/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/12/#ubuntu-vn.txt

=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
mrabeohi04:07
C4NoC:304:07
mrabeomình có vấn đề muốn giúp04:07
C4NoC?04:08
mrabeomình có 1 web chạy trên local địa chỉ là 10.0.0.2204:08
mrabeogiờ mình copy thêm 1 mục nữa vào mục web đó là 10.0.0.22/web1/04:08
mrabeokhi chạy như vậy thì nó báo lỗi04:08
mrabeonhưng nếu chạy đầy đủ là 10.0.0.22/web1/index.php thì đc04:09
C4NoClo^~i gi`04:10
C4NoCcha.y apache a`04:10
mrabeoYou don't have permission to access /tranhluan/ on this server.04:10
mrabeovâng04:10
mrabeoapache 204:10
mrabeotrên 1 con máy cùi chạy centos04:10
C4NoCDirectoryIndex index.html index.php04:10
C4NoCthe^m ca'i na`y va`o04:11
mrabeothế thì nó chạy cả vào thư mục con hả anh?04:11
mrabeođc rồi anh ạ04:12
mrabeocảm ơn anh rất rất nhiều04:12
C4NoCnp04:12
vubuntor205có ai hem cho em hỏi cái04:49
vubuntor205làm sao cài dreamweaver từ wine vậy04:50
vubuntor205có ai hemem04:51
vubuntor205cho em hỏi làm sao cài dreamweaver từ wine vậy04:52
C4NoCchi vay?04:52
C4NoCca`i wine va`o04:52
C4NoCroi cha.y file ca`i04:52
tuanhtanh em ubuntu vn có ai online không04:58
tuanhtcho mình hỏi cách custom ubiquity để chạy script sau khi cài đặt xong04:58
tuanhtmình có dùng d-i preseed/late_command vào file ubuntu.seed thì không được04:59
C4NoC:-/04:59
C4NoCla` gi` va^.y04:59
tuanhtđại loại là mình đang custom cái live cd của ubuntu05:00
tuanhtmình cần sau khi cài đặt xong thì nó sẽ thực thi 1 script05:00
vubuntor205bạn ơi05:01
tuanhtơi05:02
vubuntor205minh cai ko dc dreamweaver05:02
tuanhtdreamweaver có thể cài qua wine05:02
tuanhtnhưng mà theo mình thấy thì nó không chạy được05:02
vubuntor205minh cai wine roi05:02
vubuntor205nhung ma ko biet lam sao cai dream05:03
tuanhtthôi, cài virtual box rồi xài seamless mode đi05:03
vubuntor205virtual box la sao ha bann05:03
tuanhtmấy cái soft phức tạp như MS Office, Photoshop... thì wine chịu thua05:03
tuanhtvirtual box = máy ảo05:03
tuanhtkhông thì dùng bluefish hoặc kompozẻ05:04
tuanhtkompozer05:04
tuanhtmấy cái đó thuần Linũ05:04
tuanhtLinux05:04
vubuntor205minh cai dc roi05:07
vubuntor205cam on ban nha05:07
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor937e07:02
vubuntor937ai cho em hoi cai07:03
vubuntor937co ai jo07:03
vubuntor937co ai ko vay07:03
vubuntor937alolo07:03
vubuntor937aolo07:03
vubuntor937aolo07:03
vubuntor937cac ban cac anh chi chu bac gi do oi07:03
vubuntor937alo07:04
vubuntor937co ai ko07:04
lmq2401!ask07:04
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!07:04
=== zj3t3mju1 is now known as zj3t3mju
vubuntor593hii all10:24
vubuntor593chào mọi người10:24
C4NoC!hi10:25
ubot2Chào bạn!10:25
vubuntor593ẹc ẹc không có ai ah10:25
vubuntor593sao cái nick của tôi lại là vubuntor593 vậy các bạn10:26
C4NoC:310:26
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|bash
vubuntor091hok có ai nói chuyện cho đỡ buồn nhỉ10:46
vubuntor729hi11:13
vubuntor729có ai ở đây ko?11:13
C4NoCno no11:13
vubuntor729may quá có 1 bác11:14
vubuntor729website công ty em hình như bị hack hay đại loại như thế11:14
vubuntor729giờ cứ click vào 1 link trên website là nó lại dẫn sang 1 trang web khác11:14
vubuntor729cụ thể bác vào xem hộ em11:15
C4NoC:311:15
C4NoCno no11:15
C4NoCso+. di'nh virus la('m11:15
vubuntor729thế có cách nào diệt ko bác11:15
C4NoCvubuntor729: bi. he'c thi` di fix, go.i ho^~ tro+. ki~ thuat11:15
vubuntor729cứ clik vào link là nó vẫn vào cái bài trên website nhưng nó mở thêm 1 link đến trang upshell.com11:16
C4NoCvubuntor729: go.i ho^~ tro+. ki~ thua^.t di ba.n11:16
vubuntor466co ai giup minh voi11:18
C4NoCvubuntor466: ?11:19
vubuntor466minh muon hoi ve lenh vi11:19
C4NoCman vi11:20
C4NoC.g vi tutorial11:20
C4NoC.g vim tutorial11:20
vubuntor466mình muốn sử dụng nó để thay đổi IP cho card mạng11:21
C4NoCvubuntor466: du`ng nano di11:22
C4NoCvubuntor466: de^~ xa`i11:22
vubuntor466mình cài red had để chạy IpCop Firewall11:23
vubuntor466bạn chỉ giúp mình đi11:23
C4NoClen google thieu gi` huong dan11:23
vubuntor466thì biết vậy11:24
vubuntor466nhưng lung tung lắm11:24
vubuntor466mình chỉ cần biết cách thay đổi IP trên một card mạng là được rồi11:24
vubuntor466lệnh vi là có người mách nước cho mình nhưng khi chỉnh sửa xong thì mình chả biết SAVE nó lại cách nào cả11:26
C4NoCgoogle11:26
C4NoCman vi11:26
C4NoCgoogle vi tutorial11:27
vubuntor466vậy bạn biết dùng phím tắt nào để SAVE cấu hình lại được không11:28
C4NoC:wq11:28
vubuntor729dùng emacs hay hơn vi11:29
vubuntor466vậy chỉ giúp mình được không bạn11:30
vubuntor466cách nào cũng được11:30
vubuntor252take longtime to waitng someone ask me12:29
vubuntor252anyone here ?12:29
vubuntor252someone live in Vietnam12:29
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
CoconutCrabvãi lúa, chỉ thấy /j với /p15:45
=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor676có ai ở đó không, cứu tôi với22:18
vubuntor676tôi đang dùng linux mint22:19
vubuntor676cài đặt ntfs-config22:19
vubuntor676nhưng khi khởi động nó không hiện lên.22:19
vubuntor676bây giờ phải làm sao để tích cho nó mount tự động phân vùng này22:20
vubuntor676loa loa, bà con ơi, ai đó giúp tôi với chứ22:21
vubuntor676tôi đã loại bỏ windows rồi, bây giờ dùng linux22:21
vubuntor676chỉ mỗi tội là không chơi game được22:22
vubuntor676nhưng cái này cũng hay, đỡ phải mắc vào nghiện22:22
vubuntor235a lo^23:30
vubuntor235co ai ko =.="23:31

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!