/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/13/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

Rachellehej iedereen07:06
Rachellehoi kiwinote08:12
leoquanthai kiwinote08:13
commandolineleoquant: heb je even tijd (JFL)?08:15
leoquantcommandoline, ik moet even nu wat met johanvd regelen08:21
commandolineleoquant: ok :)08:22
Rachellehoi leoquant en commandoline08:31
commandolinehoi Rachelle08:31
leoquantcommandoline, zeg het eens08:40
commandolineleoquant: JFL moet weten wie er bevoegd zijn les te geven08:43
commandolineen ook moet 'ie weten wie mag vertellen wie er bevoegd zijn :P08:44
leoquantalle leden van het team?08:45
* commandoline heeft al een koppeling met launchpad08:45
leoquanto...08:45
commandolinedus gewoon admin rechten geven als je in ubuntu-nl-mwanzo-team zit?08:45
commandolineop launchpad?08:45
leoquanteen les wordt aangekondigd08:45
leoquantmeestal weken van te voren08:46
commandolineja, dat moet er idd ook nog in.08:46
leoquantdan kunnen we toch leden/leiders toevoegen?08:46
commandolineleoquant: ja, maar dat moet je dus aangeven in het programma dan08:46
commandolineóf we gebruiken er launchpad teams voor08:46
leoquantvia calendar google/ubuntu loco agenda/etc.08:46
commandoline(als je in team x zit, krijg je rechten)08:46
leoquantja kan08:47
commandolineleoquant: aankondigen en rechten staan momenteel nog los van elkaar08:47
leoquantok08:47
commandolineok, dan ga ik eerst gewoon even uit van rechten krijgen als je in -team zit08:47
commandolineis voor de NL loco al genoeg :)08:48
leoquantgoed08:48
leoquant08:48
leoquantcommandoline, overigens08:48
leoquanter is een speelplaats voor bots08:48
commandolineoh, waar?08:48
leoquantik weet alleen het kanaal niet meer...08:48
* commandoline gebruikt nu #PyTest en #PyTest-klas08:48
leoquantis ook goed08:48
commandolineeen kanaal van ubuntu?08:49
leoquantja08:49
leoquantmoment08:49
leoquantgeen reactie08:51
commandolineok08:51
commandoline#ubuntu-bots-test?08:52
commandolinehet punt is dat ik 2 channels nodig heb08:52
commandoline+ op rechten (waar we het gister over hadden)08:52
leoquanthou toch gewoon jouw channels...08:52
commandolineja, verreweg het simpelst :D08:52
leoquantje wil ook iets anders dan flauw doen met bots08:53
leoquant+ op rechten08:53
Idroyhallo09:47
=== Rachelle_ is now known as Rachelle
Rachellehoi Idroy09:49
=== OerHeks is now known as Oer
Idroyhallo13:32
Rachellepfff ik ben knetter. een JSON-interperterter schrijven16:22
=== CasW is now known as ButlerBot
OerButlerBot: start16:24
ButlerBotNeenee, dit is niet de bot ;)16:24
OerButlerBot: add pancakes16:25
ButlerBotIk wilde alleen even de nick registeren, maar dat was 'ie al :(16:25
=== ButlerBot is now known as CasW
Oerow :(16:25
=== CasW is now known as Rocketbot
=== Rocketbot is now known as CasW
=== CasW is now known as Botler
=== Botler is now known as jiwaoevjawiev
=== jiwaoevjawiev is now known as CasW
=== CasW is now known as SuperBot
=== SuperBot is now known as CasW
Idroyhallo16:33
=== CasW is now known as HelpBot
=== HelpBot is now known as CasW
=== CasW is now known as OTBot
=== OTBot is now known as CasW
IdroyCasW, je zit wat uit te proberen? :P16:35
CasWIk wil een nick registeren voor mijn bot die ik heb geschreven16:36
CasWEn dat heb ik nu gedaan, OTBot16:36
CasW(OpenTeacher, in #openteacher gaan we hem gebruiken)16:36
Idroyah ja16:37
Idroyen wat doet die bot?16:37
CasWBugs registreren, linkjes geven, dat soort dingen16:38
CasWEn verwelkomen :D16:38
Idroyah ja16:38
Idroyleuk :D16:38
Idroyhmmm, ik ben bezig met een blog voor mijn artwork, (ye, i know... tis suf), en ik heb nu ook een .tk domein aangemaakt (fuck yeah, gratis :P), en ik heb me blog daar naar toe gepubliceerd (dat kan met blogspot...), nu wachten totdat de dns gebeuren klaar is bij hun, zodat de pagina van leeg naar blog gaat :P16:48
Oerpersoonlijk bezoek ik niet graag .tk domeinen.16:50
Idroywttn?16:50
Idroywattan*16:51
Oerik ben niet zo gecharmeerd van die advertentietroep, hun cookies en malware.16:52
leoquantwat zijn dat .tk domeinen?16:52
Oertk is een klein eilandje met 130 inwoners, die een redirect service leveren, gratis.16:53
leoquantah, maar de prijs is redirect gedoe dus?16:54
Idroyvolgens mij is het niet alleen redirect hoor16:54
Idroytis gewoon een domein naam, maar dan gratis16:54
leoquantOer, waar zijn je dan goed op kunnen bloggen?16:55
johanvdstandaard wordpress.com of .org16:55
johanvdof een google sites ding16:55
johanvdof tumblr16:55
johanvder zijn er veel, en ze zijn bijna allemaal beter dan .tk :)16:55
Oerwordpress, blogger, er zijn er heel veel idd16:56
leoquantwordpress heeft  wel een goede naam inderdaad16:56
leoquantIdroy, is dat niet wat dan?16:56
Idroyhmmmm, ik kan wel even kijken naar dat wordpress, ik gebruik nu blogger16:56
Oermaar als je een stukje over artwork voor ubuntu wil schrijven ....16:56
johanvd.tk bezoek ik ook liever niet vanwege rotzooi16:56
Oerkan dit niet op ubuntu-nl ?16:56
leoquantdat kan ook op ons prikbord16:57
leoquantop de planet via een blog site Oer16:57
johanvdprikbord was toch vooral voor dingen van ubuntu-nl zelf16:57
Idroyja weet ik, maarja ik wil gewoon al mijn zooi even geblogd hebben16:57
johanvdde planet is een feed van een andere blog16:57
Oerhttp://prikbord.ubuntu-nl.org/16:57
Oerjah16:57
leoquantnou Idroy doet veel artwork ook voor ubuntu-nl16:57
Oerdaar hoor jij thuis, denk ik.16:58
leoquanten we komen lui te kort16:58
leoquanten Idroy is goed/levert prima werk16:58
Oeridd, stimuleren.16:58
johanvdpribord is heel erg geschikt voor dingen die voor ubuntu-nl gedaan zijn. alleen niet voor persoonlijke dingen16:59
leoquantwillen we met het forum naar de/een nieuwe ubuntu-look zal dat nooit vanzelf gaan16:59
* CasW is zo terug16:59
leoquantubuntero van de maand is erg persoonlijk17:00
leoquantprikbord is ook platform voor progs/programmeren ed17:00
leoquantRubrieken17:01
leoquant    Algemeen17:01
leoquant    Evenementen17:01
leoquant    Programma onder de loep17:01
leoquant    Ubuntero van de maand17:01
leoquant    Website en Servers17:01
Idroywordt dat prikbord nog een beetje actief gelezen dan?17:01
leoquanthet ligt al maanden stil17:01
leoquantmaar nu is er een nieuw team17:02
johanvdvoor ubuntu dingen is het prima, alleen niet als persoonlijk blog17:02
johanvdhet is de blog van ubuntunl17:02
* CasW excuseert zichzelf, ik moet weg17:02
leoquant17:02
johanvdje kan er dus best schrijven over je artwork, een event of zoiets, maar niet over de leuke foto's die je net van je kat gemaakt hebt17:03
leoquantik had eerlijk gezegd het stukje van RawChid als ubuntero van de maand maart/april verwacht17:03
leoquantjohanvd yep17:04
leoquantIdroy, je zit toch in het ubuntu-nl artwork team?17:04
Idroyyep17:04
leoquantvoila17:04
leoquantals het daar over ongeveer gaat...17:05
Idroyhmmm, ja opzich kan ik wel posten over me ubuntu nl artwork17:05
leoquantja, en hoe je dat aanpakt, met welke tools enzo17:06
leoquant(zodat iedereen denkt: dat kan ik ook :P)17:07
Idroyghehe17:07
Oermogenlijk dat je reacties krijgt, met nog meer tools en tips.17:08
Idroyhmmmm, okay, is goed17:08
leoquantmaargoe voor onze planet heb je wel een blogiets nodig17:09
Idroyhoe bedoel je?17:09
leoquanteen linkje moment17:11
Idroyok17:11
leoquanthttp://planet.ubuntu-nl.org/  zie de linken naar de versch blogs17:12
Idroyhmmm, ik heb een blogspot...17:13
leoquant\o/17:14
Idroyis nog wel helemaal leeg though... :P, vanmiddag aangemaakt17:15
johanvdde rechterhelft van de planet valt hier van het venster af17:16
leoquantlol17:17
leoquanthee sense blogt17:17
leoquantdat gaat zomaar niet!17:18
Oerziet u dit nu pas ?17:18
leoquant17:18
leoquantnou ja.......17:18
IdroyOer, heb je mijn Kubuntu nl logo al gezien, die ik je gestuurd heb via pm?17:18
Oerjups, pm terug gestuurd :-)17:19
Idroyah ok, ik heb nog niet gekeken vandaag gekeken naar mijn pms17:19
Idroyik heb trouwens niks ontvangen17:20
Oerde notificatie via email is wel handig, anders zou ik ze nooit lezen17:20
Idroyik heb je pm niet ontvangen trouwens17:20
johanvdOer, alleen nmoet je niet vergeten dat je niet via mail kan antwoorden ;)17:21
johanvdanders lees ik ze17:21
leoquantmogen we een link naar je blog Idroy ?17:21
johanvden de rest van het team17:21
Idroyhttp://idroy.blogspot.com/ <--- de emptiness itself17:21
leoquantwe zijn niet nieuwsgierig17:21
Oerhmm ik dacht niet dat ik via email geantwoord heb.17:21
leoquantmaar wel belangstellend17:21
Oerik ben wel nieuwschierig en zoek overal wat achter.17:22
leoquantmja een zwarte pagina...:P17:22
Idroyik zei al dat ie nog leeg was :P17:22
leoquantmaar een blog over sterrenkunde: zwarte gaten17:22
OerTotaal aantal pageviews 417:22
leoquantlol17:22
IdroyYIHAA, 4 NU AL??!! :p17:23
Oer5...6...7..817:23
leoquantIdroy, kun jetegen een grapje? ツ17:23
OerF5 drukken17:23
Oerow wacht, dan genereer ik ze zelf ..17:23
leoquantlol17:23
leoquantklikkerdeklik Oer17:23
Idroyleoquant, hoezo dan?17:23
leoquantsoms doen we hier erg flauw Idroy17:24
leoquanten blijven mensen weg daardoor17:24
Idroyik merk het :P17:24
leoquanthet trek ook mensen aan, dat ook weer natuurlijk17:25
leoquantbuienradar is bekijken17:25
leoquanteens17:25
leoquantwe zitten nu in de kern van een zomerdepressie17:26
Oerheerlijk weer, de boomen juichen.17:27
johanvdbuienradar is een en al wolk nu17:27
johanvd:/17:27
leoquantwe krijgen dezelfde troep van gister nog eens over ons heen17:27
Oerminder pollen17:28
leoquantniks niet ondergelopen kelders17:28
leoquantdie kan ik niet betalen17:28
leoquantgaat hier rechtstreeks de woonkamer in17:28
leoquantwie heeft er nu een kelder?17:29
Oerik heb een kelder, al is die op de begane grond.17:29
johanvdik heb benedenburen :D17:30
leoquant:P17:30
leoquantdie kloppen vanavond bij je aan17:30
Idroyzo... ik ben nu bezig met de eerste post voor mijn blog.... gaat wel ff duren wss -_-, aangezien ik al de artwork weer even moet zoeken/van ubuntu one moet halen17:31
Idroyen verwacht zeker geen hoge kwaliteit berichten... ik zuig nogal in nette posts maken17:32
IdroyOer, ik weet het ik ben ff helemaal afgedwaald, maar wat vond je van de kubuntu nl logo? Aangezien ik je pm niet ontvangen heb17:33
Oernice, misschien dat je nl nog iets kan verkleinen ?17:37
Idroyok, ga ik zometeen mee aan de gang :)17:40
Idroyeerste post gemaakt... straks of morgen meer... en dan ga ik ook even klooien met het thema van m'n blog...17:45
johanvd9 pageviews al :)17:47
Idroy:)17:49
IdroyOer, zo beter? http://ubuntuone.com/p/14J5/17:50
Idroyleoquant, eerste bericht staat op m'n blog... straks of morgen meer... ;P17:51
leoquantok top17:51
Oerjups, netjes.17:51
Idroyik ga nu even aan het design werken...17:51
Idroymooi :)17:51
Idroyik verveel me... wil iemand nog wat artwork hebben? xD18:04
leoquantjazeker18:05
leoquantmoment18:05
Idroyok18:05
leoquanthttps://launchpad.net/~ubuntu-nl-mwanzo-council  vreselijk werk van mij18:06
Idroyweer in de nieuwe ubntu stijl?18:06
=== lordnoid is now known as definatelyNotLor
leoquanthttps://launchpad.net/~ubuntu-nl-webteam18:07
=== definatelyNotLor is now known as lordnoid
leoquantja18:07
=== CasW is now known as NotCasW
Idroyokay, ik zet ze op mijn denkbeeldig to-do list, ik ga er straks mee aan de slag, eerst eventjes nog een blog posten18:08
=== NotCasW is now known as CasW
Idroyeen blogpost posten*18:08
leoquanthttps://launchpad.net/~ubuntu-nl-website18:09
Idroynu maak ik even een echte to-do list aan, ipv een denkbeeldige, het wordt een beetje veel om te onthouden ;)18:10
Idroyzo... tweede bericht staat er nu ook op, nu ga ik met het council logo aan de slag18:16
Idroyweten jullie toevallig nog een leuk onderschrift voor mijn blog? ^^18:19
Idroyleoquant, hier is ie... voor de council launchpad team, zeg maar wat je ervan vindt http://ubuntuone.com/p/14Jb/, in ruil er voor wil ik een leuke/grappige onderschrift voor Idroy's Artwork Blog ;-), aangezien ik daar nogal in dat soort dingen zuig18:41
Idroy:P18:41
Idroyben er zo weer.18:41
leoquantnaise18:43
Idroyben ik weer18:53
Idroywat vind je ervan? Moet er nog wat verandert worden?18:53
leoquantdie  hamer is al ingevoerd18:54
leoquantga nu ff wat anders doen ツ18:54
Idroyok, nice :)18:54
Idroyik ga denk ik ook ff wat anders doen... ff gamen18:56
Ronnie1Idroy: helaas is hier de windows comp bezet anders hadden we kunnen TF2'en18:57
IdroyRonnie1, a helaas, naja volgende keer beter :). TF2 is best wel leuk eigenlijk :)18:58
Idroyheb je portal 2 al gespeeld?18:58
Ronnie1je, ben nu bij hoofdstuk 7 single player18:58
Ronnie1die wheatly is erg grappig18:59
Idroyzo, das al best een eindje18:59
Ronnie1ik heb nu net die aardappel op mijn portal gun18:59
Idroyja klopt, die wheatly is erg grappig, is ingesproken door een engelse caberetier volgens mij...18:59
Ronnie1is multiplayer ook erg leuk?19:00
Idroydat weet ik niet... ik heb hem een beetje....... illegaal geprobeerd :P19:01
Idroyhet schijnt van wel iig19:01
Ronnie1oh, van de torrent market ;)19:02
Idroyyep ;P19:02
Ronnie1ik heb er wel 25 euro voor over voor zo'n spel19:03
Ronnie150 vind ik ook overkill19:03
Idroyja klopt, dat dacht ik ook al, toendat ik hem gedownload had19:03
Idroy50 euro is gewoon veelste veel19:04
Ronnie1vooral als student zijnde19:04
Idroyidd19:05
Idroyhmmm, cool, jum breaks zijn best handig19:08
Idroyjump*19:08
Idroyvoor m'n blog19:08
Idroyhmmm, de poll voor het nieuwe ubuntu-nl logo duurt ook nog maar 3 dagen :O19:24
Idroygaat snel19:24
Ronnie1Idroy: en je loopt nog goed aan kop ook (Y)19:35
Idroyye, alleen niet met het kleinste formaat :)19:37
Idroymaarja, dat snap ik ook wel19:38
Idroydie van akjssdk is daarmee ook het duidelijkst imho19:38
Idroyleoquant, het web team verzorgt toch het prikbord?19:55
Idroyleoquant, http://ubuntuone.com/p/14Kn/ voor https://launchpad.net/~ubuntu-nl-webteam, zeg maar wat er verandert moet worden20:01
Idroyik heb nu ook een artwork aanvraag formulier aangemaakt, kan je op mijn blog wel vinden :), mocht ik er niet zijn maar dat je wel iets wilt hebben. Enige wat je moet doen is even antwoorden wat je wilt, en wat je e-mail adres is. :D20:09

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!