/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/12/#ubuntu-no.txt

jo-erlendhvis du bare har et domenenavn, hva er den beste måten å oppdage et nettsteds RSS feeds? Finnes det noen standardnavn for en full feed, sånn som det gjør for robots.txt for eksempel? Jeg mener... VG.no har for eksempel en feed for hele VG, en for bare sport, etc. Hvordan kan man vite sånt programmatisk?07:51
BergeJepp, man bruker <link rel="alternate" title="foo" type="application/rss+xml" href="http://en/rss/her" />07:55
BergeI HTMLen på websidene på domenet, altså.07:55
lnostdal-laptopaldri hørt om noe slikt, jo-erlend .. noe som i grunn er litt snedig07:56
jo-erlendBerge, men kan man forstå ut fra det om feeden dekker hele vg eller bare sporten, for eksempel? Jeg har lagt merke til at Firefox ikke alltid viser et RSS-ikon selvom hjemmesidene har støtte for RSS.07:58
Bergejo-erlend: ah, slik07:58
Bergejo-erlend: Hm, jeg tror ikke det er formelt standardisert, i alle fall.07:59
jo-erlendhmm. Ok.08:03
jo-erlendtror nesten at jeg må vurdere jack igjen. Pulseaudio er litt for begrenset for meg. Finnes det fine indikatorer for det og sånt? Jeg liker de tingene godt, bortsett fra at jeg må velge hvilken inngang jeg skal bruke istedenfor å kunne bruke flere, for eksempel.10:10
jo-erlendhmm. Jeg får ikke brukt bankid med icedtea i det hele tatt lenger. Er det noen av dere som gjør det?12:33
MoggetJeg viste ikke at det gikk engang. Ga opp for lenge siden og har etter det ikke prøvd igjen.13:44
lnostdal-laptopfungerer ikke sun-java pakkene da?13:52
Moggetaltså jeg mente i forbindelse med iced-tea, ikke sun-java :D14:00
Moggetde fungerer helt fint og er de jeg bruker på brukspcene mine.14:00
Trond--http://www.techdrivein.com/2011/06/7-good-dropbox-alternatives-for-linux.html20:34
Trond--Jeg har avinstallert Orage Kalendar, men den lå i Startup Applications20:37

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!