erg toe aan zo'n bot14:05
commandolineleoquant: ja, maar die sluit aan op IRC14:05
leoquantanders zie ik me in de toekomst weer overstappen op windows14:05
commandolineen IRC ondersteuning in JFL hadden we afgesproken14:06
commandolineniet direct aan JFL gerelateerd, bedoel ik.14:06
leoquantik bedoel een speech to text bot14:06
leoquantnee14:06
hannieleoquant, de bedoeling is dus dat je in JFL een vraag kunt inspreken die dan omgezet wordt naar tekst?14:07
commandolinewant dat is technisch in een webinterface gewoon lastig14:08
leoquantdat is teveel gevraagd hannie voor ons team14:08
commandolinedus een IRC bot/client die dat regelt is mooi14:08
leoquantdat zouden we werkelijk in onze handen moeten krijgen14:08
leoquantvanuit andere teams14:08
commandolineen die integreert dan automatisch met JFL via de IRC interface14:08
hannieok, dus ik moet op zoek naar een geschikte bot die dat doet en geïntegreerd kan worden in JFL14:09
leoquantmoment14:10
leoquanthttps://launchpad.net/infernobot  zoiets?14:10
hannieIk ga even kijken14:11
leoquantalleen er is een link naar software die stuk is14:11
leoquanthttp://bazaar.launchpad.net/~speechcontrol-devel/infernobot/inferno/files14:11
leoquanthttps://code.launchpad.net/~speechcontrol-devel/infernobot/inferno14:12
leoquantdan moet je "inloggen/lid zijn van...14:12
leoquantofzo14:12
leoquantThis will be the first pre-alpha version of the IRC Bot (Client + Server).14:13
hannieok, maar contact opnemen kan altijd14:13
leoquantyep14:13
leoquantDaniel Bugl is erg aardig14:13
hannieda's altijd meegenomen ;)14:14
leoquantheb je irc kanalen gezien?14:14
hanniewaar?14:14
leoquantper team?14:14
leoquant #speechcontrol en #speechcontrol-devs geloof ik14:15
hannieneem ik ook mee14:15
leoquantdevs=devel14:17
hannieleoquant, ik zie dat infernobot TTS is, niet STT?14:17
leoquantgeen idee het lijkt na februari stil te liggen daar14:18
hannieIk denk niet dat dit geschikt is14:18
leoquantik weet niet wat anderen doen daar14:19
hannieIk ga verder onderzoeken14:20
leoquantmaargoe ik moet ff weg14:20
leoquantlater14:20
hanniedag leoquant14:20
Idroyhey14:27
RawChidcommandoline, nog zin om te Jam-en?14:37
RawChidhttp://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/ubuntu-global-jam-begin-september/14:37
RawChidCasW was er de vorige keer dacht ik ook bij14:38
CasWBij die in Friesland, ja14:38
CasW(En daar was commandoline ook bij, hoor ;))14:38
commandolinedat zegt hij toch :P?14:38
RawChidJa, dat laatste wist ik zeker14:38
commandolineZou kunnen, maar met Dooitze, Sense, UndiFineD en hajour niet zo actief wordt het organiseren wel lastiger.14:40
RawChidAhja, denk je dat er niet genoeg animo is in jullie refio?14:41
RawChidregio*14:41
commandolineja, ik denk het idd.14:42
RawChidJammer heur14:58
Idroyhallo16:04
Idroyleoquant, check je pm inbox op het forum ;)16:12
Idroyoh nvm, hij is niet op irc16:13
Idroyleoquant, check je pm inbox op het forum :)16:42
leoquantIdroy, erg mooi geworden17:33
leoquantstaat op launc hpad en onze wiki nu17:33
leoquantdus: erg bedankt17:34
Idroymooi17:45
Idroygraag gedaan :)17:46
leoquant17:48
Idroyleoquant, ik weet dat het nogal een late reactie is maar, welke wiki-pagina eigenlijk?19:10
leoquanthttp://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/  Idroy19:20
Idroykzie hem alleen nergens op die pagina staan :P, maarja maakt niet uit ;-)19:21
Idroynvm19:29
Idroygevonden xD19:29
Idroy:P19:29
commandolineleoquant: even een vraagje voor JFL19:30
commandolineChanServ kan automatisch +v geven, toch?19:30
commandolinekan 'ie +o ook doen?19:30
Idroyheel even een vraagje tussen door hoor, maar wat is dat JFL eigenlijk? Ik zie het de laatste tijd al een paar keer voorbij gaan.19:32
commandolineIdroy: mwanzo doet verschillende workshops (tenminste, het ligt nu even stil (zomerstop), maar normaal wel :P)19:33
commandolinedie gaan nu via IRC19:33
commandolineevt. i.c.m. webchat voor mensen die dat niet kennen19:33
commandolinemaar we zoeken al een tijdje naar een simpelere oplossing, eentje die ook nog wat meer functionaliteit biedt19:34
commandolineen daarom is nu een groepje mensen bezig een webapp genaamd 'Just For Learning' te bouwen :)19:34
Idroyah ja19:34
Idroynu snap ik het19:35
commandoline:)19:35
Idroybrb, ff rebooten19:39
Idroynaar ubuntu toe19:39
commandolinewb Idroy19:41
Idroy:)19:41
leoquantcommandoline> ChanServ kan automatisch +v geven, toch? ja19:43
commandolineen +o?19:43
leoquantuh ook idd19:43
commandolineik weet dat het niet aanbevolen is teveel ops in een kanaal te hebben19:43
leoquantnee het gaat tegen freenode policy in19:44
leoquantmaar het gebeurt wel vaker hoor19:44
commandolinemaar in het geval van JFLbot lijkt het me niet verstandig om dingen van IRC als input te accepteren voordat je misbruik kan stoppen (+q etc. kan doen)19:44
leoquantjuist19:44
commandolineen ook dingen als +m en voices door JFLbot laten regelen lijkt me handig zelf :)19:45
leoquantjahoor +m zoals in klas is handig19:45
commandolinedaarom :)19:46
commandolineevt. dingen als topic tijdelijk aanpassen zou 'ie ook nog kunnen doen.19:46
commandolinemaar goed, eerst maar even de basis :P19:46
commandolinedan programmeer ik 'm zo dat 'ie geen input van IRC accepteert zolang 'ie geen op is19:46
leoquant set topic kaqn aleen met +o imo19:46
leoquant +m ook allen met +o19:47
commandolineen +q voor een gebruiker ook, toch?19:47
leoquantwe moeten het daar eens over hebben +q is alleen mogelijk met +o19:48
commandolineok19:48
* commandoline probeert19:50
leoquantik ook19:50
leoquantcommandoline, kun je nog iets nu?19:51
commandolinetest19:51
commandolineja dus :P19:51
leoquantok19:51
leoquant /mode <#channel> +q <nick!user@host>19:54
leoquanten nu?19:55
leoquantcommandoline?19:55
commandolinetest19:55
leoquanthmm19:55
leoquantnu?19:56
commandolinetest19:56
leoquantbij unvoice misschien19:57
commandolinetest19:57
leoquantnu?19:58
leoquantnu?19:58
commandolineja, dat werkte :)19:58
leoquant+V is dus even anders...:)20:00
commandolineok, eerst unvoicen dus als je +q wilt doen :P20:01
leoquantja ik moet weer aan de irc studie merk ik...:P20:01
leoquantik ga20:02
leoquantlater!20:02
commandolinete laat :(20:02

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!